•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
1311 documents  collapsed to 71Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
53 
(... roku 1928 z vlastního . hrobu v oddělení III. Jaroslav Jeremiáš (1889-1919), hudební skla-j datel ...)
(... , hudební skladatel Bohuslav Jeremiáš. V letech 1911-1912 působil Jaroslav i Jeremiáš jako kapelník zemské ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
87 
(... JAROSLAV JEREMIÁŠ: ČESKÝ JIH A ČESKÝ HUDEBNÍK (Na základě vzpomínek, dojmů a zkušeností.) Znáte jihočeský kraj? — Jest to kraj vážného, přísného a neveselého vzezření, v němž se snáze přemýšlí a sní, než ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
614 
(... Janečková Františka: Pecháčková Fran- tiška z Janova Matěj 189, 326 Janský Karel 204 Jareš Jaroslav 319 ...)
(... Jelínek Antonín 350, 447 Jelínek Hanuš 468 Jeremiáš Otakar 317 Jerome Klapka Jerome 205 Jeřábek ...)
Page
103 
(... Č. B. LRČ 1910/1—1916/7 — 76. Janá\ Jaroslav, supi. Nb 1915/6—1917/8 vzdal se služby 77. Janát Jan ...)
(... II. sem. 1907/8 g. v Třeboni 79. Jeremiáš Bohuslav, řed. hudeb, školy Zp 1907/8—1911/2 — 80. Jun ...)
Page
566 
(... , Chitz Artur, Chlup Rud., Jankovec Josef, Jaroš Emanuel, Jeremiáš Otakar, Ježek Jaroslav, Jindřich ...)
(... POLITIKA Horáček Cyril, Hurt Jaroslav, Mayer Alfred Maria, Riethof Oskar, Schuster Václav, Zadina Josef ...)
Page
118 
(... , Vachko- va 1057, T 753 Hudler Adolf, Rybní 9. Jeremiáš Juroslav, Klavíkova 952. Klemenda Karel ...)
(... . 5. května 38 Tomanová Marie, Radnická 1, T 1290 Natěrači, malíři písma Benda Jaroslav, Široká 401 ...)
Page
87 
(... Jeremiáš, Otakar III 60 Jerhotová, M. I 44, 503 Jermakova, M. I 45 Jerman, Jaroslav II 803 Jerman ...)
Page
60 
(... . divadlo 22 1946/47 s. 56-57. Jeremiáš Otakar: O Janáčkovi a jeho Výletech pana Broučka. Nár. divadlo ...)
(... živočiohopis českého měšťáka. Kultura 8 1959 č. 50 s. 4. jh [= Jaroslav Hach]: Janáčkovy Výlety pana Broučka ...)
Page
158 
(... . - Čtyři Dvory, Č. Budějovice. HELFERT Jaroslav PhDr., řed. zem. musea v Brně. - * 27. IX. 1883 Malacky ...)
(... . v Jablonci. Diri- gent. - Př. Ot. Jeremiáš, Bratři Karama- zovi; Dvořák, Jakobín; Ostrčil, Poupě ...)
Page
375 
(... . Budějovice) - M4-3 (192) Hueber Leopold (Třeboň) - M31 (258) Huleš Jaroslav (Čimehce) - M6 (200) Hunger ...)
(... ) Jelínek-Beránek Bartoloměj (Bechyně) - Ol (276) Jeremiáš Otakar (Č. Budějovice) - M4-3 (192) Jermář Václav ...)
Page
[1g] 
(... . Kvapil.............477 HUDBA. Vycpálek Ladisl.: Koncerty: Jirákův kvartet; O. Jeremiáš: Kvintet ...)
(... .........................191 — E. Chvála: Záboj. — K. B. Jirák: Symfonie C-moIl; Otakar Jeremiáš: Melodram na Nerudovu ...)
Page
587 
(... osoba 256. Jarohnév viz z Usuší. Jaroslav pan 212, 274; služeb- ník na Helfenburce 178. Jaroš ...)
(... Jenczen- steina 530. Jeremiáš sermonista 330, 334, 335, 342. Jeroným služebník panský 50 ...)
Page
27 
(... , Otakar, Jaroslav a řed. Boh. Jeremiáš. 5. Čajkovskij P. J.: Koncert pro housle. Věta II. a I. s průvodem ...)
(... , zbrojnoši atd. Dirigenti: Pp. Red. Bohuslav Jeremiáš a Jaroslav Jeremiáš. Jako hosté účinkují bývali žáci ...)
Page
15 
(... , Jaroslav Ploška, Ot. Jeremiáš), jež absolvovalo řadu vybraných koncertů. Od r. 1913 působil na hudební ...)
(... na cestě k socialistické a komunistické společnosti. Dr Polesný Otakar Jeremiáš pětašedesátníkem ...)
Page
(175) 
(... . Beethoven Lud.: Trio c moll op. 1. pro klavír housle a violoncello. Jaroslav Jeremiáš, Jaroslav Ploška ...)
(... ) a klavír. Jaroslav Ploška a Otokar Jeremiáš. 6. Saint-Saens: Árie Dálily z opery >Samson a Dálila ...)
Page
143 
(... Bedřich BĚLOHLÁVEK, Jaroslav Jeremiáš, Praha 1935. 52) Snad nejznámější z rodiny Jeremiášů, významný ...)
(... zemřel ředitel Bohuslav Jeremiáš. Poválečné řízení školy a veškeré další události se tedy již týkají ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
31 
(... JUDr. Jaroslav Mácha , Brno HÜDBA V PlSKD (VII. - XII. kap.) ' (Do první Světové války ...)
(... - 1887), Bohuslav Jeremiáš (až 1906) a Alois Ladislav Vymetal (až 1918) - a přece vytvořili tři naprosto ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
159 
(... . Budějovice. Jaroslav Jeremiáš, „Umíráček“ a „Podzimní větry“, dvojzpěvy -s prův. klavíru ve „Škole zpěvu ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
47 
(... 47 - 5. Sbírka pomůcek kreslířských. (Správcem jest výpom. a vedl. učitel kreslení Jaroslav ...)
(... pomůcek hudebních. (Správcem jest vedl. učitel zpěvu ředitel hudební školy Bohuslav Jeremiáš.) Do sbírky ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
13 
(... Jan Novák úmrtím. 3. Professor Jaroslav Verner úmrtím. 4. Professor Josef Vinš, byv ustanoven skut ...)
(... učitel při c. k. gymnasiu v Roudnici. 2. Provisorní učitel Jaroslav Kroupa, doposud supplent při c. k ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...