•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
3628 documents  collapsed to 121Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
304 
(... Janoušek 304 Jaroslav Janoušek (*20. dubna 1906 v Němčíkově), úředník pojiš- ťovny v Praze ...)
(... , jež Janoušek obklopil množstvím vedlejších pytláckých a dřevorubeckých zápletek. - Také povídku ...)
Page
1010 
(... Janek Dalibor 303 Janoušek Jaroslav 304 Janovský Jaroslav 304 Janský Emanuel 305 Jaroš František S ...)
(... 291 (272) Hubálek Jaroslav 292 Hudec Marcel 293 (272) Hůlka Jaroslav 294 Humberger Jaroslav 294 ...)
Page
41 
(... zpracování dějin města a pan- ství Telče, si vytkli Jan Beringer a Jaroslav Janoušek, profesoři vyšší ...)
(... , Strv.cný dějepis města a panství Telč, Brno 1857 34) J. BERINGER-J. JANOUŠEK, Město a panství Telč, Telč ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
680 
(... Blahoslav J. Bra viz Brambora, Josef J. С. viz Červinka, Jaroslav J. D. viz Dokulil, Jan J. H. viz Honzl ...)
(... Janouch, Václav 465—7 Janoušek, Bohumír 4899 Janoušek, Emanuel 1716 Janoušková, Marie 4694 Janovský ...)
Page
163 
(... Janda Jan 61 Janda Jaroslav 67, 104, Ku 4 Jandásková Marie 67 Jandera Bedřich 101, 118 Jandová Anděla ...)
(... Janík Jan, Kněžská č. 20 83 Janík Jan, Kněžská č. 29 66 Janota Václav 83, 109 Janouch Tomáš 103 Janoušek ...)
Page
134 
(... Nehémů, Kamenice n. L. - Nohava Karel, Soběslav - Paleček Jaroslav, Slapánov - Pánek Stanislav, Obratány ...)
(... ., Evaň - Kuchař Jaroslav, Březina - Liška Václav, Záhoří - Mach Frant., Řípec - Mika Tomáš, Debrník ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
749 
(... . 6. vyd. Dovětek naps. Jaroslav Vaniček. P., 1958 213 s. (1. vyd. 1925). Boží mlýny. 2. il. vyd. P ...)
(... . P., 1947 391 s. — 7. oprav. vvd. Dovětek naps. Jaroslav Vaniček. P., 1959 282 s. (1. vyd. 1923 ...)
Page
818 
(... . VáclavkováJaroslava: Literární dílo Kurta Konrada. Rudé prá- vo 25. 9. 1951 s. 3. Janoušek Jaromír: Kurt Konrad ...)
(... . 85. Mejzlík Jaroslav: Kurt Konrad - druh Julia Fučíka. Jiskra 1957 č. 75 s. 3. Šimůnek Jaroslav ...)
Page
560 
(... , Rössler Jaroslav, Roith Frant., Roškot Kamil, Rejchl Václav, Říha Josef, Sakař Josef, Schneiderová M ...)
(... , Gašparíková A., Janoušek Emanuel, Janský Emanuel, Kazbunda Kar., Klicman Lad., Knittl Čeněk Karel, Krejčík ...)
Page
204 
(... 5. JANOUCH Jaroslav, odb. učitel. - * 22. X. 1903. - O. František..- Ch. Marie roz. Sieglová. - D ...)
(... ., Poděbradova 1737. JANOUŠEK Emanuel PhDr., archivář. - * 16. X. 1897 Kam. Malikov. - Ch. Julie roz. Králová ...)
Page
69 
(... ., Prof. Dr. Bohumír Janoušek šedesátníkem. 21, 1984, 2, s. 152. 1459. Bílek, J., 65 let prof. Dr ...)
(... . Jaroslav Kadlec. 8, 1971,2, s. 100./60 let/. 1465. Podlešák, J, Za Zdeňkem Kalis-tou. 19, 1982, 4, s. 253 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
403 
(... Vojtěch Janoušek, Protireformace na panství plumlovském, Ročenka národopisného a průmyslového musea města Prostějova a Hané 7, 1929, s. 53-90. K Smečnu Antonín Rybička, Pan Jaroslav Bořita z Martinic a město jeho ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
32 
(... . Sušice: Kapitán inž. Janoušek (padl u Bachmače), kapitán Alois Košťíř, kapitán vz. Antonín Waiigl, kapitán vz. Jaroslav Grund, mad- poručík Vladimír Slíva (zemřel), nadporučík vz. Josef Grund, nadporučík ...)
Page
470 
(... . Janoušek 100, Šimků Janoušek 150. Janoušů pastorek 95. Janov 164, 166 n.; z Janova Václav 157, 160 n ...)
(... p. 86, 337, 6. Jaroměř 126, 233 v. Jaromíř 28. Jaroměřice 233, 335, 12 n. p. 40. Jaroslav Drahouň ...)
Page
451 
(... Janoušek, K otázce postoje Č. Budějovic v protihabsburském odboji roku 1547 [Zur Frage der Stellungnahme ...)
(... Prof. Jaroslav Pánek] I, Praha 2007, S. 217-224. 451 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
66 
(... . Čelakovský a rodný kraj). Novotný Miloslav, Bohumír Janoušek a Josef Kotalík: F. L. Čelakovský - básník ...)
(... .: Podobizny, sv. X. P., 1951 s. 353—354. (Původně „Humor, listy“ 6. 8. 1881). Vlček Jaroslav: Vzpomínka na F ...)
Page
175 
(... . Ivančice 10. Janda Heřman 89. Janouch Václav 52. Janoušek Antonín 142. Jettmar Josef 54. „Jihočeské ...)
(... , 146, 152, 156, 170, 171. Dr. Mattuš Karel 134. Dr. Mattuš Jaroslav 135. 175 ...)
Page
133 
(... . Zána Jan, Schwarzenberg, padl ve světové válce 1916. Žák Jaroslav, Neplachov, zemřel. Rok 1917 ...)
(... světové válce. Hůrs\ý Stanislav, Č. Budějovice, bankovní ú-ředník v Č. Budějovicích. Janoušek Bohuslav ...)
Page
339 
(... Ad. 278 Janoušek 44 Jan 270 Jos. 316 Janovská Jarmila 139 Marie 57, 103, 145, 146, 147, 156, 175 ...)
(... Jaroslav 76 Jesenská Růž. 216 Jestřáb Frant. 164, 278 Václ. 164 Jestřábová Marie 164 Ježek Jan 60 Leop ...)
Page
(14) 
(... František Kolář Ivan Otcovský Jana Brabencová JIH Cejpek Jaromír Janoušek JIM Kejř Jan Kumpera J. Lysoněk Jana Mandlerová Jaroslav Purš JIH Pešek Jaroslav Pánek Josef PollSenský Josef Poláček Jana ...)

>loading more documents...