•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
63 documents  collapsed to 22Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
373 
(... Josef (Pelhřimov) - M23 (236) Dobrava Jaroslav (Kratochvíle) - 09 (298) Dobrodinský Bedřich (Kunžak ...)
Page
[81b] 
(... a restaurování varhan............. Jaroslav Dobrodinský: Památková ochrana zvonů ...)
(... .................................................... 95 Jaroslav Dobrodinský: Protection des cloches historiques.............. 99 Alexandr Buchner ...)
Page
95 
(... 95 — Švec Jaroslav, Hoštice. Tampír Ladislav, J. Hradec. Trpák Jaroslav, J. Hradec. Třebický ...)
(... Eman, Plzeň. Kitličko Jaroslav, J. Hradec. Kotek Josef, Višňová. *I
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
45 
(... ve Zbytinách u Prachatic Dobrodinský Jan, nar. 13. června 1890 v Kumžaku Dobrodinský Čeněk, tkadlec ...)
(... Domažlicích Janák Jaroslav, nar. 10. prosince 1889 v Kovářově Janák Václav, řídící učitel v Lašo-vicích a ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
359 
(... Jaroslav Dobrodinský, bratr žasl. umělce Bedřicha Dobrodinského, se narodil 14. února 1901 v Kunžaku jako ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
20 
(... — 20 — Třída III. Bienenfeld Max, J., Hradec Bíža Jaroslav, Most Frieb Miroslav, J. Hraoec Grosz ...)
(... Jan, Lásenice u J Hradce “Kub.ček Jaroslav, J. Hradec “Líbal Karel, Nový Etink “Naxera Václav ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[4] 
(... Protivíně 156 Josef Bílek Jaroslav Kalkus: Třicet let práce závodu Velkovýkrmny 01 Třeboň 156 Josef Bílek ...)
(... Josef Bílek Jaroslav Klíma: Chléb zraje i na hranici. Životní příběh kombajnéra Miroslava Šátka 236 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
6 
(... bibliografie za rok 1979. 51, 1952, 42-44. 3 HÁLA, Miroslav: Bedřich Dobrodinský - personální bibliografie ...)
(... , edice 17 ČECHURA, Jaroslav: Zapomenuté listiny kláštera Želiv v předhusitském období. 57, 1988, 25 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
34 
(... nepříznivého počasí. Předsedou spolku byl zvolen pan Jaroslav Dobrodinský, ředitel Chrámového družstva v ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
14 
(... Většinu života věnoval svému nástroji, harfě TRADICE / Bedřich Dobrodinský zemřel jako uznávaný skladatel ...)
(... Bedřich Dobrodinský pocházel z početné rodiny devíti dětí, začínal se hudebně vzdělávat u svého strýce ...)
Page
174 
(... Doberský Přemysl 1182 Dobiáš F. M. 3380 ' Dobiáš Václav 1133,1137,3034, 3173 Dobrodinský J. 2344 ...)
(... , Jaroslav 1263, 1263 Doležal'Jiři 2361, 2367, 2694, 2694,2732,2 795,2808,2816, 2823,2832,2833,2838,2842 ...)
Page
392 
(... představili cimba'lový soubor Olšava, Pražská trojka, houslový virtuos Jaroslav Svěcený, zpěvák Pavel Bobek a dvojice komikQ lzer, Dobrodinský. Akci uspořádal Šachový svaz České re- publiky ve spolupráci s ...)
Page
4 
(... zúčastnilo se přátelské schůzky 7: Jan Dobrodinský, děkan v Trhových Svinech, Stanislav Fencl, vrchní úředník Živnostenské banky v Praze, MUDr. Karel Krbec, městský a okresní lékař na Král. Vinohradech.JUDr. Jaroslav ...)
Page
122 
(... . Budějovic, Msgre Kašpar Štoiidl, prof. z Č. Budějovic, z Trh. Svinů Jan Dobrodinský, děkan, a Josef Kotlaba ...)
(... , zámečnický pomocník z Borovan ě. 16, s Marií Šerhaglovou z Borovan č. 164; 23. května Jaroslav Hommer, dělník ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
8 
(... . Rud. Procháe. ka, profesor, Václav Leška, dělník, Jaroslav Dobrodinský, tajemník Chrám, družstva, Jan ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
4 
(... , Vladimír Stehlík (jo, ten z Poldi), Marek Dobrodinský, Miroslav Sládek, Vladimír Železný, Jana Bobošíková ...)
(... Nagano, inspirovaná úspěchy českých hokejistů. Libretista Jaroslav Dušek sáhl, jak sám pravil, „i k ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
6 
(... , zpěv, V. Černý, eello, Ledeč, housle, Dobrodinský, harfa, Kredba, klavír). Mozart: Fantasie F-moll ...)
(... ^ p f ke kožichy koupit* nejlevněji T odborném cávodé firmy Jaroslav Černý Male namésti 11 ...)
Page
3 
(... Jaroslav Dobrodinský, pracov- ník družstva. O potahové tka- niny, přikrývky, přehozy to- hoto družstva ...)
Page
[7] 
(... . Jaroslav Novák, 2. Luboš Šteflíček, 3. Zdeněk Dobrodinský. Ženy — 1. Miroslava Svobodová, 2. Drahomíra ...)
(... . Budějovice, do 44 kg - 1. Karel Sedláček, Pra. chatice, 2. Jaroslav Hyvl, Jičín, 3. Libor Švando, Mělník, do ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
5 
(... opatření, « konstatuje vedoucí odboru výzku mu a vývoje ing. Jaroslav Šejnoha. »]sme tradičními ...)
(... (alt), Karel Berman (bas), Pěvecký sbor Cs. rozhlasu lsbormistr Jan Maria Dobrodinský), Dětský sbor ...)

>loading more documents...