•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
809 documents  collapsed to 73Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
744 
(... Hodura vf: Prof. Kvido Hodura sedmdesátníkem. Rudé právo 2. 2. 1949 s. 3. Jedlička Alois: Prof. dr. Kvido Hodura sedmdesátiletý. Zeměd. noviny 2. 2. 1949 s. 2. (75 let). Jedlička Alois: К 75 ...)
Page
318 
(... . JEDLIČKA Alois Viz: 2853a—b, 2867. JEDLIČKA J. P. Viz: 3965. JELÍNEK Bohdan CVEJN Karel [Dílo Bohdana ...)
(... poezie B. J. Sněhová růže.] Viz: 5339. JELÍNEK Edvard DOLEŽAL Jaromír: První cesty Ludvíka Kuby za ...)
Page
86 
(... , 791 III 842, 160, 342, 4022 Jedlička, Ivan M. I 36, 224 Jedlička, Jaromír I 13, 139, 254, 512 ...)
(... . Jdv. viz Dvořák, Jos. Jedlička, Alois I 638, 7364, 743, 7445, 883 II 327, 630, 6312, 632 III 76 ...)
Page
207 
(... učebnice katolická. - Čes. Budějovice, Tř. 28. října. JEDLIČKA Jaromír, profesor. - * 11. IV. 1901 ...)
(... Longcommon Road, Ri- verside, 111. JEDLIČKA Francis W., kněz. - * 1887 Chicago. - Č. Cirkevní. - ČI. Revol ...)
Page
172 
(... učebnice katolická. - Čes. Budějovice, Tř. 28. října. JEDLIČKA Jaromír, profesor. - * 11. IV. 1901 ...)
(... JARUŠEK R. — JEDLIČKA В. nocení, Vojen, svět, Voj. výchova, Světo- zor). Veřejně činný v ...)
Page
631 
(... . Peciar S.: 70 rokov ak. Fr. Trávnička. Slovenská reč 23 1958 č. 6 s. 372-373. Tomeček Jaromír ...)
(... . Trávníček sedemdesiaťročný. Pravda 16. 8. 1958. (Ümrti). Jedlička Alois: Za ak. Fr. Trávníčkem. Naše řeč ...)
Page
1010 
(... Vladimír 275 Horská Vlasta 275 Horst Bernard 275 (272) Hořejš Jaromír 278 (272) Hořejší Jindřich 279 ...)
(... . 305 Jaroš Gustav 305 (272) Javořická Vlasta 306 Jedlička Benjamin 306 Jehl Ludvík 307 JeHnek ...)
Page
80 
(... [= Jaromír Doležal]: Josefa Dobrovského cesta do Ruska. Svět sovětů 16 1953 č. 46 s. 4. —V—: Cesta do ...)
(... jazyk a literatura). Bělič Jaromír: Zákonodárce nové spisovné češtiny. Naše řeč 36 1953 č. 7/8 s. 193 ...)
Page
614 
(... 79 Jebavý Václav: Březina Otokar Jedlička Jaromír 441 Jeffers Robinson 22 Jelagin Alexej ...)
(... Františka: Semeráková Fran- tiška Jirát Vojtěch 437 Jistebnický kancionál 290 John Jaromír 174 Johnson ...)
Page
349 
(... , Bohuslav BOUČEK, Václav CIBUŠ, Jaroslav ČERNÝ, Stanislav DNISTRJAŇSKYJ, Rudolf DOMINIK, Jaromír DOSKOČIL ...)
(... CHUDOBA, Richard IMHOFER, Jan JEDLIČKA, Josef JERIE, Josef JÍRA, Gabriel JIRSÍK, Gustav KABRHEL, František ...)
Page
130 
(... právem ubytovali cizince -1875, Matěj Hájek s Marií 1875-1919, Jaromír Hájek s Kateřinou 1919 30, Petr Vojtěch 1930-32—, Jaromír Hájek 1932—-1) Pa. 159. čp. 240 n. - 193 st. Dorota Svazková —1654—, V ...)
Page
III 
(... — Tomu dni.........24 Hugo Victor: Odpykání.....353 Jedlička Benjamin: Jugoslávský ...)
(... . . . . 208 — Dva zpěvy z Ninive.....433 Názor Vladimír: Cvrček.....315 Nečas Jaromír.- Noční poutník ...)
Page
512 
(... Jedlička Jaromír 163&, 5881;1765,8408,8869, 8892 Jedlička Jaromír; 6819, 8857,9365 Jedlička Jiří 3128 ...)
(... F. 716 Janíkova Věra 4836 Janion Maria 8471 Janiš Jindřich 7386, 7741 Jánka Jaromír ...)
Page
3 
(... nábož. kat. Dominik Doležal, katecheta z Vlachova Březí, výp. učitel náb. čsl. Jaromír Lindner, duchovni ...)
(... . správce: Jedlička Antonín, — viz č. 5. 1. Doležal Dominik, výp. učitel, učil Nb. kat. 1-5, týdně 8 hodin ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
21 
(... ) Blažena Hulí ková, Políkno Eleonora Kubalová, Jelení (J. Hradec) “•František Jedlička, Horní Ves Karel ...)
(... Jaromír Pokorný, Huběnky (země Moravskoslezská) Olga Thielová, Batelov (země Moravskoslezská) Zdenka ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
22 
(... Dvouhra junioři: 3. - 4. Jaromír Janáček, 17. - 32. Jan Jedlička (oba SKB Český Krumlov), Jiří Musil (ČZ ...)
(... Mílová (SKB Český Krumlov). Smíšená čtyřhra: 1. Jaromír Janáček / Lucie Černá, 17. -32. Jan Jedlička ...)
Page
267 
(... . Jindřich Valšík, Katedra anthropologic a genetiky Univ. Komenského v Bratislavě RNDr. Jaromír Chochol ...)
(... . Radomír Čihák, Doc. MUDr. Milan Doskočil, oba Anatomický ústav UK v Praze Prof. MUDr. Václav Jedlička ...)
Page
68 
(... Jaromír z Jindřichova Hradce. Cais Alois z Ostrovec. čapek Alois z Vrábska. čárek František z Bud. Černý ...)
(... , Hrdina František z Písku. *.Janda Vit z Písku. *.Jedlička Ladislav ze Zalužan. Ješina Václav z Písku ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
28 
(... . Hajer Leopold 6. Handschuh lan 7. Hovorka Vladimír 8. Hubička František 9. Jedlička Vladimír 10 ...)
(... 27. Samohejl Josef 28. Souček Karel 29. Sova Ladislav 32. Rosenfelder Jaromír 33. Rosenfelder ...)
Page
4 
(... , Jericho, Jaromír, Jaroměř, Jaroslaiv, Jaroš, Jaroslawice, Janušoivce, Janda, Jandera, Jeník, Jedlička ...)

>loading more documents...