• Accessibility
From: 
 Until: 
a
58 documents  collapsed to 17Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
8 
(... ostatní umučené sokolské příslušníky. Jan Waldauf se dostal do hledáčku gestapa vystoupením proti ...)
(... dokonce ho přesvědčili, aby s nimi za Tyr-peklem šel. Tuto událost Jan Waldauf vylíčil po válce u soudu ...)
Page
3 
(... „přiletěl" i Jan Waldauf z kanadského Toronta. „Když komunisté po Únoru 1948 Sokol v Československu zakázali ...)
(... Přijeli Z Toronta. Jan Waldauf mává v pražském průvodu, kterým letošní slet v sobotu začal ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
3 
(... Kanady: Sokolství obohatilo můj život Na letošní slet „přiletěl" i Jan Waldauf z kanadského Toronta ...)
(... návštěvám posiloven a fitness center. „Naše sokolská jednota má Přijdi Z Toronta. Jan Waldauf mává v ...)
Page
47 
(... fondu vyplaceno: br. Waldauf, N. Hrady Kč 210.—, br. Jan Liška, Týn n. Vit. Kč 110.—, dor. Stuchel Rud ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
233 
(... koncentračních táborů vrátilo jednadvacet členů - též br. Jan Waldauf st. či župní náčelník br. Vladimír Hlaváč ...)
(... jednoty starosta br. Antonín Král, mistostarostové br. Jan Holub a ses. Marie Balatková, náčelník br. Jan ...)
Page
28 
(... Rudolfova (Č. Budějovice). — 2. Bína Josef ze Čtyř Dvorů. — 3. Bláha Jan z Mladého (Č. Velenice). — 4 ...)
(... Vrbmého (Č. Budějovice). — 7. Černý Jan ze Vrata (Č. Budějovice). •— 8. *Čurda Miroslav z Č. Budějovic ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
27 
(... . Vopelka Jan z Pohůrky. 43. Vuško Vladimír ze Suchého Vrbmého. 44. Waldauf Miroslav z Trh. Svinů. 45 ...)
(... . Budějovic. 18. *Hadač Jan z Těšínova. 19. *Hauzal Stanislav z Č. Budějovic. 20. Hein František z č ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[4] 
(... . výtvarníků i borovanský ma- líř a grafik Bedřich Waldauf. Jeho jméno je veřejnosti zná- mo. Je to skromný ...)
(... neměl ani grafic- kou školu ani malířskou aka- demii, ale je rovněž pravda, že Waldauf před ztrátou ...)
Page
83 
(... čeští zástupci byli zvoleni Jan Waldauf, cihlář, a Rudolf Kabát, listonoš. V Bukovsku bez voleb ...)
(... v obecní samosprávě v Mostkách, takže byl zvolen do obecního zastupitelstva pan Jan Kö» vář ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
5 
(... . Ondřej (br. Jan Stojdl) velice se přičinil svou hrou o zdar celé divadelní hry a Venca dobře slušel br. Ludviku Hollarovi. „Staří“ naši ochotníci br.: Ferd. Stojdl, Jan Waldauf st., Jan Waldauf ml. chodili v ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
4 
(... bylí zvoleni Jan Waldauf, cihlář a Rudolf Kalát, listonoš. Sjezd knihoviníků v Čes. Budějovicích bude ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
(3) 
(... směchu, p. Waldauf ml. byl pln nedostižných ideálů, p. Waldauf st přijel z jarmarku v Cmuiitu ...)
(... , aby byla u zázračná se ho ani netknul. Na základe téchto výpovědí byl Jan otudánkv postavena kaple k ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
5 
(... ■ Pracuji dle vlastních vzorů i dle přání P. T. zákazníků. 24 JAN EG ER, LIŠOV 408. Zprávy z krajů ...)
(... sboru starostenského a kooptováni byli 3 členové. — Členové výboru jsou: bři: Jan Hanzalík, Ločenice ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
4 
(... živností: Jan Waldauf, před-> sedá. Frant. Steinbauer, jednatel. Za živnostenskou besedu: Jan Waldauf ...)
(... pp. dr. Jan B a r e 5 a Ja: Svoboda a za zapisovatele p. učitel Ladislav H o n s. Předsedající ...)
Page
2 
(... PP.: Havlík. -Machart, Vater Jan, Šltěpáo, Waldauf, Št-oid-1, Špenger. Denní zprávy. Kalendář ...)
(... . Jul. Kollarová, Jul. Wirtnerová, Frant. Dib;- tanzlová. pp. Fr. Buijárek, Jan Ježek, A. Smrčka, nás ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
3 
(... let po de'ší nemoci důchodní zdejšího městského úřadu A. Waldauf. Zemřelý sloužil věrně a poctivě po ...)
(... ". Vzpomínku na padlé členy pronesl předseda odboru KČT. s. Jan Huleš. Smuteční tryzna byla ukončena smyčcovým ...)
Page
[8] 
(... nik Jan Waldauf napsal o tom v 5. čísle ústředního časopisu Československý So- kol v zahraničí, na ...)