From: 
 Until: 
a
13586 documents  collapsed to 190Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Map
Generální mapa okresního hejtmanství Píseckého 
Wagner, Jan Eduard
collections

Found in collection

vc:0690843e-61b4-4ef3-9667-55bc7dfba140
Map
Generalkarte der Bezirkshauptmannschaft Budweis 
Wagner, Jan Eduard
collections

Found in collection

vc:0690843e-61b4-4ef3-9667-55bc7dfba140
Map
Generalkarte der Bezirkshauptmannschaft Prachatitz 
Wagner, Jan Eduard
collections

Found in collection

vc:0690843e-61b4-4ef3-9667-55bc7dfba140
Map
Handkarte des Landes Böhmen 
Wagner, Jan Eduard
collections

Found in collection

vc:0690843e-61b4-4ef3-9667-55bc7dfba140
collections

Found in collection

vc:0690843e-61b4-4ef3-9667-55bc7dfba140
Page
147 
(... Pešina) Jan Jeník z Bratřic (Václav Křísa) Soběslavská Blata a jejich příroda (Dr. Karel Komárek) O ...)
(... za pánů ze Švamberka (Jan Lipovský) Mezi Soběslaví a Jindřichovým Hradcem (Ph. Dr. Jan Muk) Soběslav ...)
Page
248 
(... (w) viz Vašut. Vladimír W. Ill 425 Wágner, J. Ill 383 Wagner, Jan I 602, 680 II 116, 372, 554 III 18, 23, 242, 36, 50, 92, 186, 194, 338, 351, 360, 569, 5712, 607, 691 Wagner, Jaromír I 36 ...)
Page
350 
(... ŠLEMR, Ludvík ŠPIRIT, Jan Stanislav ŠTĚRBA-B0HM, Václav ŠVAMBERA, Karel ŠVEHLA, Felix TAUER, Viktor ...)
(... , Alois VELICH, Vratislav VELICH, Antonín VESELÝ, Jan VOJTĚCH, Sergěj VOLKOBRUN, Vlastimil VRTÍŠ, Bohumil ...)
Page
64 
(... kláštera. 1607 P. Christoforus Sprink. Aemilius Keck. Jan Latop. Jakob Appelius. Řehoř Lomnický. Aegld Wagner. Bonaventura Paro. Ludvík Sartonell. Michael Jahn. Jan Capistr. de Vos. Hietonymus Žatecký ...)
Page
15 
(... Hofman, Jan Matheisl, Václav Reckerzůgler, Jan ochlenz, František Teichl, katecheta Jan Wagner, továrník ...)
(... Bukovníku kaplan Jan Homr, jenž později přestoupil k církvi československé a stal se městským tajemníkem a ...)
Page
110 
(... . Rattay -1824-43—, Prokop Špaček 1845-48-. Malíř. Jan Stanzl -1837-38 -. Malíři portrétní. Jan Wagner ...)
(... vzrostla v některých přírůstkem nových složení. Panský mlýn řídili: Karel Poněšický -1686-, Jan Novotný ...)
Page
178 
(... Vyživovací oddělení V 34 Vyžrálek Jan 101 W Wágner Gůnter, a. s. Wagner Jan 101 Wagner Richard 9 Wanek ...)
(... 74 Viktora B. 72 Viktorin Jan 106 Viktorinová Marie 94 Vimer Antonín 118 Vimr V. A. a spol ...)
Page
24 
(... 1960. — též v: Český listář. P., 1949 s. 335-7. Wagner Jan: Václav Čeněk. Bendi (1832-1870 ...)
(... - spisovatel českého lidu. P., 1954 44 s. Wagner Jan: Václav Beneš Třebízský - literární pozůstalost. P ...)
Page
559 
(... REJSTßlK OBORŮ ABSTINENTOM Dokoupilová O. ADMINISTRATIVA STÁTNÍ Černý Jan, Hůla Josef, Káš Josef, Ze- lenka Frant. ADVOKACIE Eckstein J., Gažík Marko, Güldener Bernard, Hanf Lud., Hochman Jan ...)
Page
735 
(... Viléma Mrštíka. [polemika]. Svob. noviny 24. 1. 1948 s. 5. Jan HAVLASA (vl. jm. Jan Klecanda, * 22. 12 ...)
(... A. C.: Zapomněli jsme? Lid. demokracie 19. 7. 1958 s. 2. Wenig Jan: Vzpomínka na Jana Havlasu. Lidé ...)
Page
625 
(... , 572, 573, 574 Vozněsenskij Andrej Andrejevič 132 Vratislav z Mitrovie Václav 382, 485 Vrba Jan 522 ...)
(... Wagner Riehard 7, 171 Wachsmann Jiří: Voskovec Jiří Wächter Georg Leonhard 485 Waldhauser Konrád 221 ...)
Page
115 
(... , zedníků a tesařů Jan Wagner a Vojtěch Schmid, Šimon Edler, 'kloboučníků a koželuliů Jan Okenfus a Sev ...)
(... inspektorem polních mistrů a řezníků, jejich starší mistři jsou Jan Řídký a Antonín Jelínek. Petr Lapáček jest ...)
Page
765 
(... střeše je Zid. Host do domu 7 1960 č. 10 s. 471. OpelíkJiří: Na střeše je Richard Wagner. Kultura 4 ...)
(... : Nová próza o nacistické hrůzovládě. Věstník žid. nábož. obcí 22 1960 č. 11 s. 10-11. jbd [= Jan ...)
Page
108 
(... und die Königin von „Portugalo", Doktor Jan Faust und sein „Lakai" Wagner, böhmisch „Kolar" genannt ...)
Page
71 
(... . Šmahel: Jan Žižka z Trocnova, Praha 1969. : H. Toman: © podobiznách a pravé podobě Jana Žižky z Trocnova. (Otištěno z Květů 1892), Praha 1892. W. W. Tomek: Jan Žižka, Praha 1879. | R. Urbánek: Žižka v památkách a ...)

>loading more documents...