From: 
 Until: 
a
4 documents  collapsed to 3Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
104 
(... ., Besedy ". Úmrtí. Dne 19. února t. r. zemřel p. Jan Hejtmánek, učitel na obecných školách karlínských a ...)
(... . Trojice p. Jos. Novák, u Panny Marie Sněžné p. Jan Sobek, u P. M. Vítězné p. Frant. Hluchý, u sv. Petra ...)
Page
162 
(... • ručením obmezeným. Vystoupili: Jan Sedlák a Volfg. Baloun, zvoleni: Václ. Best a, rolník ve Vidrkumu ...)
(... ), Frant_ K o s i n a, Jan Věříš, Jan D a ř í l e k, vesměs rolníci v Hlaveřniku_ U c. k. krajského soudu ...)
Page
4 
(... na vždy dával poslední »s bohem I« — Záhadnou smrti zemřel kočí Jan Henke, zaměstnaný u speditéra ...)
(... chasnik Jan Protivenský ručnici a počínal si tak neopatrně se spoušti, že vyšla rána. Náboj projel obě ...)