•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
4150 documents  collapsed to 143Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
122 
(... František, Staré Sedlo - Kroupa Josef, Dub - Malkus Jan, Paseky - Marčan František, Dub - Mařík Jan, Neplachov -Osvald Václav, Dražínov - Pehel Jan, Husinec - Pibl Jan, Břilice - Rabiška Emanuel, Tábor - Řípa ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
7 
(... prospekcích i sondážních výzkumech se podíleli především Jiří Beneš, Jiří Fröhlich, Jan John, Jan Michálek a ...)
(... provedl Antonín Majer. Archeobotanické rozbory provedli Tereza Sálková, Jan a Kateřina Novákovi ...)
Page
224 
(... systematicky zkoumat a mapovat mohylová pohřebiště Jan Karel Hraše (1840-1907), rodák z Rataj (viz Fröhlich ...)
(... publikoval Hraše vůbec první plánek jihočeského mohylového pohřebiště Na homoli u Rataj (Hraše 1862-1863). Až ...)
Page
162 
(... , země 22. Rakušané 17. Rámy, místo 4, 38,126, r. soukenické 126. Rastary, místo 43. Rataj (Rattay ...)
(... .; výsady 119. Řezníček Antonín 105,141, František 109. Řezno, město 17. Říčanský Antonín 50, Jan 50, 52 ...)
Page
186 
(... Jan Kocín z Kocínétu spolu s Danielem Adamem z Veleslavína sou- bor německých naučných děl o Turcích ...)
(... Vybíral. 17) T. Rataj, České země ve stínu půlměsíce, s. 73-108. 18) Tamtéž, s. 86-87. 19) Blíže V ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
36 
(... Rataj u Bechyně; archeolog - amatér/. 656. Michálek, J., Jan Karel Hraše (1840-1907) a počátky výzkumu mohylových pohřebišť na Tábor-sku a v jižních Čechách. 13, 1976, 2, s. 93-96 + obr. 657. Fröhlich, J., Jan ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
144 
(... Komarovic, Markvart z Rataj, Zdeněk a Petr z Lukavce, Matěj z Vrcova, Jan z Kamenice, ...)
(... Bre-harzcze«), Jan z Kletečné, Zdeněk z Mrzkovic a Mstich z Záhoří (Orig. Schwarzenb. arch. v Třeboni ...)
Page
568 
(... Storch Hostáň Jan: Ed. Storch - pýcha učitelstva. Škola a kultura 3 1943 s. 84-85. 1 obr. Cháb ...)
(... odešel. Lit. noviny 5 1956 č. 28 s. 2. Rataj Josef: Zemřel Ed. Storch. Učitelské noviny 6 1956 č. 28/29 ...)
Page
66 
(... vysekávali v tomto pořádku: První týden cechmistr Václav Řídký, Danihel Rataj, Vikt. Bělohlávek, Václav ml. Řídký, Jan nejmi. Řídký. Druhý týden cechmistr Fr. Jelínek, Bernard Řídký, Fr. Řídký u brány, Jiří Řídký ...)
Page
118 
(... Richard, Plzeň, inspektor ČSD v Nýdku. Rataj Jan, Lišov, vrch. inspektor ČSD v Plzni-ředitelství. Rentz ...)
(... . Šalamoun Jan, Holkov, zemřel r. 1925 jako inspektor ČSD a přednosta stanice Staré Kladno. Sulista Jan ...)
Page
260 
(... zasloužilí posavadní členové Jindřich Lackinger, ředitel panství, Jan Rataj, statkář a Jozef Houdek, rolník ...)
Page
269 
(... a minerálních zřídel Jan Vladimír Hráský. Mezi členy výboru bychom našli další významné osobnosti ...)
(... přátel moře. V. LAŠŤOVKA - B. LAŠŤOVKOVÁ - T. RATAJ - J. RATAJOVÁ - J. TŘIKAČ, Pražské spolky, Praha 1998 ...)
Page
209 
(... dovolení zřídil si tu hostinec „u Zlaté husy“. Protější jeho soused Jan Rataj, držitel domu u Zeleného orla ...)
(... dohledem. Když Jan Pešek si chtěl 1. 1851 v domě č, 98 v hospodě postavití kulečník, musil za to žádati při ...)
Page
28 
(... panovníků raného novověku, in: Ivan Hlaváček - Jan Hrdina (edd.), Facta probant homines. Sborník příspěvků k ...)
(... jeho manželky, Opera historica 4, 1995, s. 107-124; Tomáš Rataj, Panovnický dvůr v raněnovověkém ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
384 
(... Machovic Jan Kunáš (Č. Budějovice) - M4-3 (192) z Malcanu Klára Bemardina (Horažďovice) - M8 (204) z ...)
(... . L.) - - M16 (222) z Malovic Bohuslav Malovec (Hluboká) - 05-1 (288) z Malovic Jan (Louzek) - AI 1 ...)
Page
[8] 
(... . Ratolíska) . . . 30, 61 O kreslení v I. třídě školy dvoutřídně. (J. Julák) 53 O slunci. (Jan ...)
(... (Frant. Kubík) ... 89 0 vodě (Boh. Patera) 73 O vodičích a nevodících elektřiny. (Jan Hroník ...)
Page
510 
(... Svathoň umřel, tehdy Žákuov Jan z Koliměřic pojal herku s hříbetem z Svatoňova grunthu. Jan z Rataj u. p ...)
(... . . * _ _ \ Jan Duškuo z Rataj [sv. p.]. R. IV. 1. K. 29. b. Při tom lístek, na kterém výpis tohoto svědomí s ...)
Page
16 
(... . ,J. Pól. — Josef Poláček p. s. J. Pš. — Jana Pšenlčková P. V. J. Rt. — Jan Rataj R. Gb. J. S ...)
(... •• M. St. F. D. — František Dudek M. T. I. O. — Ivan Otcovský O. Fe. J. B. — Jan Burian O. K. J ...)
Page
115 
(... , Jan Sladký 1854-77, Karel Vesselý s Alžbětou 1877-1909, Eliška Vesselá, vdova, 1909 19, Karla ...)
(... - f 1781, Ant. Rataj z Volyně 1781—1812 (fl835— 851etý), Frant. Rattay, m. Anny, držitel hostince se ...)
Page
220 (II) 
(... §.: Osmdesáté narozeniny Františka Jiráska ..... 100 Kořínek V., Oliva O.: Doc. dr. Jan Lellák, CSc ...)
(... ... 10 Procházka F.: Živoucí relikvie České květeny ....... 208 Rataj K.: Dva nové druhy ...)

>loading more documents...