•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
4154 documents  collapsed to 146Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
122 
(... František, Staré Sedlo - Kroupa Josef, Dub - Malkus Jan, Paseky - Marčan František, Dub - Mařík Jan, Neplachov -Osvald Václav, Dražínov - Pehel Jan, Husinec - Pibl Jan, Břilice - Rabiška Emanuel, Tábor - Řípa ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
75 
(... 68 Pan Paní Pan Pecka Jan, vládní rada v. v. (1901) Pechová Marie, choť presidenta kraj. soudu (1951) Pelikán Emil, plukov. duch. v. v. (1927) Pejhovský Frant., obchodník (1912) Perek Jan, tajemník ...)
Page
99 
(... Fiksa Josef, informační kancelář, Žižkova 6, T 49 Kolátor Jan, tř. marš. Malinovské- ho 10, T 1139 ...)
(... Mrvka Viktor, realitní kancelář, Kostelní 14, T 1009 Rataj Stanislav, Máchova 368, roz- množování ...)
Page
7 
(... prospekcích i sondážních výzkumech se podíleli především Jiří Beneš, Jiří Fröhlich, Jan John, Jan Michálek a ...)
(... provedl Antonín Majer. Archeobotanické rozbory provedli Tereza Sálková, Jan a Kateřina Novákovi ...)
Page
224 
(... systematicky zkoumat a mapovat mohylová pohřebiště Jan Karel Hraše (1840-1907), rodák z Rataj (viz Fröhlich ...)
(... publikoval Hraše vůbec první plánek jihočeského mohylového pohřebiště Na homoli u Rataj (Hraše 1862-1863). Až ...)
Page
162 
(... , země 22. Rakušané 17. Rámy, místo 4, 38,126, r. soukenické 126. Rastary, místo 43. Rataj (Rattay ...)
(... .; výsady 119. Řezníček Antonín 105,141, František 109. Řezno, město 17. Říčanský Antonín 50, Jan 50, 52 ...)
Page
186 
(... Jan Kocín z Kocínétu spolu s Danielem Adamem z Veleslavína sou- bor německých naučných děl o Turcích ...)
(... Vybíral. 17) T. Rataj, České země ve stínu půlměsíce, s. 73-108. 18) Tamtéž, s. 86-87. 19) Blíže V ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
36 
(... Rataj u Bechyně; archeolog - amatér/. 656. Michálek, J., Jan Karel Hraše (1840-1907) a počátky výzkumu mohylových pohřebišť na Tábor-sku a v jižních Čechách. 13, 1976, 2, s. 93-96 + obr. 657. Fröhlich, J., Jan ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
144 
(... Komarovic, Markvart z Rataj, Zdeněk a Petr z Lukavce, Matěj z Vrcova, Jan z Kamenice, ...)
(... Bre-harzcze«), Jan z Kletečné, Zdeněk z Mrzkovic a Mstich z Záhoří (Orig. Schwarzenb. arch. v Třeboni ...)
Page
568 
(... Storch Hostáň Jan: Ed. Storch - pýcha učitelstva. Škola a kultura 3 1943 s. 84-85. 1 obr. Cháb ...)
(... odešel. Lit. noviny 5 1956 č. 28 s. 2. Rataj Josef: Zemřel Ed. Storch. Učitelské noviny 6 1956 č. 28/29 ...)
Page
66 
(... vysekávali v tomto pořádku: První týden cechmistr Václav Řídký, Danihel Rataj, Vikt. Bělohlávek, Václav ml. Řídký, Jan nejmi. Řídký. Druhý týden cechmistr Fr. Jelínek, Bernard Řídký, Fr. Řídký u brány, Jiří Řídký ...)
Page
118 
(... Richard, Plzeň, inspektor ČSD v Nýdku. Rataj Jan, Lišov, vrch. inspektor ČSD v Plzni-ředitelství. Rentz ...)
(... . Šalamoun Jan, Holkov, zemřel r. 1925 jako inspektor ČSD a přednosta stanice Staré Kladno. Sulista Jan ...)
Page
2 
(... . jednatel: Karel Vondráček, učitel. : II. jednatel: Ing. J. Bartošek. Pokladník: Jan Kučera, zems. úř ...)
(... . Feyfarová. Agitační a novinářský: Předseda Jan Hejret, red., místopředseda Ant. Ilubka, red., jednatel PhC ...)
Page
260 
(... zasloužilí posavadní členové Jindřich Lackinger, ředitel panství, Jan Rataj, statkář a Jozef Houdek, rolník ...)
Page
269 
(... a minerálních zřídel Jan Vladimír Hráský. Mezi členy výboru bychom našli další významné osobnosti ...)
(... přátel moře. V. LAŠŤOVKA - B. LAŠŤOVKOVÁ - T. RATAJ - J. RATAJOVÁ - J. TŘIKAČ, Pražské spolky, Praha 1998 ...)
Page
209 
(... dovolení zřídil si tu hostinec „u Zlaté husy“. Protější jeho soused Jan Rataj, držitel domu u Zeleného orla ...)
(... dohledem. Když Jan Pešek si chtěl 1. 1851 v domě č, 98 v hospodě postavití kulečník, musil za to žádati při ...)
Page
28 
(... panovníků raného novověku, in: Ivan Hlaváček - Jan Hrdina (edd.), Facta probant homines. Sborník příspěvků k ...)
(... jeho manželky, Opera historica 4, 1995, s. 107-124; Tomáš Rataj, Panovnický dvůr v raněnovověkém ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
384 
(... Machovic Jan Kunáš (Č. Budějovice) - M4-3 (192) z Malcanu Klára Bemardina (Horažďovice) - M8 (204) z ...)
(... . L.) - - M16 (222) z Malovic Bohuslav Malovec (Hluboká) - 05-1 (288) z Malovic Jan (Louzek) - AI 1 ...)
Page
[8] 
(... . Ratolíska) . . . 30, 61 O kreslení v I. třídě školy dvoutřídně. (J. Julák) 53 O slunci. (Jan ...)
(... (Frant. Kubík) ... 89 0 vodě (Boh. Patera) 73 O vodičích a nevodících elektřiny. (Jan Hroník ...)
Page
510 
(... Svathoň umřel, tehdy Žákuov Jan z Koliměřic pojal herku s hříbetem z Svatoňova grunthu. Jan z Rataj u. p ...)
(... . . * _ _ \ Jan Duškuo z Rataj [sv. p.]. R. IV. 1. K. 29. b. Při tom lístek, na kterém výpis tohoto svědomí s ...)

>loading more documents...