•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
43 documents  collapsed to 24Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
25 
(... lze náhrobek ten klásíi do konce 13. věku. Neplach vypravuje, jak řeka Otava v Písku truchlila po ...)
(... kostele i Jan probošt Vyšehradský, když ob- zazděný, daroval (1370,7. července) Prachatické, dada jim ...)
Page
(1a) 
(... annui ibidem ad dominům regem est legittime devoluta. Juxla: Anno XCV". Jan de Dobrzenycz recepit. M N ...)
(... facta. est logittime devolut rkp. t±\ Lb. 1'-^'] In villa Klamoss Neplach de ibidem decessit. Litera ...)
Page
9 
(... se k němu rozuměl tichý (topinek "dvůr", "dům” nebo”okršlek” ® Osobní jméno Neplach vyskytuje se sice ...)
(... opat kláštera opatovského a český kronikář Neplach (1322 = 1368) «= kdo byl však ten, po němž má naše ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
281 
(... , 1358 - 1427, arcibiskup pražský 1411 -12 Neplach, 1322 - 1368, kronikář a opat opatovský Adm. R. P ...)
(... Preitenberg Praepositus Seraphinus Generalis Capu-cinus Tab. č. 8 Tab. č. 9 Jan Augusta, 1500 - 1572, Jan ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
111 
(... )."' Neplach se opravdu přinejmenším pùl roku před svým jmenováním zdržoval u kurie,») a to zřejmě ve smyslu ...)
(... služby, které tehdy Jan Pavlův poskytoval české věci. Rozsáhlejší závěry je možné vyvodit i ze ...)
Page
191 
(... Kristova, napsal Neplach bratřím seznam nejstarších svátých, papežů a Římských císařů až do Innocentia VI ...)
(... , která dle zdání tohoto zajisté nábožného opata klá- šterníku přísluší. Dílo své sepsal Neplach mezi ...)
Page
628 
(... 628 O starobylé české malbě. pěti i pod ním Maria i Jan, zdá se býti ...)
(... - šlský Jan ze Slředy, před ním znak člyr bílých lwů jeho rodiny, za ním swrchu popsaný znak biskupstwí ...)
Page
7 
(... dceru jeho pojal za manželku český pán Jan z Dobřan na Plzeňsku. Erbem náleželi k jeho rodu na Moravě ...)
(... Neplach vypravují. Kterak Velešína ztratil pan Čéč, zdali jeho dědictvím bjd či též královským majetkem ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
466 
(... za jáhna 1. 1184, léta pak 1186, když mu bylo 21 let, i na kněze. Neplach dán byl do škol v klášteře ...)
(... zmínka se činí. 26) Janderovi v Bezdědicích, kde farář sám učil, bylo 16 let, v Hořovicích pak byl Jan ...)
Page
141 
(... — 141 — auch von Neplach, dem Zeitgenossen Karls IV., erzählt: 1276 begann Přemysl die Seinen zu ...)
(... ihrer Entstehung und über ihren Autor 1. c. 208 ff., Pekař, Č. čas. hist. XVI, S. 299; J. Sedlák, M. Jan ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
507 
(... zabývali se vědeckými pracemi; tak na př. proslul opat Neplach (f 1370) jako kronikář český. Pověstné bohatství vzbudilo lakotu okolních zemanův, a roku 1415, na Vše Svaté, Jan Městečky a Ota z Bergova zlezli ...)
Page
342 
(... nesvárům a svévoli. Díky tomu nenarazil Jan na odpor, ale byl při- jat vcelku s povděkem jako představitel ...)
(... částí Českého království po korunovaci a upevnění situace natolik, aby Jan mohl opustit hlavní město ...)
Page
15 
(... tom, že na založení osady měl podíl nějaký Neplach. První historická zpráva o ní je z roku 1323 ...)
(... této obce ráno jezdí, takže by to neměl být problém," řekl starosta Neplachova Jan Mareš. Důvodem je ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
3 
(... . Avšak Neplach (ve 14. stol. žijící) jmenuje bratrem Závišovým také Čeňka, a ten právě může býti totožným s Čečem, majitelem Č. Bu- dějovic a bezpochyby zakladatelem Hluboké, jejž Neplach jmenuje také ...)
Page
554 
(... řeči latinské) kanovník František, opat Neplach, Přibik Pulkava, Beneš Krabice z Weitmile a j. ; Karel ...)
(... a vzteku, vždy ještě cosi zbývá ve člověku, proč uznal Buh, že hoden vykoupení. Jan Nečas. ...)
Page
52 
(... předepsanými dvěma i 1. 1306". Syna Záviše s Kunhutou zve Břežan Jan Záviš v „Sum. výtahu". Souhlasí, neboť k ...)
(... znalosti. Zde má tedy Neplach (jeho 2. —^ jihočeská — předloha) pravdu i tento náš pramen. ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
23 
(... . Václava stával u městských hradeb na konci Třídy 5. května. Neplachova ulice Neplach byl starý kronikář ...)
(... . výročí Pařížské komuny. Náměstí Jana Švermy Jan Šverma, přední představitel Komunistické strany ...)
Page
6 
(... za to Velíš u Jičína. (Neplach: Dehner IV. 115.) Ovšem po smrti. Přemysla, k jehož záhubě konečně i ...)
(... % roků; 27. listopadu Jan Novotný, výměnkář v Bavorovicích, SoX roků. Z pěti zemřelých těchto dosáhli ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
8 
(... Komárov JAN SCHINKO Ottův naučný slovník uvádí patnáct vesnic s názvem Komárov. Jihočeský Komárov ...)
(... usedlostí zedničtí mistři Martin Paták a Jan a František Šo-chové. Většinou přestavovali původní dřevěná ...)
Page
63 
(... (3585 slov) dosvědčuje. Pracovali zajisté o tom slovníku kromě Klena Jan z Vlašimi, biskup Olomoucký, Neplach, opat Opatovický, Vilém ze Strakonic, Sulek Vyšehradský, Juvenal Bydžovský, Havel Boleslavský ...)

>loading more documents...