•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
52 documents  collapsed to 20Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
641 
(... H. — Höschl Cyrill KLAUS — žuvníček Josef KLEMENT Victor — Mach Josef KLEN Jan — šulc Jaroslav ...)
(... . — Rytíř Václav KOBR Jan — Vraný Josef KOČKODAN — Poláček Karel KOERNER Julius — Hůla Břetislav KOHOUT ...)
Page
219 
(... od Kanta po dnešní dobu (1932) a j. - Ps. Jos. Kounický, Jos. Kratov, Jar. Příborský, Jos. Roman ...)
(... Handelsakade- mien, 3 díly (1933). - Plzeň, Litická 48/IIL KRAUZ Cyrill Jan Ing. Dr., prof, tech- nologie ...)
Page
120 
(... rodů (např. vladykové z Rudolce). V roce 1939 se narodil RNDr. Jan Kounický, odborník v oblasti ...)
(... , zásobnic na mouku a dalších předmětů z loubků a slámy. Narodil se zde profesor Jan Macků (1881-1964 ...)
Page
583 
(... , zPostupic na Litomyšli 410, 413: Zdenek z Postupic na Litomyšli 407. z Kostník Jan na Vydři 418. Kosátky ...)
(... viz Koč. Kotvrdovský Václav 362. Kouba poddaný 443. Kounický klášter na Moravě 361, . 394, 395 ...)
Page
218 
(... , červenec 13 s. 1. 184 Jan [I.J z Lichtenštejna na Mikulově [Nicolczpurchk], hofmistr rakouského vévody ...)
(... - lovskou faru [in Nikolspurga] nynější kounický probošt [cunicensis] a farář Václav, byl uveden na prosbu ...)
Page
76 
(... stromovitých kst- pradin, které prof. Jan Krejčí vyobrazil a popsal v českém časopise „Žiya" (ročn. 1853) pod ...)
(... Kounický téhož stáří a původu jako útvar Shaftesburský a nelze pochybovati, žeby skamenilina ...)
Page
417 
(... Nejstarší zřízení moravské. 417 novic a na Uherském Brodě, Kryštof opat Velehradský, Pavel opat Hradišťský, Pavel opat Loudský, Jan probošt Kounický, Jakub z Šarova na ...)
Page
3 
(... stejně, jako na nejjižnější Moravě. Nad městem vévodí poloopuštěný zámek kounický, z druhého břehu ...)
(... jlhlavku. Bratr Dr. Jan Htlcelet narodil u 2, ledna 1812 v Dolních Kounicich. Otec Htlceletúv přišel do ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
269 
(... Janko* (* 21/10 1827.) Humor, listy 25. Kounický Jos.* (* 1819) Humor, listy 26. Kozánek Jan Dr. (' 21/6 1819.) Moravská orlice 141. — Nár. listy 168. — lil. nár. 168. Kozel Jan.* Malý čtenář 19 ...)
Page
37 
(... vyskytuje se zde bratrský kněz Jan z Tábora a r. 1607 co administrator Kounický pastor Ondřej Paulin ...)
Page
58 
(... naši stal se r. 1808. dp. Karel Kandus, kanovník, Kounický děkan a farář ve Cvrčovicích darem veškerých ...)
(... , purkmistr pražský, děl 19, p. Frant. &i máček, majitel „Posla z Prahy,44 děl 10, MDr. pan Jan Spott, děl 14 ...)
Page
[8] 
(... , himaláj- ský štít Makalu, dr. Jan Kounický. Dr. Kounický zemřel 26. května na násled- ky zraněni, které ...)
(... šestého podpůrného tábora výpravy. Pro velmi těžkou povahu zranění ne- mohl být dr. Kounický přepraven ...)
Page
[4] 
(... se i kou- pati lze; rybník, jakož i řeka Orlice nedaleko. Na- bídky přijímá ,Jan Vacek ...)
(... pro- spěchem pěstuje, Kounický chřest, který za ivančický od ivan- čických zasílatelů se do světa ...)
Page
[6] 
(... . — Chomutovská radnice. — Těšínský zámek. — Partie na Chrudimce. — Kounický kláš- ter. Skvostné toto dílo ...)
(... . Šlechta. Na- kladatel Jan Hruška v Písku. Cena 1 zl. Kniha v každém ohledu velmi ba neobyčejně zajímavá ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
1 
(... o přímý přenos z ra- tifikování smlouvy. Jan Sokol Bohoslužby Miloslava Vlka PRAHA — Pražský ...)
(... Kounicově paláci v Panské ulici 7, Praha 1, or- ganizuje Český svaz žen- Kounický palác bude pro zájemce ...)
Page
[6] 
(... 10 roky — 26. května 1973 — tragicky zahynul v Himalájích ve výšce 7800 m RNDr. Jan Kounický, CSc ...)
(... v městě nad Vaj-garem, kvalitní trenér i výborný psycholog — Jan Dvořák. V současné době pečuje o ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
3 
(... musí zabít. Kounický chlapec moudře u ti- kal. aby se vyhnul srážce a u kostela se schoval. Zatím ...)
(... ho teprve s pomocí četníkú v hospodč, kde tropil nový »sv!zd«. Strážník W e i s a ponocný Jan ...)
Page
[3] 
(... a jsou jeho veřejnými účast- níky pp. Jan Kotiš, báňský inženýr z Protivína bytem ve Volyni a ...)
(... . — Hryčov. — Chomutovská radnice. — Těšínský zámek. — Partie na Chrudimce. — Kounický klášter. — Skvostné ...)
Page
[8] 
(... Kounický. Ve- doucí výpravy Gálfy pokus o zdo- láni hory odvolal a dal příkaz k návratu. Po páté etapě ...)
(... — Martinec, Nedomanský, Jiří Holík. (Ij) Přelétavý Holub Budějovický plošlnář Jan Holub si v uplynulém ...)
Page
8 
(... metry. Rodák, RNDr. Jan Kounický, jenž se významně prosadil v oboru fyzikální metalurgie, tragicky ...)