•  Title type
  • Document type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
21543 documents  collapsed to 207Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
[272a] 
(... Jiří Kolář Jan Kollár Edmond Konrád Karel Konrád Kurt Konrad Jan Kopecký W m Josef Kopta Jan Kozák František KoŽík ...)
Page
778 
(... . 1457/8 [Mikuláš] Lutlaj, p. 8. led. 1458. Vaněk Jícha Jan Vrabec Jíra kolář M. kn. 28. 1458 Jan ...)
(... , p. li. čna. [Václav] Kmotr, krejčí Matěj masař j. řezník Matěj řeč. Fux Jakub Hnilic Jíra kolář Jan ...)
Page
98 
(... . 1813-, Josef Solnička -1810-49-, Martin Mezera -1811-, Jan Janda -1813-16-, Bartoloměj Kolář -1820-49 ...)
(... -, Bartoloměj Kolář -1849-, Jan Kolář -1856-. Kominíci. „Dle dávné smlouvy od obecních komínů dostalo se ...)
Page
212 
(... , bednář Dům Nebeského Jan Zahrádka, řezník Jan Hůlka Magdal. Lukášková, hostinská Tomáš Kolář, kolář Jan ...)
(... předením Jan Perčman, švec Anna Komenská, kožišnice Jiří Váňa, pekař a při solnici se živil Jan Chlup ...)
Page
280 
(... . . . . 5 fl. TU kr. Mat. Šimák . . . . 2 fl. 333A kr. = 15.221A Boučský15) Jiří Kolář . . . . . . 2 fl. 333A Chlumec: J. Komenda . . . . 2 fl. 333A Lhota Starcova: M. Kolář: . . . . 5 fl. TU ...)
Page
72 
(... sídlišť do husitského období. Archaeologia historica, č. 17, 1992, s.291-303. Kolář, Martin: Karlshaus ...)
(... , Engelbert: Die königliche freie Goldbergstadt Bergreichenstein. Kašperské Hory 1875. Katovice Kolář ...)
Page
108 
(... Kolář, Jaroslav III 654 Kolář, Jiří I 652 II 390, 692 III 136 Kolář, Josef I 739 II 717, 7182 Kolář, Míla I 345, 350 II 207 Kolařík, Jaroslav I 146, 1562, 2062, 2592, 4252, 657, 766, 767 ...)
Page
363 
(... .] KU?1DERA Ludvík:. Jiří Kolář, Limb a jiné básně. List 1, 1946, č. 3—4, březen—duben, str. 115—117. [Recenze.] POLÁN Bohumil: Jiří Kolář, Dny v roce. Krit. měsíčník 9, 1948, č. 13—14, 20/9, str. 305—306 ...)
Page
610 
(... kameník, Jan Pita, Matěj zámečník, Vavřinec Smítka, Jan kolář starej, Jan Dušek, Jan Kankovský, Bárta sládek, Martin Kubát, Matěj Lukšů, Tomáš Vokůrka, Antonín Vlach, Václav Bradáč, Jíra tesař, Jan kolář ...)
Page
127 
(... -Khun Karel, Tučapy - Klobás Jan, Březina - Kolář Frant., Soběslav - Kolář Frant., Podhoří - Kouba ...)
(... Petrovice - Luzum Josef, Lhota Smetanová - Macháček Jan, Písek - Měřička Josef, Dobronice - Müller ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
125 
(... -1713-, Vojtěch Kotrba -1721- a Jiří Krůček -1713-21- Grunt Tomanovský -1654-, Pavel Kolář -1677-, Václav Kolář -1713-, ŮJatěj Kolář -1721-, x) V Zahoří hospodařili: M. Soukup -1654-, Mikuláš Vanda -1677 ...)
Page
155 
(... jsme mluvili. Byla sestřenicí Václava sládka a jeho bratra Jana. Jan střelec měl r. 1500 dům v rynku ...)
(... . 1512 vedle Jana krejčího Máci. Z Číčenic se přistěhoval r. 1500 kovář Jan a koupil si dvůr proti bráně ...)
Page
159 
(... . Schejbalík 3 sir. Ludvíkovští J. Zimerle 6 M. Vejvoda Jan Vejvoda 2 sir. jirchářovští Jan ...)
(... kolář 1 Z. Polexina V. Bauer 2 J. Demarin V. Jenal 1 J. Deabis Kat. Fišer in 6 A ...)
Page
718 
(... . 20 s. 13 2 obr. (55 let). Ryska Jan: Já už jsem takový. Svět sovětů 19 1956 č. 19 s. 6. Pleskot ...)
(... . 19 s. 437. Lang Jaromír: Šedesátník G. Včelička. Kultura 5 1961 č. 18 s. 5. Ryska Jan: Soudruh ...)
Page
816 
(... Kolář, Antonín Antonín KOLÁR (* 28. 9. 1884 v Praze, t 7. 7. 1963 v Benátkách u Litomyšle). A) Všeobecně o životě a díle. S p a ň á r Július: t prof. dr. Antonín Kolář. Zprávy Jednoty klasic- kých ...)
Page
59 
(... Pavlovi sklenáři (1591). Linhart kožišník (1568). Lorenců Jan, kolář na Nejžárce (1578). Magdalena ...)
(... ). Frejtog Jan (1574). Geist Kholman, bednář (1590). Grinčl krejčí (1576). Gruebar Hanns (1576). Haidar ...)
Page
250 
(... , 5299 Kára, Jan 397 Karták, Karel 1991,2615,3988, 5401 Kaštánek, Karel 3896 Katz, Viktor 1080 Klápště, Jan 471 Klik, Josef 1469 Klíma, V. 4951 Klimeš, Ferdinand 4850, 4852, 4864 Klofáč, Radko 228 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
548 
(... . NEKLÁN — Soukenka Jan NÉMECKOBRODSKÝ — Riedl Ladisl. Dr. NEMO — Královec Karel, Pimper Antonín NEPOMUCKY Karel — Kuttan Karel V. NERESNICKY — Slávik Juraj Dr. NEŠŤASTNY Bolemír — Filip Jan NETRVAL K ...)
Page
1011 
(... 1011 Kašpar Václav 357 Khás Ladislav 358 Klášterský Antonín 358 (336) Klecanda Jan 363 ...)
(... ) Klostermann Karel 371 (336) Knap Josef 375 (336) Knob Jan 378 (336) Knoesl Bohuslav 379 (336) Kocourek ...)
Page
247 
(... . KOLÁŘ Jan PhDr., prof, reálky v Tábo- ře. - * 4. XI. 1884 Tábor. - R. O. Martin, prof., heraldik a ...)
(... . Ml. Vozíce. KOLÁŘ Jan Ing., prof. čes. vys. učeni techn. v Praze. - * 1. IV. 1868 Čivice u ...)

>loading more documents...