•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
101 documents  collapsed to 38Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
495 
(... -330. 74) Na Markvarci sídlil Jan Hodějovský z Hodějova. 75) Kryštof Srbický ze Zálezl. 76) 4. března 1588. 77) Jan Hodějovský z Hodějova na Markvarci. 495 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
224 
(... také Jan starší Hodějovský z Hodějova (1496-1556). Poznal tedy ještě z autopsie mecenášský a ...)
(... diplomatické činnosti. Podobně jako Silviův osobní přítel Jan z Rabštejna vybudoval si bohatou knihovnu i ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
613 
(... Hodějovský z Hodějova Jan, starší 235, 288 Hodža Michal Miloslav 17 Hoffmann Ernst Theodor ...)
(... Tomáš 571 Hrubý z Jelení Řehoř 387, 550, 566 Hrubý z Jelení Zikmund 176, 387 Huber z Risenpachu Adam ...)
Page
350 
(... (charakteristika) .... 121 Hillgartner, rychtář..............122 Hlavinka J„ spisovatel .... 8 Hodějovský Jan z ...)
(... Hájek z Libočan, kronikář . . . 232 Hajný Jan, archivář...............241 Hamr ...)
Page
190 
(... Praha/. 4418. Čejka-Rovenský, V., Jan IV. starší Hodějovský z Hodějova a na Řepici, místosudí ...)
(... /. 4425. -vpeh-, Český právník Jan Neubauer (1813-1887). 14, 1977, 1, s. 56. /Nar. ve Vodňanech/. 4426 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
1050 
(... . Hodějovice (o. Pelhřimov) 158, 278, 285, 399, 400, 526, 549, 699, 705. Hodějovský z Hodějova Bernart 553 ...)
(... Zajíc 112, 116, 146, 148. Hazmuka z Proseče Jan 9, 33, 46, 1038, - Jan 9, 33, 46, - Káče 9, 33. V. 7 ...)
Page
881 
(... . Hodáček Jan, primas p. 580. Hodějovice (o. Pelhřimov) 172, 269.^ Hodějovská z Hodějova Anýžka Říčanská 309. Hodějovský z Hodějova Archleb 71, 93, 99, -Bernart 277, 299, 386,616,-Jan 134, 143, -Mikuláš 99 ...)
Page
124 
(... Hodějovský z Hodějova a na Řepici, kde pracuje jihočeský archeolog B. Dubský, na Čížové, a na rovinách ...)
(... . Kraj. Od pramenů Otavy, nejčistší z českých řek, po horském romantickém údolí ráje Kloster-mannova na ...)
Page
382 
(... Hodějovští (Štěken) - A26-3 (130) z Hodějova Hodějovští (Vlksice) - AI5-2 (80) z Hodějova Jan Hodějovský (NS ...)
(... Bissingenu Jan Jindřich (Čimelice) - M6 (200) z Bissingenu Karel (Čimelice) - M6 (200) z Bissingenu páni ...)
Page
[3] 
(... . , . ,...........305-306 Jan Hus. (Báseň.) , ♦ ,............, * 337. Jan Starší Hodějovský z Hodějova ...)
(... Jan z Gryllova* (Životop, s vyobr.) . 4.......139* Hříšná jest lhostejnost к věcem náboženským ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
588 
(... , 258, 297, 538. Hochova dcera Marta v Maršovicích 418. Hodějovský z Hodějova Jan a Smil bratří ...)
(... Vrabského na Sí- břině 547; Jan člověk dě- dičný ve vsi Dlažimi 331; Štefan ze vsi Vlčic 394. Hanzle z ...)
Page
26 
(... Hodějovský z Hodějova, jeho rod i působení j a latinští básníci tovaryšstva jeho; dr.Jaromír Malý? Exlibris českého humanisty Jana Hodějovské- i ho z Hodějova ze Wl.stol.; ^ I Jan Dyk? Popis politického okresu ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
177 
(... porozuměti. Místosudí zemský Jan Hodějovský z Hodějova byl jejich středem, jejich oporou ve všech případech ...)
(... nemožným se zdálo. Bed. Jan Hodějovský z ...)
Page
109,110 
(... ) Smil Hodějovský z Hodějova na Chotě- ticích přikoupil ještě 22. června 1558 od dědiců po Janovi ...)
(... nejstarší Hodějovský z Hodějova na Řepici, muž ne- jenom učeností a láskou к umění proslulý, ale i co pod ...)
Page
139 
(... původně sídlil na tvrzi v Hodějově u Volyně. Jeho po- tomek, Jan starší Hodějovský z Hodějova, příznivec ...)
(... Jan Braun: Erb Hodějovských z Hodějova. V hloučku Čechů, kteří s kní- žetem Vladislavem císaři ...)
Page
157 
(... Hodějovský z Ho dějová, místosudí kr. Českého. A. Sedláček charakterisuje ho takto: „Jan Hodějovský patřil ...)
(... prohlížel zápisky Hodějovského. a obral si z nich ke zpracování sňatek Markety z Hodějova, jéž se vdávala ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
11 
(... království českého Jan starší Hodějovský z Hodějova, k jehož přímluvě dostalo se Trajanovi erbu a přídomku »z ...)
(... ,***) asi z r. 1555, když Jan Hodějovský vzdav se úřadu svého, na hradě Řepici ostatní život svůj stráviti ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
202 
(... ňovaly výhled do pošumavského kraje a byly zavírány na noc na kládu. Když se Jan starší Hodějovský z ...)
(... Hodéjov- ského z Hodějova na jižní stěně kostela sv. Maří Magda- lény v Řepici z nich Opét podpraží pro ...)
Page
103 
(... , že jeho část tvořily jen pozemky. Když totiž Jan Hodějovský z Hodějova, zvaný starší, zapisoval o rok později, tj. v létě 1529, věno své snoubence Regině, rozené z Vrati-šova, na kotýřinském statku, jeho ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
262 
(... Sedláčkově hesle „Hodějovský z Hodějova“ v Ottuv slovník nauč- ný, díl XL, Praha 1897, s. 428. Přijetí ...)
(... vůbec. Datum 17. února 1601 nese v relačním kvatemu zápis o přijetí císařského rady Přecha z Hodějova ...)

>loading more documents...