•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
5398 documents  collapsed to 124Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
262 
(... , 3507a HÁJEK z HODĚTÍNA Jan Viz: 515. HÄJEK z LIBOČAN Václav Viz: 793, 836, 3223 HÁLA Bohuslav Viz ...)
Page
143 
(... ., Pařížská 5. HÁLA Jan., akad. malíř. - * 19. I. 1890 Blatná, Čechy. - Ch. Rina. - D. Radmila. - Č ...)
(... . Student, revue (1922-26). - Praha XI., Bře- tislavova 9. HAJŠMAN Jan, redaktor. - * 25. II 1882 ...)
Page
215 
(... , hospodái; UDr. Vojt. Jakl, okres. tajemník, za obec starosta Rudoli Zdráhal a Jan Hála, odo. uč. | Změna ...)
(... , starosta města a Frant. Břicháček, obchodník a náměstek starostův. Odchodem z města ubyli Jan Hála, odbor ...)
Page
68 
(... , P., Jan Dyk - okresní školní inspektor a historik Strakonicka, 31, 1994, 2, s. 134-135. 1438. /ms/, Pelhřimov. Úmrtí. 2, 1965, 2, s. 54. /Dr. Jan Fried/. 1439. -jb, Vzpomínka na dr. Jana Frieda. 10, 1973, 2 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
569 
(... - Myslivečková Valerie, Hála Frant., Hála Jan, Hálová Helena, Hanula Jozef, Harlas Ondřej, Harmos Karel, Harna ...)
(... , Paroubek Jan, Pelnář Josef, Pěšina Matěj, Příbram Hugo. LESNICTVÍ Anger Leopold, Barchánek V., Burket ...)
Page
62 
(... 114, 245 Hajný, J. I 253 Hajšman, Jan I 6, 480, 831, 869 II 574, 641, 644 Haken, Josef III 404 Háková, Libuše I 612 Hála, Bohuslav III 718 Hála, Mil. II 342 Halas, František I 96, 252, 2742 ...)
Page
72 
(... Elias, Jan: Farní osada Křemže v Čechách. Křemže 1896. Kolektiv: Z dějin Křemežska. Křemže 1994. Kunžak Hála, Miroslav: Kunžak. Kronika obce. Kunžak 1988. Lhenice Kindlmanová, Marie: Lhenice a ...)
Page
127 
(... Petrovice - Luzum Josef, Lhota Smetanová - Macháček Jan, Písek - Měřička Josef, Dobronice - Müller Frant., Panské Dubenky - Novák Jan, Sedlečko - Novotný Stanislav, Pacov - Otruba Frant., Čunín - Pánek ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
423 
(... J. Hála, 1843 J. Horník a 1854 V. Panýrek. Na místě domku č. 14 byla stodola (1770 Frant. Molendy a ...)
(... , koželuhovi. Z této rodiny ji pak drželi 1690 Anna, 1705 Jan, 1729 Karel, 1736 Anna zase vdaná Nachlingerová ...)
Page
718 
(... . V. [Slavnost u hrobu na Vyšehradě.] Lid. demokracie 9. 9. 1947 s. 4. Lin. [= Jan Linhart]: Večer J ...)
(... .: Veršům J. Vrchlického. Obrana lidu 17. 2. 1953. Hála Bohuslav: Jaroslav Vrchlický. [Obs. v:] Sborník Mas ...)
Page
342 
(... -. —jd— [= Mil. Hála]: Chcete se rozvést? [Rozhovor s autorem]. Jiho- česká pravda 15 1959 č. 4 s. 3. 1 ...)
(... : Otčenášek Jan.) Modrý den. (Podle Arnošta Lustiga; uvedeno 15. 4. 1962). (Ref. viz: Lustig Arnošt s. 552 ...)
Page
374 
(... (Kamenný Újezd) - A30-3 (148) Hála Jan (Blatná) - M2 (184) Hálek Karel (Lásenice) - A12-2 (66) Halík Petr ...)
(... (Batelov) -A22-1 (110) Fischer Jan - AI 1-2 (62) Fischer Julius (Čemívsko) - A7-2 (46) Fischer M. (Horní ...)
Page
276 
(... Jan Halda (ze staré soukenické rodiny Haldů na domě čís. n. 116, v 1. 1540—1564) t. 286 a 333; není třeba (s prof. V. Kebrlem) vykládati Halda z Havel (vedle Hála Hálek a j.) K. VII. Avšak již Jungmann ...)
Page
749 
(... (?) u Stráže 238a. Hajný Jan v Dvorcích 702a, 7Ó3a; Mikuláš v Únhošti 308b. Hála Ondřej 357b ...)
(... 36a. Freiskut Zikmund lOób, 106a, 158a, 160a, 161b, 162. Frejnar Jan z Bránova 226a až ...)
Page
28 
(... . Reorganisace lidového umělec- kého průmyslu na Slovensku. Drobné umění, VII. Jan Hála, Važecká svatba, r ...)
Page
7 
(... ponorkové válce 478 (30). Beneš je podezírán — 735 (46). b) Jan Hála: Ze života podtatranské ...)
(... zemědělství vodou — Ing. Dr. Ant. Stehlík — 771 (49). VIII. RŮZNÉ. Družstevní rovy: Bandas Jan, Třebešice ...)
Page
286 
(... OSOBNOSTI Jan Olejník Jan Hála a jeho umělecké působení v Písku v letech 1919 - 1920 .. 368 Daniel Kovář Za panem Jiřím Dvořákem - vzpomínka a poděkování................. 374 JIŽNÍ ČECHY V TISKU ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
17 
(... , chybějí Jan Hála a Jiří Funda. Foto: Deník/ Václav Pancéř FANDÍME jihocechum deník ...)
(... , Rastislav Chrnělo, Richard Kalod, Pavel Novák, Michal Klesá, Martin Hála, uprostřed klubový lékař MUDr ...)
Page
138 
(... kruhovce Kašparově. Nálezy z prvých hrobů (mezi nimi únětická Jehlice. Jan- tarové korále a výše uvedená ...)
(... výjimečné svojí bohatou výbavou (zlato, jan- tar, bronzy ...). Jde o doposud nejbohatší pohřebiště únětické ...)
Page
3 
(... vám ta všecka sláva po- plete. Hála Franl. Front. Hála: Vaircká matka. Jan Hála: L' tlarfho t ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...