•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
6912 documents  collapsed to 117Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
125 
(... - Formánek Emanuel, Písek - Forst Jan, Třeboň - Fritsch Jan, Jindřich. Hradec -Hanuš Felix, Polště u Roseče ...)
(... Pacov - Holeček Karel, Zbyníce - Houška Josef, Tuchovice - Hradečný Jan, Prostějov - Hromada ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
210 
(... . Hlavatý, stř. Vápeník Leo, Bina Tomáš, Soukup Vavřinec, dále Formánek Jaroslav a Slanec Jan; od 3. kul ...)
(... střelci Matějíček Jan a Bohuslav Václav. od 9. roty: prap. Janeček a desát. Strnad; od 3. kul. roty prap ...)
Page
167 
(... dudácké tradice. 25, 1988, 4, s. 49-50. /Josef Formánek, Jaroslav Formánek, Jan Matásek, Josef Režný ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
259 
(... Balbín Bohuslav, budi- tel, 139 Bárta Jan Zahrádecký, ř. uč., spis., 53 Bartovský, hudeb. skla- datel, 41 Batěk Sommer Alexandr, prof., odb. spis., 64 Boháč Jan MUDr 64 Bojer Václav, přírodo- zpytec ...)
Page
95 
(... vymazával kamna hrnčířský mistr Lukáš Hanuš, porouchané hodiny spravil za 10 zl. zámečník Vavřinec Formánek ...)
(... grešlích (= 1/2 kr.) a nová pořídil po půl třetím krejcaru Bernard Fiala. Škrobiař Jan Heger se odstěhoval ...)
Page
130 
(... , Chlumec n. Cidl., profesor v Kroměříži. Effenberger Josef, Č. Budějovice, neudáno. Formánek František, Č ...)
(... . Klesnar Jan, Ing., Borovany, vrch. techn. komisař ČSD v Košicích. Kordina Jan, Ing., Č. Budějovice ...)
Page
117 
(... ./Ostra- vicí. - Č. Pastorální bohověda, homiletika, liturgika, patrologie, cirk. dějiny. - Sp. Bl. Jan ...)
(... - nalista a cestovatel. - Sp. Od Kordiller к Mississlpi (1930). - Praha II., Liitzo- wova 3. FORMÁNEK ...)
Page
98 
(... FOERSTEROVA В. — FORMÁNEK F. stavil Jar. Fiala, Dílo J. B. Foerstera (1929). - Praha XII ...)
(... . Vystavuje ve S. V. U. Mánes. - Praha IL, Krakovská 10. FOLPRECHT Jan Ing., vrch. báňský in- spektor ...)
Page
166 
(... Havlasa Neruda Jan: Bohumil Havlasa. [Obs. v:] Neruda J.: Podobizny. Sv. 1. P., 1951 s. 72 ...)
(... Vítězslav: Karel Havlíček Borovský. [Obs. v:] Český kul- turní Slavín (sbk). P., 1948 s. 218-224. Formánek ...)
Page
13 
(... , Destinové. Niederle, Šimek, Studnička, Lerch, Formánek, Jižní Čechy, země, kde dějiny ztajeny Mareš, Žákavec, Tille, Chalupný, v nesmírných archivech a sbírkách, na ryty do a také technikové a hospodáři Jan ...)
Page
50 
(... , že to byl Jan Voldán, narozený 9. května 1795 v Mladoticích č. 2. na Písečku. (Podle dopisu starosty ...)
(... však možno, pak je zbytečno ztrpčovat si život hádkami, jmenoval-li se Čert nebo Voldán, Formánek nebo ...)
Page
581 
(... ; Kuba 4201>; Vondra 425b. Dubany na Moravě 172-3. Dubčany na Moravě 230. Dubčanský Jan 272-275. z ...)
(... ; Jan z Lipého na Sterm- berce 30. Dubec podd. 329b; Janek 325a. Dubičná na Hlubocku 316b ...)
Page
[6] 
(... 414 Ze Žižkova 631 Pochvalná uznání a vyznamenání. Bulíř Karel 669 Češka Jan 98 Čížek Jan 489 Čížková Anna • . . 489 Drbohlav Frant 4 89 Fiala Jos 56 Formánek Em 56 Jirásek Jar ...)
Page
228 
(... Havel Pelhřimovský,223 24.ledna 1581 nožířjan Koutek,224 5. března 1583 švec Jan Pečenka jinak Beránek ...)
(... Jakubem totožný Jakub Pelhřimovský jinak Formánek, jenž měl dám U Formánků na Tarmarce. Dne 9. listop ...)
Page
(II) 
(... - respondenta ČSAV Josefa Krato- chvíla ....;.-••• Formánek /: K barevné příloze — krállCek ......••-• Formánek Js K barevnému snímku na zadní straně obálky — modrá- Cek ......•••• Frank Ss Některé ...)
Page
4 
(... květů na čerstvý rov upřímného přítele. Auktorem jejím byl Jan Formánek Činoveský. Upomínku tu nosil ...)
(... . I. V Praze, 1912, str. 113 ad. 10) Šumavan, 1869, II. č. 9. — Jan Formánek-Činoveský (Čechomil, J ...)
Page
41 
(... 197, 198, Bílek František 199, Bitterfeld, dr. Jindřich 872, Borotín Jan 868, Bradáček z Krumlova Jan 873, Býšovcové z Býšova 200, Cikhart Ez. R. 472, Cimermannové 201, Cyrus Matěj 671, Čeňkové ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
281 
(... gymnasijních Niederla, Šmilovského, Pošíka, Hromádky, Tůmy a j. Ze starších vlastenců přispíval beletrií Jan Formánek-Činoveský, historickými, 37 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
398 
(... ), Moric Fialka (1839—1842 a 1845), Václav Filípek (1835—1840), Jan Formánek (1834 a 1842), J. A. Gabriel ...)
(... (1838), M. M. Zd. Polák (1834 úryvky z cesty po Itálii, kteréž podal J. Formánek Činoveský, nikoli ...)
Page
30 
(... „Martin” velmi oblíben. Spisovatel Jan Formánek Činoveský se narodil roku 1809 v Činovsi u Klatov ...)
(... j. Zemřel v Táboře roku 1895. První táborský redaktor Jan Karel Frank se narodil roku 1828 v ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...