•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
1478 documents  collapsed to 78Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
123 
(... - Čapek Frant., Kardaš. Řečice - Čížek Josef, Krasilov - Daňhel Frant., Lítko-vice - Dvořák Jan, Klokoty ...)
(... - Hrubec Frant., Oslava - Hrubeš Eduard, Bernardice - Hrubeš Jan, Brlohy - Janeš Frant., Písek - Jirák ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
81 
(... kláštera na Slovanech, Jan Dunovský, spisovatel, J. K. Chmelenský, básník, Fr. a Jan Škroup, hudební ...)
Page
292 
(... DÍL II. KAPITOLA VIII. 1890 Při tom se vyznamenali policejní strážníci Dunovský, Marčal a Pacolt ...)
(... té přijeli i Dr. Jan Kvíčala jako delegát Českého klubu a prof. T. Masaryk, navržený ode strany ...)
Page
132 
(... Praze. FJovák Jan, Kolný, neudáno. Ochec Karel, Ing., Sedlec, inženýr sirkárny „Solo” v Sušici ...)
(... . Vlady\a Jan, Rudolfov, úř. Anglo-čsl. a praž. úvěr. banky, fil. v Prostějově. Vodička Josef, Ing., Nové ...)
Page
[III] 
(... . Idylla. Napsal J. Dunovský............131, 259 Blansko, Punkva a Macocha na Moravě. Napsal Frant ...)
(... , 709 Mistr.Perez varhaník. Od G. A. Becquera. Ze španělského přel. Jan Červenka ...)
Page
[1d] 
(... . Od R E. Jámo ta....... 304 Dobrynja Nikitič, národní ruský bohatýr. Podává Jan Dunovský ...)
(... . Podává Jan Dunovský....... ... 28, dok. 79 O srdci lidském. Náčrtek od Jos. Měsíce ...)
Page
(III) 
(... . Hudec Jan: Na prahu zimy, číslo 31. str. 383: V dobách pohnutí, Večer, Jsem opět děckem, číslo 43 ...)
(... , ítr. 19. Sadovský Otakar: Volba, číslo 50, str. 614. Skalný Jan K: Na stráži, č. 4, str. 43 ...)
Page
264 
(... ), zpěváci Vojtěch Šebesta (1842-1880) a Jan Dunovský (1836-1912), skladatel a dirigent vojenských hudeb ...)
(... z roku 1317. Král Jan Lucemburský mu v roce 1336 udělil statut královského města a řadu důležitých ...)
Page
24 
(... rok 1924-25. II. ročník: Od ministerstva zemědělství: Dlubal Jan Kč 100"—, Dunovský Václav Kč 100 ...)
(... Vodňanech: Dunovský Václav Kč 1001—, Mikšíček Karel Kč 100-—, Vacek Jan Kč 100'—. Od okresní správní komise ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
55 
(... . Třída VII a. *Běle Josef z Rožmitála. *Diviš Karel z Písku. Doškář Jaroslav ze Psárova. *Dunovský František z Pisku. Dunovský Karel z Písku. Fuka Štěpán z Bernardic. *Habersberger Emil ze Strakonic ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
10 
(... . Hugo Vavreika. Ministr obchodu sekčnl íéf Dr. Jan Janáček. Min. železnic sekčnf íef Dr. J ...)
(... ministr nár. obrany generál Jan Syrový. Min. bez portef. primátor měst praíských Dr. Pěti- ZenkJ. Min ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
45 
(... výborně způsobilí k postupu do vyšší třídy. Třida I. Bartík Jan, Dolní Záhoří. Běle Jaromír, Nesvačily. Dunovský Jar., Chicago. Dvořáček Karel, Písek. Dvořák Vojtěch, Dolní Novosedlo. Eybl Antonín, Písek. Havel ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
5 
(... před porotním soudem zdejšim Tomáš Dunovský z Dunovic, obviněný ze zločinu žhářství. Soudu předsedal ...)
(... . četnický strážmistr z Libějic Jan Wolf zahájil pátrání v příčině tohoto požáru a jak udává dozvěděl se ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
268 
(... . 254 Čermák J. 251 Černý E. 237 Černý Jan 151 Červený Mar. 145 činátl Štěp. 128 Číšek Jan 147 Čížek Al. 263 Čížek J. 263 Čihulka K. 248 Čtvrtník Jos. 143 Čunát V. 247 Čurdová Mar. 168 Čurn Jan 142 Darebný ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
51 
(... učitel Krč 3 Burghauser Antonín řídící učitel Ješín u Velvar 4 Burian Jan ředitel chlapecké školy Písek 5 Drůbek Jan řídící učitel Tochovice 6 Dunovský František správce školy Záboří 7 Fritz Jan učitel ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
60 
(... — 60 — Třída V. B. Dunovský Emil z Vodňan. Ilollas Augustin z Nepomuku. ■"Maroušek Eduard z Bělčic. "Melka Antonín z Hradešic. Neuhauser Josef z Netolic. Novák Jan ze Svínů. * Pavelec František ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
93 
(... obrazů ze života balkán- ských slovanských bratrů. Krajan Jan Dunovský (ps. Jan Hraďištský), který s ...)
Page
48 
(... ♦Bezpalec František z Doubravic, p Binter Jan z Č. Budějovicích, p Buriánek František z Č. Budějovic, p ♦Císař Jan z Boru. p ♦Domínek Zdeněk z Jaroměřic na Mor. p Dunovský Vojtěch z Dubu. p ♦Durchánek ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
47 
(... 47 Himmel Adolf z Písku. Chadt Emanuel ze Ševětína. Knap Josef z Drnovic (Morava). Kolín Jan z ...)
(... Střezmíře. Mikšovnký Ludvík ze Strakonic. Morava Frant. ze Skoup. Němeček Jan z Písku. Pinl Josef z Oseká ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
57 
(... . 804. Dunovský Jan, Beseda v občanské výchově. Daz 6, 1963—1964, s. 190—191. 805. Dunovský Jan, O ...)
(... . mezinárodni sjezd slavistů v Sofii. P. 1963. BČSH 1962—1963, č. 1999. Rec.: Chloupek Jan, LF 87, 1964, s. 428 ...)

>loading more documents...