•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
4107 documents  collapsed to 156Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
714 
(... . demokracie 5. 1. 1947 s. 5. Mařan Ctibor: Cesta do Damasku. Frýdek, 1946 32 s. — 2. vyd. Frýdek, 1916 41 s ...)
(... 23. 6. 1945. s. 3. Dr. C. M. [= Ctibor Mařan]: Velikost dr. A. Fuchse. Lid. de- mokracie 17. 2 ...)
Page
916 
(... ) 328. ze Zásmuk Lhotský Ctibor (Stibor) 42, -Ctibor 250, 296, - Heřman 126, 200, -Kryštof 216. Zásmuky 335. zástavy u židů 513. V. základy, ze Zástřizl Jaroš 173. Zásvčtlo z Vinoře Jan 333. záští 124 nn ...)
Page
585 
(... Rejstřík ZEMĚDĚLSTVÍ Babánek Jos., Blatný Jan, Boresch Karl, Brdllk Vlad., Dvořák L. F., Erben ...)
(... Otakar, Holý Karel, Horák Inocenc, Horák Jan, Horák Otakar, Hou- dek Ivan, Chmelař Frant., Kadlec Adolf ...)
Page
23 
(... dluhoval Jan z Rožmberka Markvartovi z Kraselova a Štipoklas 300 kop. Roku 1462 připomíná se také Petr ze Štipoklas. Ctibor Čejkovský z Cejkova na Štipoklasech měl manželku Johannu z Rohatce, pohřbenou roku 1602 ...)
Page
376 
(... Ondřejův, Prokop Prokopův, Kříž Benediktův, Matěj Adamův, Ctibor Přibíkův, Jan Mikolášův, Petr Tobiášův ...)
(... 376 Kn. II. Kap. 5. Správa duchovní. R. 1407 Jan Michaelův, Václav Janův, Bartoloměj Benediktův ...)
Page
662 
(... Kálef, Jan Kampanus viz Campanus Vodňanský, Jan Karel IV. Kernerius, Mikuláš František ...)
(... Žebrácký, Václav Kleych, Václav viz Klejch, Václav Kocín z Kocínetu, Jan Kocmánek, Václav František ...)
Page
345 
(... Libějovic 1514. p, Jan z Rožemberka, nejv, převor, 1528. r. Ctibor Řepícký z Sudoměře 1528. p. Jošt z ...)
(... králové také pánům a městům popravu nad zhoubcem! a zločinci. L. 1405 zřízeni Jan ze Hradce a Zdeněk z Rož ...)
Page
137 
(... Martemjanova. V. Ill 383 Martin, Henri I 254 Martin, Jan I 88, 190, 361 Martin, Jan viz Wenig, Jan ...)
(... Martinec, Jan I 57, 8433 II 230, 378, 417, 4273, 4282, 447, 582, 746 III 261, 426, 434, 662 Martinec ...)
Page
83 
(... (!) Těchobuze, zabil Srba jednoho, a on byl při tom mordu. To se stalo u Mělníka. It. Jan, švakr Pavlů (!) z ...)
(... Mydlic (zmydlycz)'*) a Linda švec z Olbramkostela, Jan Velký — ten sťat u , Jemnice — a Jíra, krejčí z ...)
Page
134 
(... , Červená Řečíce, Šiman Jan, Červená Rečice - Kudrhalt Jindř., Soběslav - Ctibor Jindřich, Soběslav. 134 ...)
(... Karel, Mor, Budějovice - Hartl Jan, Dráchov - Hejný Josef, Košice - Charvát Eduard, Počepíce - Janžura ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
769 
(... cestovatelé. Sv. 2. P., 1961 s. 233-236 1 obr. V o trubec Ctibor: Jan Welzl, polárník ze Zábřehu. Lidé a země ...)
(... . Ref.: Wirthov£ Božena: O české literatuře anglicky. Česká lite- ratura 12 1964 č. 6 s. 516-519. Jan ...)
Page
375 
(... Ctibor z Modlištkovic 16, 25, 26 Ctitel Jan 31 — Vach 89 Č Cabelický 145, 209, 290,298, 301 Čakov 89 ...)
(... c Calkánek 82 Canvillus 340 Campanator 176 Campanus Jan M. 311, 329, 334, 342, 366 eamtarista 156 ...)
Page
253 
(... (Zárybničí). ' Místní část Rybnického předměstí. 70. Úředníci Ctibor Vrchotický z Loutková, Kryštof Lhotský ze Zásmuk a Jan Broum z Chomutovic Jáchymovi z Hradce (Jindřichův Hradec, 13.12.1563, SOA Třeboň ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
1053 
(... Rejstřík. 1053 z Cholunné Přibík 10. z Chomutovic Broum Jan 299-301, 335, 399. Chotéboř 199 n ...)
(... Chotěmic Beneš 60, - Hedvika 61, 67, - Jan(ek) 3-18, 25, 27, 29, 35, 36, 41-43, 60, 67-75, 78, 79, 87,105 ...)
Page
609 
(... 177, 301, 302, 566 z Cimburka Ctibor Tovačovský: Tovačov- ský z Cimburka Ctibor Claretus de ...)
(... Maxmilián 513 Čapek Jan Blahoslav 191 Čapek Josef 13, 58, 60, 167, 175, 279, 350, 394 Čapek Karel 56, 57 ...)
Page
38 
(... ., Nerudova 15. BLATNÝ Jan, prof. hosp. šk. a tajem- ník Zeměd. komory. - * 28. IV. 1896 Mor. Budějovice ...)
(... ), Kyjov (melodram). - Brno, Petrov 3. BLATTNÝ Ctibor E. M. K. Dr. Ing., ůřed. Stát. fytopathol. ústavu ...)
Page
202 
(... deníku aktivně zúčastnili zejména Jan mladší z Bubna, Mikuláš Vratislav z Bubna, Jáchym Babka z Mezeříčka, Ctibor Smil Pecinkar z Bydžína, Jan Albert starší Křinecký z Ronova, Jan Kavka z Říčan, Jan Pavel ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
66 
(... Prachenského (1528, 16. listopadu), že Jan z Rožemberka a Ctibor Repický z Sudoměře ustanoveni jsou za hejtmany ...)
(... , jeden Albrechtův si opsal a ostatní zase Janovi vrátil. Jan sice písaře prosil, aby o tom nikomu nic ...)
Page
23 
(... , bratři Jan a Vacek z Otic a Javora, Ctibor z Beztahova; a zeman Buchovec odešel r. 1419 na Tábor mezi ...)
(... bystřického jako tvrdý kacíř od vojska vévody rakouského Albrechta. E | Jan Herben (Z knihy „Hostišov.“). Na ...)
Page
700 
(... Vrátný Lebeda Jan: Odkaz Karla Vrátného. Katol. noviny 19 1967 č. 8 s. 2. Enrik Stanko VRÄZ ...)
(... země 6 1957 č. 5 s. 210-213. 5 obr. Votrubec Ctibor: O Vrázově cestě Jižní Amerikou. Lidé a země 3 ...)

>loading more documents...