•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
1800 documents  collapsed to 81Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
244 
(... Pletzer K.T. Karel Toupalík KV K.V. Karel Veselý Ký LC Ladislav Cihla? LK Libor Křivánek -m- M.B. Marie ...)
(... Lubomír Soukup -stm- Vojtěch Storni sv Václav Starý T. Jan Toupalík -tčz Timotej Č. Zelinka Tčz TČZ ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
29 
(... II 564 III 28'62 Cejpek, Jan III 341, 737 Qejpek, Jiří ^ II 225, 83'8 III 3723 Cekota ...)
(... , Josef III 509 Cigánek, Jan I 49, 69, 128, 129, 134, 1362, 237, 286, 5472, 666 , 724, 871 II 18, 39 ...)
Page
543 
(... Josef: Hugo Sáňka. Adamov, 1962 16 s. Skutil Jan: К pětasedmdesátinám prof. Huga Sáňky. Vlastivědné ...)
(... Cihla. Písek, 1963 16 s. Cvek Vojtěch : August Sedláček. [Obs. v:] Cvek V.: Lidé kraje mezi třemi ...)
Page
752 
(... Libuše: U té, jež ví, co je štěstí. Vlasta 12 1958 č. 12 s. 8-9 9 obr. —jš— [= Jan Stern]: Cesta Evy ...)
(... . 3. 1951 s. 5. Reitmannová Jar.: Cihla v základech. Zeměd. noviny 14. 11. 1950 s. 4. e ...)
Page
217 
(... Rejstřík osební a věcný. 217 Burjan Lukáš 139. Buš Jan 149. Bušek z Jenína, kanovník 51—54, z ...)
(... Antonín 180. Býšov, (Bejšov), tvrz a dvůr 2!, 55, Arnošt, Bohuslav, Boleslav, Jan Kuneš, Kuník,Odolen ...)
Page
69 
(... znamení: kovářská škvára, křemen a cihla, na kameni vytrpěli hraniční právo Jakub Kukačka, desetiletý kluk z Číčenic, a čtrnáctiletý vodňanský synek Jan Nikodým. Byli totiž pořádně vyplaceni, aby vzpomínka ...)
Page
136 
(... . adjunkt ČSD ve Zvolenu. Rozdal Jaroslav, Třeboň, neudáno. Saip Jan, Dříteň, vrch. adjunkt ředitelství ...)
(... , zemřel. Trs Jan, Boršov, úředník spořitelny v Chocni. Václ Karel, Netolice, vrch. adjunkt ČSD v Chlumci ...)
Page
524 
(... kupil voly Cihla, i pozuostavil Machkovi Oškrdovi grošuov L, i pravil jest na Václava písaře, že by jemu za to slíbil, ale toho nenie nikdy; i řekl takto před mým domem, vsedaje týž Cihla: Budu-li ...)
Page
[b] 
(... arch RlDl REDAKČNÍ RADA František Bráblík Jan Cihla Miroslav Hašek Jiří Kuthan Jan Mareš Věroslav Mertl (redaktor) Robert Sak Ivan Slavík Grafická úprava Jlfti MÜLLER V'DÄVÄ NAKLATELSTVl ROŽE ...)
Page
13 
(... Jan Kostečka, předseda občanského sdruženíProutek. Jihočeskou část Akce cihla zaštiťuje hejtman ...)
(... Deník středa 6. června 2007 PUBLICISTIKA 13 INZERCE Akci cihla podporují známé české osobnosti ...)
Page
10 
(... výtvarníků Cihla — Cicvárek — Nováček — Hloušek — Konopka — Peterka — Soukupová — Tichý — Valter Výstavu ...)
(... spolupráci ČFVU a SČSVU. Výstavu zahájí spisovatel Jan Noha. Na fotografii nepravoúhlý gobelín J. Tichého ...)
Page
600 
(... novin a časopisů Ostí nad Labem 1847—1944. Inventář, 1965 (s. 11 + 50). Jan Bouček. Obsahuje většinou ...)
(... písemností Okresního hejtmanství Písek, 1965 (s. 5+37). Zpracoval Ladislav Cihla. Pomůcka obsahuje záznamy ...)
Page
24 
(... VH. třída: 1. Bican Jan, Písek. 2. *Cihla Zdeněk, České Budějovice (České Velenice). 3. Fuka ...)
(... (Čížové'. 7. Hesoun Richard, Chust, SSSR (Písek). 8. Chrněla Jan, Pašovice. 9. Jestřáb Vladimír, Písek ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
16 
(... , J. Hradec: Cihla červená 1 kg 101.00 Kč Cihla žlutá 1 kg 107,00 Kč Niva 1 kg 113,00 Kč Romadur 1 ks 12,60 Kč Plátkový sýr jihočeský 100 g 14,60 Kč □ Potraviny Lacinová, Dačice: Cihla červená 1 kg ...)
Page
7 
(... umění, které ne- potřebuje tlumočníka — byl Jan Cihla pozván k osobní výstavě v Linci: nerozsáhlý ...)
(... Pešek Malíř přírody Jan Cihla Jan Cihla po 'léta žije a pracuje v Českém Krumlově v pěkném starém domě ...)
Page
24 
(... Cihla Jan 146 Cironisová Eva 182, 337 Civiš Svatopluk 396 Crkovský František 179, 224, 404 Cvek ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
282 
(... Bílková Libuše 212 Bina Zdeněk 238 Bissingerová Marie 170 Bistřický Jan 236 Bittner Ivan ...)
(... , 211 Cahová Hana 221 Cekota Vojtěch 257 Cihla Ladislav 178 Cironis Petros 193, 202 Cvrk František ...)
Page
4 
(... ostatní je na uměl- ci. V Ideálním bodě se mají sejít." Ještě k angažovanosti umě- ní. Jan Cihla byl ...)
(... bravury k zinten- zívnění uměleckého výrazu. Jan Cihla objevuje nedo- hlednou oblast čisté malíř- ské ...)
Page
69 
(... s vyznamenáním). 'Třída. Xa. 1. Babka František z Č. Budějovic. 2. Beran Jan z Bavorova. 3 ...)
(... Hugo z Č. Budějovic. 7. 4Bohatý Antonín z Č. Budějovic. 8. Bummerl Vilém z Č. Budějovic. 9. Cihla ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
64 
(... Něžovic. 7. Brož Vratislav z Mezimostí. 8. Cihla Jan ze Zlivě. 9. čaloun Karel ze Zbudova. 10. čapek ...)
(... - 64 - 15. Petřík Jan z Todné. 16. Pizinger František z Bílé Hůrky. 17. Poroď Jan z č ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...