•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
3065 documents  collapsed to 132Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
77 
(... patrimonia. *) Poslední správcové panských dvorů byli: Eduard Graff 18S0-1870, Gustav Rozmarin 1870, Jan ...)
(... Václav Brázda —1840—. ...)
Page
330 
(... . Tichý. 5. vyd. Praha, Brázda 1951. Úroda, sv. 19.) TURNOVSKÝ Evžen (A. J.: Husitská trilogie. Jan Hus ...)
(... díla. Díl 2. S pozn. F. Havlo- vé. Praha, SNKLHU 1955.) PETRMICHL Jan (A. J.: Povídky z hor ...)
Page
188 
(... , hostinký v Borovanech (1900). Tomšů Karel, obchodník v Křemži (1898). Vyhnal Jan, účetní (1894). Zbonek ...)
(... (1902). Brázda Josef, assistent kníž. Schwarzenberg. cukrovaru (1900). Brotánek Josef, strojvůdce (1900 ...)
Page
600 
(... Otokar Braun Jan: Salda František X. Brauner Jan: Bartoš Jan Brázda Jan: Wenig Adolf Brodský M.: Frič ...)
(... Josef AB: Sabina Karel АБЕ: Jeřábek Čestmír Adam I. L,: Vavřík Zdeněk Adam Zero: Ызг Jan A. D. Las ...)
Page
124 
(... - Boháč Jan, Záhoří - Bradáč Valentin, Veselí n. Luž. - Brázda Josef, Neustupov - Brůha Josef, Bavorov ...)
(... Lebeda Karel, Sedlice - Lom Jan, Volyň - Loucký Rudolf, Strakonice - Maděra Frant., Jistebnice ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
246 
(... ., Orbis 1951 290 s. — táž edice P., Brázda 1942 294 s. — táž edice P., SNKLHU 1954 267 s. a 1955 267 s ...)
(... . Nejedlého. P., Melantrich 1950 273 s. — Sdoslovem Vít. Tichého. P., Brázda 1950 303 s. — P., Orbis 1951 317 ...)
Page
569 
(... , Paroubek Jan, Pelnář Josef, Pěšina Matěj, Příbram Hugo. LESNICTVÍ Anger Leopold, Barchánek V., Burket ...)
(... , Vojtíšek Rudolf. LEXIKOGRAFIE Dolenský Ant., Hokeš Jaroslav, Kefer Jan, Lifka Bob., Kasch Wilhelm, Pfohl ...)
Page
47 
(... . - Sp. Josef Chmel, Z turistova deníku (v rkp.). - Praha XIV.- Nusle 477. BRÁZDA Adolf, profesor gymn ...)
(... . BRÁZDA Augustin, Ing., prof. hospod, školy. - * 28. VIII. 1897 Hluboká n. Vit. - Ch. Anna. - D. Libuše ...)
Page
122 
(... 106 Řemesla a pod. Lukeš Josef, Česká 15, T 378 Malechová Apolena, Jirovcova 31 Mikeš Jan ...)
(... , Dobrovodská 444 Ritt, A Tomášek, Masarykovo ná- městí 13, T 568 Rybák Jan, Nová ul. 620 Viktorin Jan ...)
Page
399 
(... ZNAMENITÉ OSOBNOSTI. manželky pocházel syn Jan, jenž se přel 1,1511 se svou macechou Lid- 1480 ...)
(... Hána řezník (Jan, Hanuš), ale je-li předkem jich, nelze tvrditi, tak jako se nemůže tvrditi o Hánovi ...)
Page
133 
(... , učitel v Senici. Pinč Jan, Kramolín, úř. berního úřadu ve Frýd-landu v Čechách. Poncar Vojtěch, Ing ...)
(... . Stech Jan, Hostí, kapitán p. pl. 16 v Rožnavě. Tomanec František,, Vídeň v Rakousku, padl ve světové ...)
Page
557 
(... ), historické Dopisy pani Du Barry (’21), rodopisné Jan Myllner z Milhauzu (’34) a taneční příručku Moderní ...)
(... lidí má rovněž spodní tragický ráz.- Jedna z těchto povídek byla pak rozšířena na román Brázda přes ...)
Page
955 
(... „Jan Brázda“ (též samostatně ’29). - Také Zpěvy odboje (’31) nesou se týmž duchem vlastenecky vznosné ...)
Page
316 
(... : Kopecký Jan I 453 Nedokončený obraz: Stašek A. III 573 Nedokončený obraz: Vladislav Jan II 730 Nedomilováno: Kapoun K. I 414 Nedobraná brázda: Hůlka Jar. III 213 Nedošínský háj : Vejrychová-Solaro- vá B ...)
Page
97 
(... též jmenováni z tohoto rodu Jindřich Václav, Vilím, Jan, Vladislav a Zdeněk (Mezřícký), sr. AČ XI 360 ...)
(... " K. II (z Franty Jos. Šumavského), jinak všude příhon; podle Jungmanna příhon buď „brázda příční přes ...)
Page
372 
(... František (Soběslav) - M28 (248) Autengruber Jan (Pacov) - M22 (234) Baar Jindřich Šimon (Putim) -A21-2 ...)
(... -3 (148) Böhm Antonín Maria (Košetice) - A19-1 (96) Böhm Jan (Blatná) -M2 (184) Bolzano Bernard ...)
Page
189 
(... ze Křiwé (?), Něpr z Pole, Jan řečený Těchlowec z Dobřiekowa, Petr Brázda ze Srbec, Petr z Habrowa ...)
(... w Cechách i w Morawé r. 1415J Í8t Bohuslaw z Nemysle, Jan z Radenína, Jan z Tožice:, Hon z ...)
Page
[1f] 
(... Strana Novák Arne: Menčlová Antonie: Země zaslíbená...........475 — Rokyta Jan: Lesní pohádka.....................475 — Sova Antonin: Zpěvy domova....................511 — z Wojkowicz Jan: Tmy a světla ...)
Page
247 
(... 179 Václav 110 Braunové Anna 179 Brauner Frant. 9, 22 Brázda Jan 171 Brázdová Dorota 171 Brich Frant ...)
(... 247 Bliimlová Marie 117 Boček František 211 Jan 241 Bočková Kateřina 211 Marie 211 Bodlák ...)
Page
3 
(... československé akademie v&d ........ 212—241 Brázda Ludvik, K hegemonii ruského proletartfttu v buržoazně ...)
(... .... 321—329 F a 11 y s Antonín — Klimeš Jan, Historický význam květnového povstání českého Lidu pro ...)

>loading more documents...