•  Title type
  • Document type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
1317 documents  collapsed to 112Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Monograph
Jan Žižka z Trocnova 
Sedláček, August, 1843-1926
Page
315 
(... IAN Z RABŠTEJNA JAN ČAPEK viz ČAPEK Jan JAN HUS viz HUS Jan JAN MILÍC z KROMĚŘÍŽE viz MILÍC z KROMĚŘÍŽE Jan JAN ROKYCANA viz ROKYCANA Jan JAN ŽIŽKA viz ŽIŽKA z TROCNOVA Jan JAN z HVĚZDY viz MAREK Jan ...)
Page
113 
(... místech těch stávaly ve 14. stol. vládycké dvory, Jeden z nich držel (1378—1384) Jan. Žižka z Trocnova ...)
(... půl hodiny vzdálený. Sokolovna. V archivu města je listina (tržní smlouva) od Jana Žižky z Trocnova ...)
Page
144 
(... značné cestě. Jan Žižka z Trocnova Rozporuplnou osobností českých dějin, kterou někteří nazývali již ...)
(... Žižka z Trocnova se uvádí dne 3. dubna 1378 na svatební smlouvě v Českém Krumlově (jeden ze svědků ...)
Page
37 
(... Plzni posílit vojska králova, které tam obléhalo Jana Žižku z Trocnova. Avšak ten byl již Plzeň ...)
(... také Vodňany, Horažďovice a Prachatice. Staršími tohoto bratrstva byli Mikuláš z Husí, Jan Žížka, Chval ...)
Page
929 
(... , - Anna 1.822, - Vít 1.555, _ 822, 840. Žižka z Trocnova Jan 2. 408. žlaby 1.196, 204, 218 n., 343, 490 ...)
(... Rejstřík. 929 Žampach z Potnštejna Hynek 2. 6S. Žandov (o. Česká Lípa?) 2. 512. Zatec 2.92, 277 ...)
Page
57 
(... , cf. Ry-nešová I. 28). Za stranu táborskou podepsali ujednání starší bratrstva Jan Žižka z Trocnova ...)
(... štítě vodorovně přepůleném pásem. Iv této pečeti připojili své pečeti Oldřich Podolec z Po-dolé, Jan ...)
Page
33 
(... . Husovu pravdu hájil se svými ozbrojenými sedláky a chudáky slavný vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. Jménem ...)
(... . Lacina („Česká kronika.“) Za Husem! Mistr Jan Hus celým životem pro pravdu žil, on také pro pravdu ...)
Page
1082 
(... Veliký (o. Jičín) 218. Žižka z Trocnova Jan 15, 23, 25, 28, 30, 39-41, 43, 46, 47, 50, 52, 53, 65, „ 90 ...)
(... , 750, 836, 837, 1011, 1020, 1038. z Želiva Jan 44. Želovice (o. Mor. Krumlov) 188. Ženeva 13. z ...)
Page
184 
(... : Miloš Drda - Zdeněk Vybíral (edd.), Jan Žižka z Trocnova a husitské vojenství v evropských dějinách ...)
(... , s. 111-147; Jaroslav Pánek (ed.), Jan Zajíc z Házm- burka. Sarmacia, aneb zpověď českého ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
97 
(... lví stopě, volně sřetězená v díly Král Václav IV., Mistr Jan Hus, Jan Žižka z Trocnova, Sirotci, Král ...)
(... 97 Čečetka volním dojmům a zážitkům z politiky, literatury, kritiky a z velkoměsta. Často ...)
Page
65 
(... střížovského, památné také tím, že v ní byl nepochybně křtěn náš velký válečník a státník Jan Žizka z Trocnova ...)
(... hříšníka zvolal: „ . . . Koukaje z okna — pršelo!", věděl každý hned, kolik uhodilo. Ale ne* týral nikdy ...)
Page
529 
(... dramatech (Jan Hus, Krvavé křti- ny čili Drahomíra a její synové, Žižka z Trocnova, Měšiané a študenti ...)
(... zabručenými, výchov- nými a jinotajnými překlady z německé (hlavně vídeňské lidové) dramaturgie i překlady ...)
Page
953 
(... rámce (Boleslav Ukrutný ’19, Král Přemysl Otakar II., Hus, Jan Žižka z Trocnova, Kristus, Nietzsche ...)
(... - romanopisec, člen lyrické generace Mahenovy a Hilarovy, vydavatel „letáků“. Teprve válka z něho učinila ...)
Page
623 
(... (1929), Fortin- bras I. (1930), II. (1933), Každý svého ne- božtíka, Panna, Jan žižka z Trocnova ...)
(... . Práce Z oboru otologie uveřej. v čas. - ČI. Uč. spol. Šafaříkova, Čsl. sp. otolaryngol. - Bratislava ...)
Page
25 
(... . doby hus. a reform. - Sp. Světec temna (1921), Jan Žižka z Trocnova (1924), Do čtyř praž. artikulů (1925), Z Hus. a Žižkových časů (1925), Soupis rukopisů Nár. musea (2 sv., 1926-27), Lit. činnost J ...)
Page
[V] 
(... - zero Ukereve. — František Za- vřel : Jan Žižka z Trocnova. — Vilém Werner: Lidé na kře. — André Obey ...)
(...  Jelínek Hanuš: Repetroir. (Viktor Eftimiu: Muž, který viděl smrt. — A. S. Gribojedov: Hoře z ...)
Page
(3) 
(... ,, ......... V lesích nunonických .......... 456 Hlavatý Fr. ...... Kterak Jan Žižka z Trocnova válčil ...)
(... Lotr .................. 222 Manželové :............... 150 Náš strýc z Miletína ...)
Page
(III) 
(... nevěsta, přel. V. M., čís. 13, str. 199. Villani Karel: Jan Žižka z Trocnova, ě. 27, str. 383. Witwicki ...)
(... . Zižka Jan z Trocnova (dle Tomka», č. 19, str. 291. Dějepis a starožitnosti. Alžběta, kněžna Falcká ...)
Page
(IV) 
(... . Schtvaiithalerovy,sochy z Veitova Slavína : 5,. Jan Žižka z Trocnova. Č. 5. — 6. Svatý Václav. C. 10 — 7. Maxmilián ...)
(... Jan Hus na cestě k hranici. (Zmenšený snímek malby z rukopisu Ulricha Richentala z ...)

>loading more documents...