•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
6931 documents  collapsed to 136Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
493 
(... Šafránek O lidech, které znáš. (s Janem Černým). P., 1963 12 karet. O zvířátkách, (se Zdeňkou ...)
(... ŠAFRÁNEK (dřív. jm. Otto Passer, * 18. 2. 1911 v Praze). A) Všeobecně o životě a díle. —md—: Ota ...)
Page
124 
(... Jan, Sušice - Svoboda Bartoloměj, Truskovice - Šafránek František, Straším - Šafránek Václav, Tábor ...)
(... Lebeda Karel, Sedlice - Lom Jan, Volyň - Loucký Rudolf, Strakonice - Maděra Frant., Jistebnice ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
199 
(... Opatření nebyla dostatečně účinná. Jan Šafránek, příslušník telegrafního oddílu, vzpomíná, že nemoc zasáhla ...)
(... : Adolf Zeman a kol. (edd.), Cestami odboje III, Sešit 52, s. 363. Jan ŠAFRÁNEK, Československý ...)
Page
413 
(... Martinec, Jan: Mistr houslař 1957 I-589 Nezval, Vítězslav: Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou 1957 ...)
(... Pohádky 1961 II - 464 Šafránek, Ota: Kudy kam 1955 II-495 Šafránek, Ota: Ráno startují letadla 4. 11 ...)
Page
670 
(... Sutnar, Jaroslav Svátek, Josef Jan Svatopluk, TJurek] Svejkovský, František Svěrák, František ...)
(... Svoboda, Ludvík Svobodová, Růžena Svríek, Jaroslav B. Szpyk, Vilém Šafránek, Ota ŠaJner, Donát ...)
Page
122 
(... Primasem byl chirurg Jan Schram, syn diku sem po odchodu Hartmanově do Písku František Buller ...)
(... 1781 přijel vyšetřiti udání krajský komisař von Rath. Předvolaní Václav Šafránek, Vojtěch Doubriavský a ...)
Page
528 
(... SZÜLLÖ G. — ŠAFRÁNEK J. und Minne (básně, 1921), Sonnwendfeuer (rom., 1923), Um die Heimat (rom ...)
(... . Schleisingerová. - D. Otakar, Ludmila, Hermína, Jan. - Č. Zemědělsky a politic, činný 30 let; dříve jako říš ...)
Page
680 
(... . Kloboučník Jan: Nejkrásnější štace. [Vyprávění]. Mladá vesnice 4 1956 č. 21 s. 8—9. 3 obr. Kraus Jaroslav ...)
(... . Sojková véra: Před premiérou. Aktovka o J. K. Tylovi. P., 1955 95 s. Roz- množeno. Šafránek Ota ...)
Page
1015 
(... ) Szpyk Vilém 790 Šafránek Ota 790 Šach Josef 790 Šacha Vladimír 791 Šajner Donát 791 (848) Šalda ...)
(... Helena 810 (848) Šmejkal Jaromír Václav 810 Šnobr Jan 811 (848) Šotková Blažena 812 Spálová Sonja 813 ...)
Page
576 
(... Rejstřík Petr, Kubista Jan, Kiigler Kare], Kiihnlová Marie Louisa, Kůst Václav, Lesná Milada, Löwenbach Jan, Loskotová Anežka, Mágr Ant. Stanislav, Machač Ladislav, Maixner Miloš, Mandler Arnošt ...)
Page
149 
(... Vlastimil od roku 1936 úředník Reban Jan od roku 1906 praktikant od roku 1907 úředník od roku 1911 ...)
(... úředník od roku 1922 přednosta vkladního oddělení od roku 1939 I. nám. ředitele Šafránek Josef od ...)
Page
33 
(... Seifert, Kortus František, Hrabí Konrád, Vacl Jan, Polák Rudolf (zemřel 1922), Kandr Jan, Dobředělí ...)
(... , Josef Hubený, František Škach, Prossr Matěj, Matěj Švarc, Fr. Janda, Jan Pfeifer, František Štěpánek ...)
Page
334 
(... , Sysel Václav, knihovník, Steklý Jan a Švarc Karel, revisoři účtů) měli svoji práci, vedenou snahou ...)
(... . 2. r., Svoboda Fr. 11. r., Kosnar Jos. 12. r„ Vipler Jos. 5. r., Šmolka Bob. 8. r., Svátek Jan 4. r ...)
Page
257 
(... , Marie 2106 Stropek, Jiří 2054 Stropek, Josef 4593 Stuchlá, Pavla 1822 Suchan, Jan 1542,2068,2188,2505 ...)
(... , 5548, 5549, 5550, 5551,5560 Svojše, Jaroslav 4500 Sýkora, Bohumil 3628 Šafránek, J. 2658 Šanda ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
27 
(... . 2 zl. P. Paule Vojt., rolník, 1 zl. P. Šafránek K, říd. učitel, 2 zl. Sbírka při výletu sl ...)
(... . Klatovy. Vdp. Volf Jan, katecheta, 2 zl. P. JUDr. Konětopský V., advok., 1 zl. Kleně. Vdp. Šavrda V ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
819 
(... . (Uvedlo Divadlo Na fidlovačce v prosinci 1952.) — Knižně: P., 1953 91 s. Ref.: Šafránek Ota: Teče voda ...)
(... osemdesiatnikom. Slovenské pohľa- dy 79 1963 č. 4 s. 157. JF [= Jan O t. Fischer]: 80 ans du professeur Kopal ...)
Page
8 
(... — 737. Malkus Jan — 424. Pokorný Václav 209. Prokúpek Adolf —• 41. Sachsl Josel Dr. 586. Sedlák Jjn JLIC. — 418. SonutiiK Klineš 153. Šafránek Frant. — 604. Šustr Frant. — 705. Švec ...)
Page
376 
(... .......... V, , 41 6'/2 1 3 4* , / V l1! -i . 14 2 1 2 1 1 i \ 1 1 Václav Šafránek . ....... i 1 23 41 o 2 7 1 ' 2 3 V, . 18 4 2 4 2 3 3 2 3 * Jan Vochlípka ......... i 1 23 5 2 1 8 V, . 18 ...)
Page
46 
(... zrovnoprávněna s řečtinou a mateřštinou. Srov. Jan ŠAFRÁNEK, Za českou osvětu. Obrázky z dějin českého školství ...)
(... Táboře. Jan ŠAFRÁNEK, Školy českéII, Praha 1918, s. 214-215. 46 ...)
Page
(II) 
(... . JlllinS Feldmann, nájemce dvora ve Svojšicích. Jan Fistr, ředitel družst. lihovaru ve Stráži. Frt. Halla ...)
(... Nekvasil, správce nákupního odboru Ústř. jednoty Ces. hosp. spoJečeostev pro král. České v Praze. Jan ...)

>loading more documents...