•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
45 documents  collapsed to 20Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
472 
(... o v á, Vlasta III str. 509 P i x a Jan II str. 207 Plac he tka, Jiří II str. 207-208 Plánek, Jan ...)
(... str. 182 Peka, Jan II str. 182-183 Pekárek, Svatopluk II str. 183-184 Pekárek, Václav II str. 184 ...)
Page
140 
(... Jan Vlastislav Plánek. Podle obrazu, jenž je majetkem Řemesl. besedy „Plánek“ ve Vlach ...)
(... Plánek známým i v širém světě buditelské společnosti české. V jeho domě v truhlářské dílně navštěvovali ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[37a] 
(... . Vyobrazení: Jan Vlastislav Plánek. — Rodný domek Plánkův ve Vlachově Březí. — Alegorie kraje Prácheňského ...)
(... kraje. Národní hospodář. Besídka: Jan Vršák, Žena Vaškova. (Pokrač.). Kratší stati: Páni Lorečtí ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
217 
(... , na geho krásy a dokonalost mě pozorná činj-ce.“ Skoro současně ovlivňoval Čelakovského Jan Vlastislav Plánek. Za studia na filozofii v Praze 1817 a 1818 působily tyto dojmy na Čelakovského již trvale ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
216 
(... zde zdejší měšťan a mistr truhlářský Jan Vlastislav Plánek.— Málo bude našich vzdě- laných mužů ...)
(... Celakovského, se neseznámili, a proto se snad zavděčíme, když o něm delší zprávu podáme. — Plánek se narodil ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
1 
(... Velkém náměstí číslo 270 v I. poschodí. Vojt. Novotný: Jan Vlastislav Plánek. Vzpomínka ke 140. výročí ...)
(... v novém domově vedlo se mu dobře, takže zaměstnával několik tovaryšů. Jan Vlastislav Plánek byl ...)
Page
[2] 
(... rozšířili. Jan Vlastislav Plánek. Podává Jan Alois Joun, učitel a předseda Řemesl. besedy „Plánek“ ve ...)
(... skutečně dostal Jan Plánek za vyučenou. Dvě léta meškal po té na zkušené v ci- zině. Zvěděv, že jeho ...)
Page
66 
(... . Mirovít, Kramerius Václ. Radomil, Ludvík Jos. Myslimír, Padaur Jan Domoslav, Patrčka Mich. Silorad, Polák Mat. Milota Zdirad, Pěšina Václ. Čechorod, Plánek Jan Vlastislav, Pospíšil Jan Hostivit, Presl Jan ...)
Page
116 
(... napsal V. K. (Vilém Kienebergerj ve svém kulturním obrázku »Jan Vlastislav llánek.* Ctěme v "Poutníku od ...)
(... , odpověděli, že českých dramat nemají. I nabídl se Plánek, že jim potřebné knihy zaopatři. Druhého dne přišli ...)
Page
[3] 
(... 200 let ode dne, kdy se ve Vlachově Březí narodil významný vlastenec, básník a samouk Jan Vlastislav ...)
(... domek od Bartoloměje Hnáta a jeho syna Josefa za 136 zl. a kdy byl také Jan Plánek přijat mezi vla ...)
Page
74 
(... . c. str. 234. 1) Jan Vlastislav Plánek (1789—1865), rodák z Vlachova Březí, mistr truhlář a měšťan ...)
(... Strakonic do regionálního tisku. 3) Jan Karel hrabě Kolovrat (1794—1872), majitel panství březnického. Clen ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
177 
(... . Čelakovského, J. V. Plánkovi, strakonickému vlastenci, vě- noval článek „Jan Vlastislav Plánek, jeho knihovna ...)
(... . 1918 jsou z Jihočechů: Jan Máchal, Jiří Horák. Václav Tille byl pozván moskevskou společností pro ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[1] 
(... národní byl uveden a sobi a nám zachován. Jan Vlastislav Plánek jest jméno tohoto muže, prostého rodem ...)
(... besedy „PlánekJan Kliment, z Horažďovic čtenářsky odbor fteme- slnicko-živnostenskó besedy, řídicí ...)
Page
5 
(... radost samou synu svými vlohami, usoudil však tobě jinak Vládce, jenž dlí nad hvězdami. Vlastislav Plánek. Zde v Pánu odpočívá Jan, Vlastislav Plánek nadšený vlastenec v době probuzení a věrný přítel ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
2 
(... nyní Plánkově, narodil se v č. 48. zasloužilý samouk básník a národní buditel Jan Vlastislav Plánek ...)
(... návštěvou u příbuzných v zámku 1 náš mistr básník Jan minulosti a přítomnosti. Neruda. A na zdejším ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
9 
(... (#ovského pomníkem v Dukelské ulici je keramická mozaika František Ladislav Celakovský a Jan Vlastislav ...)
(... mistr Jan Němec na hrnčířském kruhu právě podle návrhů těchto Z výstavy keramiky v Jiho- českém ...)
Page
5 
(... Gra- mlla Krňanská: „Jan Vlastislav Plánek mofom. — 19.00 Správný čas. — 19.00 Zprávy CTK. — 19.15 ...)
(... znaK za 1.10 min. českých oper. — 17.00 P. Jan Dokulll: Panna Maria v České poesii ...)
Page
(11) 
(... v sobotu v Dome umrlců ÍOSEF SUK — housle, JOSEF CHUCHRO - vlrloncello, JAN ...)
(... . František Hru bíti Karel Kosík Milan Kun dara. Ivan Mo|tk, Vladimír Neff. Jan Otřenéšek, JIM Sotola. FelU ...)
Page
3 
(... strakonický písmák a básník-samouk Jan Vlastislav Plánek ve svých „Pamětech”. V neposlední pak řadě je to hmat ...)
(... jiné román „Jan Hus“ z něhož nedělní Politika cituje význačný úryvek. Výstava obrazů akad. malířky ...)
Page
5 
(... , truhlář, ale především zanícený vlas- tenec, Jan Vlastislav Plánek, když rok po smrti Čelakov- ského ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522