•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
207 documents  collapsed to 42Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
76 
(... Jirsík, Jan Valerián (autogr. připomínky) 15/e johanité pražští (XV.st.) 12/b Jonáš a velryba (ilum.) 1 ...)
(... Irowsky, Jan SJ. 58 Tustinianus; Digesta (Pandectae), přehled 42 Izaiáš (ilum.) 10 Jagič (kanonista) 33 ...)
Page
261 
(... opět několik nových houževnatých vlastenců, hlavně ale ušlechtilý biskup Jan Valerián Jirsík (1851—853 ...)
Page
41 
(... : ,„„Hoden jest národ, z "JAN VALERIÁN JIRSÍK kteréhož jsme vzešli, bychom ho milovali, a jazyk, kterýmž ...)
(... 96 A také přišel. Tiše, nikým nečekán v noci dne 1851, skromně vjížděl Jirsík, jako ...)
Page
68 
(... českobudějovický biskup Jan Valerián Jirsík (1798—1883)66 jako páté zařízení tohoto druhu v ...)
(... výstavbou dalších městských a obecních kanalizací.77 66 Srov. Jaroslav KADLEC, Jan Valerián Jirsík, České ...)
Page
13 
(... - -© moucké kapitoly Jan Prokop hrabě Schafgotsch (1783 F. až 1813). Po něm následovali Arn, Konst, Růžička (1815 až 1845), Jos. Ondř. Lindauer (1845—1850), Jan Valerián R Jirsík (1851—1883), Fr. hrabě Schónborn ...)
Page
25 
(... směru svém tlačilo na vládu. Biskup Jan Valerián Jirsík slavné paměti rázem roztál uzel. Založil české ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
19 
(... méně majetné studenty. Správu českobudějovické diecéze vedl až do své smrti. Jan Valerián Jirsík (1798 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
175 
(... , 99. Jindřichův Hradec 80, 81. Jireček Jos. 125. Jirovcova ulice 39, 139, 146. Jirsík Jan Valerián ...)
(... Jan 32. Lan na 36. Legier 69. z Lentzendorfu Filipino 52. Liberec 70, 81. „Liedertafel" 8. Linec ...)
Page
701 
(... Jirsík Jan Valerián 83, 99,100,103,106,166,167,169, 500, 580,582, 584, 585, 606, 607, 615-617 Job Franz ...)
(... Grallová Markéta (sestra Jana Nepomucena) 81-82 Günther Anton 31 Habáň Metoděj 39 Hais Jan ...)
Page
24 
(... , že nezapomenutelný vlastenec a buditel národní, šlechetný biskup Jan Valerián Jirsík věnoval na ...)
Page
(II) 
(... , bývalá královna španělská, č. 45 Btr. 428. Jablonský Boleslav (Karel E. Tupý), č. 32 str. 312. Jirsík Jan ...)
(... znamenitých osob (vesměs s podobiznami). Arnold Jan, jub. farář Milotinský, č. 28 str. 277. Bendi Karel, í ...)
Page
210 
(... Petr Košulič (2009)54 a ve fundamentální teologii Eduard Krumpolc (2011).55 Jan Valerián Jirsík se ...)
(... , Jaroslav: Jan Valerián Jirsík. České Budějovice, Sdružení sv. J. N. Neumanna, 1993. V devadesátých letech ...)
Page
35 
(... Jirásek, Alois 14, 17 Jírovec, Vojtěch 158, 160 Jirsík, Jan Valerián 487, 521 Jiří z Poděbrad 178, 248 ...)
(... Hammerschmidt, J.Florián 50 Hartmann, Adam 462 Hayder, Jan 244, 497 Hayder, Václav 217, 244 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[247] 
(... «.......................................222 13. Okno z klášterního kostela budějovického **) 227 14. Biskup Jan Valerián Jirsík ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
307 
(... první české vyšší dívčí školy v Písku 255 Ing. Jan Š o n k a , české Budějovice Jan Valerián Jirsík a ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[2a] 
(... . Ve výroční zprávě za školní rok 1936/37 přinesli jsme faksimile dopisu, kterým 73letý kmet biskup Jan Valerián Jirsík děkoval Dru Augustu Zátkoví — tehdy 2jetému — za jeho účast v deputaci, která ve Vídni v ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
214 
(... národa našeho! * Jan Valerián Jirsík. (Podobizna na str. 208.) Při velkolepých slavnostech Palackého ...)
(... vlastenecký kněz Jan Valerián Jirsík, jehož narozeniny spadají krátce před sté výročí naro- zenin Palackého ...)
Page
(1) 
(... biskupa, FEUILLETON. Jan Valerián Jirsík, čtvrtý biskup Budějovický. Národ jest veliká rodina jedné ...)
(... zasloužilým ce- chům našeho století náleži Jeho Excelence nej- důstojnější pán Jan Valerián Jirsík, biskup ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
18 
(... jihu Čech v 19. století zaujímá jedno z předních míst biskup českobudějovický Jan Valerián Jirsík. Jeho ...)
(... studia Jan Valerián Jirsík (původně Jan Viktorín Jiřík) se naro- * > dil pravděpodobně 19. června 1798 ...)
Page
7 
(... památní desky do rohu hlavní zdi mohl věhlasný biskup českobudějovický Jan Valerián Jirsík budovu ...)
(... učiněna bude zmínka níže. R. 1872 převzal referentství ústavu zemský školní inspektor dr. Jan Gall, jenž ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...