• Accessibility
From: 
 Until: 
a
2 documents  collapsed to 2Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
556 
(... . Nej- dutěji následuje Jan Křtitel, Kilián, Michal, Mořic, Ulrlch, Mikuláš a Egldus. Ve Itauf- ské ...)
(... vystupuje i F. Pauly, Stedlung und Pfarr- organlsatíon Im alten Erzbtstum Trter. Ďas Landkapitel Katmt-Zell ...)
Page
21 
(... . Jeho kulturní potřeby se pro- jevily v duchu doby stavbou řady kostelů, z nichž první, sv. Jan Křtitel z 1. pol. XIII. stol., dostal o 100 let později podivuhodné fresky. Též ostatní kostely ...)