• Accessibility
From: 
 Until: 
a
101 documents  collapsed to 20Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
112 
(... Karel Vojta ze Stěbovic, cír- kevní kněz diécese Budějovické . . . — Jan Vojtíšek ...)
(... ....... . . . — Jan Wolf, kaplan v Nepomuku . . . — Jindřich Wolf, studující v Praze ...)
Page
65 
(... . 16. *Stejskal František z Hostí. 17. Svoboda Josef z Volyně. 18. Šalamoun Jan z Dol. Třebonína. 19. Šmíd Jakub z Nové Kdyně. 20. Štěrba Tomáš z Kaliště. 21. Schwarz Jan z Vinoře. 22. Švec Jan z ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
61 
(... Forejí, Ondřej Ondrášek a Jakub Šenkýř) a 2 zahradnic i (jan Lokaj a Pavel Čurtaj. Zahradníci byli ...)
(... přepere. Vondráček je velkej chl ap, jak tak šel, na cestě úpad, ztratil pytl ík s tabákem, do smrti je ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[b] 
(... Obsah IV. ročníku: Strana: Básník Jan Neruda v Husově domku. B. Kukačka ...)
(... ....................................................... 65 Čísla z Vitějovic. Jan Valenta.................................................179 Děti dětem ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
24 
(... počasí byl zápas přesunut do haly. Sestava Musil - Vondráček - Matějka (Šafránek, Kozel), po nich i Jan ...)
(... . '8 Řekli o sobě: Jan Chalupa o Davidu Žikešovi: „David je talentovaný hráč. Bude záležet na tom ...)
Page
14 
(... — 14 — rova. 15. *Růžička Jan z Jivna. 16. *Smetana František z Plánice. 17. Škopek Frant. z Horysedla. 18. Tupý Václav z Purkarce. 19. * Vítková Anastazie z Poříčí u Čes. Budějovic. 20. Vondráček ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
4 
(... . Vondrášek, který funkci přijal a přislíbil pracovali stále tak, jako až doposavad. Dále byli zvoleni: I ...)
(... . Předsedou hockeyového odboru Pavlovský František, kapitán Jirka Vondrášek. Všichni zvolení volbu přijali ...)
Page
3 
(... stříbrná medaile. 16. Jan Vondrášek z Zbu dova 10 K. 17. Václav Ira ze Zbudova 10 K. 18. Václ. Hajný z ...)
(... bronzovou, medaili. 3. Vojtěch Ira z Dubence 15 K a bronz, medaili. 4. Matěj Vondrášek z Dubence 15 K. 5 ...)
Page
260 
(... Ústřední jednoty. Tajemník Odboru p. dr. Vondrášek doplňuje ji několika podrobnostmi, jmenovitě uvádí, že ...)
(... , které jsou levně'ší než naše, od- povídá p. dr. Vondráček, že ministerstvo ob- chodu nedovoluje dovoz ...)
Page
[4] 
(... , Janeček 3, Vaněk, Truhlář, KIN—FEL Praha 12:1, smrč- ka, Hruška 4, Schwarz 2, Kocán, Mach, Vondrášek, T ...)
(... , VŠ Plzeň—žižkov 1:10, Chemička—VŠ Plzeň 8:1, KIN— Opava 2:5, Smrčka, Vondrášek, Žiž- kov—Fezko 4:7 ...)
Page
(4) 
(... -sní starosta a říšský poslanec; Vondrišek Jan, starosta a Číloni Ad., mlvnář ze /.budova; Vondráček ...)
(... nadáni dobré náměti Augustina Triky každého týhodne; u pan děkan tóno času kněz Jan Kouřimský, jsa za ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[5] 
(... představitel velkých rolí. Jan Kiepura a Marlia Eggerthová uchvátí Vás v nejkrásnějším filmu letošní sezóny ...)
(... . Kříž, Jan Prospal, Vladislav Štěrba, Jan Abraham, Josef Koidl, Ant. Mašanka, Frant. Stašek, ing. Edvard ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
15 
(... , Příbram 155. Jan Vobořil, rolník, Hlasivo. František Musil, obchodník, Krucemburk Jaroslav Macák ...)
(... . JUDr. Jan Hudec, mág. koncipista, Praha XII., Vyšehradská 19. Volební kraj I. - Praha B. 1. Ph. Dr ...)
Page
6 
(... firmu Matouš tilaser a syn architekt a stavitel. 1604 LÁTKY JAN VALDA JINDŘICHŮV HRADEC. 1607 ...)
(... samosprávy DTJ Suché Vrbné, s. Vondráček, za samosprávy v Č. Budějovicích s. Švarcová a z Vráta s. Čížková ...)
Page
26 
(... . Soběslav 33, Machala - Pe- cháček, Mrňa, Vondrášek, rem. Strá- dal, Fiala, Jakoubek, Vondráček - Kovář ...)
(... uspoko- jeni i při nasměrování více než 30 % všech bodů do těchto dvou společností. Ing. Jan ZELNÍČEK ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
22 
(... prohráli 0:3, a to se pak už špatně dohání," říká manažer IHC Písek Jan Slivka. Od druhé třetiny se hosté ...)
(... 5,5:2,5, Lacina, Havlík, Liška, rem. Kupka, Hanuš, Fesl, Hanketa, Říčař - Mrňa, Kovář, Vondrášek ...)
Page
[1] 
(... výkonem se může pochlubit na svém deťáku traktorista Jan Vondrášek, který zoral na polích JZD Mahouš se ...)
(... Kčs 1200. Při osevu Pokrač. na 2. str. ''''VVWVVWWWSAA/VWWVA^A/VWWS. Traktorista Vondráček vede v ...)
Page
[3] 
(... jistota, že ve Vídni stal se roku 1895 oběti justiční vraždy čeledín Frant. Vondrášek, na něhož byla ...)
(... čtyřech letech vychází na jevo, že Vondráček byl popra- ven zcela — nevinné. Starý Pamperl na smrtelném ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
4 
(... nespokojenec, nemožno bráti vážně, zprostil jej obžaloby a předal záležitost ONV. Jan T i p p e 1, starosta ...)
(... »Jan Cimbura«, který byl v r. 1941 natáčen v okolí Bavorova. Zvuk těchto zvonů je slyšeti ke konci ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
4 
(... (Viktoria Z.). Jako ná- hradnici byli určeni Siegel (Sparta), Skronský (Viktoria Z.), Vondráček (Philips ...)
(... - lém světě. Jan Blecha. LYŽAŘSKÁ MISTROVSTVÍ SSSR Ve Sverdlovsku zúčastnilo se ...)