•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
161 documents  collapsed to 20Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
751 
(... Honzík Jakub HONNER (* 30. 6. 1899 v Třebíně u Čes. Budějovic). B) Jednotlivá díla. Na slunci a u vody.
Page
81 
(... Marie, Smetanova 45 Homolka František,Palackého nám. 1140 Honner Josef, A Jaroslav Slaný, třída Dr Ed ...)
(... Šimon, třída Rudé armá- dy 33, T 1148 Novák Jakub, Otakarova 1282 Novotná Anastazie, Plachého 35 Nuska ...)
Page
584 
(... ., Čepelák Václav, Fišer Jos., Göth Ignaz, Gross H., Grus Josef, Höss Karl, Homolka Frant., Honner Jakub ...)
(... Stanislav. VINAŘSTVÍ Čebiš Frant., Čech Břetislav, Čech Lad., Košťál Jakub, Pštross Bedřich. VIVARISTIKA ...)
Page
174 
(... ). - Cl. Názvoslov. komise při Nár. radě badatel. - Ps. -o-. - Praha XII., Fochova tř. č. 152. HONNER Jakub, odb. uč. v okres. škol. výboru. - * 30. IV. 1899 Třebín. - Ch. Božena roz. Hadová. - D. Květena ...)
Page
22 
(... -trouš a jeho vnuk Ivo. Dvě minuty po nich dokončuje Bauer už své druhé kolo. Loňský vítěz Jakub Honner ...)
(... vrcholu občerstvuje banány a cukr. Jakub Honner doplňuje nahoře cukry kofolou. Chtěl by vývar z maggi, ale ...)
Page
15 
(... inspektorem veřejných škol okresu prachatického jmenován byl pan Jakub Honner, odborný učitel a dosavadní ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
36 
(... Honner, nar. 27. ledna 1904 v Certlově, pol. okr. Kaplice, přísl. do Čeřina, okr. týž, Bedřich Kotva, nar ...)
(... Vody, okr. Frývaldov, Jakub Fretschner, nar. 21. dubna 1899, číšník, přísl. do obce Lomy, soud. okr ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
5 
(... výboru František Novotný, inspektor Jakub Honner, Jaroslav Vondra, Augustin Ha- šek, náhradníci Vojt ...)
(... ; okresní školní inspektor J. Honner prohlédl si 4 srazy a promluvil na nej větším z nich v Netolicích ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[1] 
(... , zdravotník; Jakub Honner, předs. obran, odboru; Adolf Hovorka, tisk. zpravodaj; dr. ing. K. Chochola, staveb ...)
(... . předsednictva je br. J. Honner, okres. škol. inspektor v Prachaticích, který byl zvolen předsedou obranného ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
27 
(... Jan Formánek (2 ze 6), na 4. šachovnici Vojtěch Krška (1 ze 7) a na 5. šachovnici náhradník Jakub ...)
(... . Florián (oba Balcar ČK), 3. M. Novák, 4. Honner (oba Sokol), dívky: 1. M. Benešová (ČK), 2. Suchánková ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
18 
(... zkušenější Jakub Hlava (číslo 36), Jaroslav Šakala (36) a Michal Doležal (69). Podle slov českého trenéra ...)
(... Němec, Knor, Honner - Candra, Pelhřimov-FeKS Tábor Ondřej, Blažek, T. Fiala - Pokoj, 30. 1., 17. kolo ...)
Page
11 
(... ; František Honner, povozník z Č. Budějovic s Marií Schwingerovou ze Slavče; Tomáš Ha» jer, obchodní příručí ...)
(... . Zemřeli: 12. srpna Jakub Novák, cha» lup nik v Červ. Ü jezdci, 56 roků: 5. září Rů» , žena Pouzarová, dítě ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
5 
(... . Obrazy, zrcadla a rámy všech druhů nejlevněji prodává Jakub Benák, Čes. Budějovice, Hroznová ulice čís ...)
(... se usnášeli bez ohledu na počet přítomného členstva. ZA PŘEDSTAVENSTVO: Honner Jan. Čížek Vít ...)
Page
5 
(... ) 72 370 Nýdl (Skoda CB) 70 370 Koška (Sez. Ostí) 71 360 Honner (Skoda CB) 360 Krejčí (Sez. Ostí ...)
(... Pudil (Sj Pacov) 64 38,18 Pancíř (Skoda CB) 69 35,96 Honner (Skoda CB) 54 35,20 Filip (Sj Pacov) g3 ...)
Page
[6] 
(... . 243—VII. — U Milosrdných sester: Brejla Jakub, kočí, 34 roky. — Ve všeobecné ne- mocnici: Hasova ...)
(... , manželka zedníka, 66 raků. — Ve vset bec- né nemocnici: Honner Martin, tovární dělník, 50 roků ...)
Page
3 
(... , 71 r. Tomášek Bohumil, 11 r. Honner Stanislav, syn pošt. zřízence, 9 měs. Špatná Anna, 67 r ...)
(... . 207 s 4 \ 4 5 4 Jakub Ropp, 4 S 4 \ 4 \ mistr truhlářský, absolvent speciálních kur. sů ...)
Page
(3) 
(... domácími tamními poměry dobře obeznalý. Zemřelí T Č. Budějovicích od 14. do 21. června. Fisch Jakub, 62 ...)
(... . Prokschlová Žofie, 18 r. Soudek Rudolf, 9 m. Mrkvička Rad., 22 r. Honner Matěj, 81 r. ___ Zuby ftistfci ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
4 
(... , manželka obchodníka. — Jakub Hajný, výměnkář, Šindlovy Dvory. — Marie Fenolová, soukromnice, Nema-nice ...)
(... neděli. 18. března byl ve Veselí pohřben 86Ietý kovář Jakub K o-1 o u š e k, rodák z Hamru u Veselí ...)
Page
3 
(... t, Brnada Jeroným P. pí. 2J t, Brostyán Jakub p. pí. 6 r.. Brousek Oohumil p. pí. 110 r., Brousek ...)
(... . 10-3 r., Dote^i Pr. p. pí 102 r.f Doman Q. p. pl. 42 t. Domjamwič lliia PL pL 70 u Honner M. p ...)
Page
9 
(... vchodem nově otevřené kavárny Honner na Lidické ulici. Oba postižení byli pře- vezeni ke zhotovení EKG ...)
(... odpovědi byla 34 osob. Vítězi se stali: Jakub Profant z Pisku, Milada Raužerová z Netollc, Aneta ...)