•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
291 documents  collapsed to 43Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
122 
(... . Roseč - Janů Antonín, Mladá Vožice - Jelínek Karel, Mirotice - Krch Alois, Chýnov - Kubák Augustin ...)
(... - Pelikán Josef, Chvaletice - Píchá Hynek, Nový Etynk - Sibrt František, Jistebnice - Veil Alois, Jistebnice ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
573 
(... Štúrová-Kuklová Bož., Hrdlička Aleš. PÉČE O MLÁDEŽ Klecanda Vladimír Vojt., Konečná Ludm., Krch ...)
(... , Janů Martin, Jedlička František, Jelínek Frant., Jenne Ant., Ježek Karel Hynek, Ježo Martin, Jiránek ...)
Page
730 
(... grošů vénných, na tom dvoře zapsaných, k nimž své právo hájí Jan Krch, bylo Litvínovi a jeho dědicům ...)
(... paměti zapsané na l. S XI (str. 525) se praví, že, 23. dubna (feria IIII die Georgii) téhož roku Hynek z ...)
Page
593 
(... vývodům ku kterým dospěl p. Hynek Krch ve své Obraně kněžny Drahomíry. Týž pán, t. č. professor kreslení ...)
(... Drahomíry (ve Přerově 1883 str. 71 v 8ce). V této replice p. Krch mínil dokázati, že nemůže mně dáti za ...)
Page
83 
(... 21. Krätzer Augustin z Tábora. 22. Krejčí Bedř. z Pulje v Přímoří. 23. Krch Alois z Tábora. 24. Krch Josef z Tábora. 25. Lang Václav z Tábora. 26. Laubendorf Václav z Milčína. 27. Svidenský Fr. z ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
132 
(... v Záh os ti cích pp. Hruška Jos., Krch Vojt., Dvořák Fr., Krch V., Strnad Václ., Kazda Fr, Macek Matěj, Krch Vojt., Strnad Mat. a Sumerauer Jan po 20 kr., Sumerauer Václ. 18 kr., Salát Jak., Mixa Jak ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
310 
(... zeměměřický (Ingenieur); Hynek Kraisl, c. k. zeměměřického Asistent; Jan Michel, c. k. praktikant. Cis, kr ...)
(... Peck a Karel Picha; cis. kr. tajemník: Václav Krch; c. k. archivár: Augustin Hanuš; auskultanti ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
97 
(... : zůstane přes duší mojí i se svými boly. Hynek Krch. Obrázky z rosných krůpějí. Kreslil Vácslav ...)
Page
60 
(... . Králík Eman., Hirovice. *Krekule Josef, Podolí. Krch Karel, Staňkov. Krška Vojtěch, Kolišov. Kurz Václav ...)
(... , Nová Kdyně. *Bruderhans K. Zahrádka. Spálenský Em., Písek. Buzický Hynek, Mišovice. *Špálenský F ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
32 
(... Droužetice. Areál se nachází asi čtyři kilometry od Strakonic," upřesňuje Jiří Hynek z pořádajícího Veterán ...)
(... , který je zraněn a startovat nebude," vysvětluje Hynek. Právě on se stal vítězem kategorie ČZ veterán ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
100 
(... starších dějinách našich. III. O knížeti Václavu Sva¬ tém. Přeslavné památce jeho věnuje prof. Hynek Krch ...)
(... pokrač." se již dotiskuje; cvičebně sešity k němu prodává po 18 kr. zdejší papírník AI. Hynek. nákladem ...)
Page
28 
(... Ant. z Nezádšoca. Šilhán Hynek. Simonek Em. Simonovský Zdenko. Šiška Alois ze Sudoměřic. Štěpánek Jan ...)
(... . Krch Alois z Chýnova. Krch Vacl. z Lomné Krchové. Kubíček Čeněk ze Sobotky. Kvěch Bohům. Lehner Gust. a ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
(7) 
(... , velkostatkář v Breziné-Zahradce. .IL'lir. Josef Kos, městský radní v Tábore. Karel Krch, továrník a měst. radní ...)
(... , náhrobní svítilny, mříže, kříže, tyče k zábradlím na schody a stavební zámecniclví HYNEK MAREK, Č ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
128 
(... . Napsal Hynek Krch. (Otisk z časopisu „Komenského".) V Olomouci 1882. Nákladem časo- pisu „Komenského ...)
Page
100 
(... , 1887, Vodňany, 1918,4. pluk — Josef Hynek, 1887, H. Hradiště, 1918, 7. pluk — Jos. Beránek, 1888 ...)
(... , 4. pluk — Jar. Krch, 1890, —, 1918, 10. pluk — Jos. Kurš, 1890, Vodňany, 1918 9. pluk — Václ. Šálek ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
30 
(... ., obchodník. Pabutzký Fr., kníž. revidcnt. Paukner Jos., c. k. okr. soudce. Pokorný Hynek, obchodník ...)
(... ., kníž. revident. Po 50 kr. pánové: Drechsel J., kníž. lesní adjunkt; Hedrieli F.. kníž. úředník; Krch J ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
1 
(... . Bedřich Beneš, mlynář na Soukeníku v Plané n. L.. 5. Karel Krch, továrník v Táboře, 6. Theodor Straka ...)
(... , profesor v Táboře. 2. Hynek Holub, pokladník okr. nemoc. pokl. v Táboře. |~ARCHIVNÍ KNIHOVNA V TÁBOŘE Cis ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
2 
(... Praze v nemocnici u Milosrdných bratří. VES NOVÁ. V Křtěnovicích: í:" 12. července 1845 Hynek Krch ...)
(... . — * 14. února 1851 Hynek Vilém Burian, ředitel zimní hospodářské školy v Novém Bydžově, spisovatel v ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
334 
(... , Klötzer Eduard, Zeiner Leopold, Krch Václav, Kubašta Josef, Želízko Jan, Preis Ludvík, Janovský Viktor ...)
(... Hynek, Řehák Josef, Heller Sigmund, Šuppel František, Ledeč Nathan, Erpek Antonín, Diessl Josef ...)
Page
372 
(... nejznamenitějších vězňů. Se 12ti vyobraz. (173 stran, 60 kr., Hynek.) II alek V. Spisy (pořádá Ferd. Schulz.) Díl ...)
(... ., Topič.) Ohnět J. Veliký lom. Román. (2 zl., Hynek.) Pacold Jiří. Stavitelský praktik. Vydáni II ...)

>loading more documents...