•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
1316 documents  collapsed to 73Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
128 
(... .: Krumlov Český, — Trocnov, = diky Bóhmerwald-Bund: Fůbrer durch den Bóhmer- © : wal Gross Hynek: Čes ...)
Page
42 
(... patřil Hynek Gross, Ondřej Franta, Jan Muk a František Teplý.39 Množství příspěvků, otištěných v Historickém 36) H. GROSS, Ku svážení potřeb doJindř. Hradce pro hody při svatbě Evy z Rožmberka s Mikulášem ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
77 
(... ochraně archiválií. Rovněž pořádací práce se zdokonalily. Hynek Gross (1859-1945) vystudoval na ...)
(... Gross. Tak dělo se i za Nováčka v Zemském archivě. Zašli jsme i k Teigeovi do Městského archivu. Do ...)
Page
11 
(... . vpch, Vzpomínáme volyňského archiváře. 7, 1970, 4, s. 30-32. /Jan Braun/. 67. vpch -, Hynek Gross. 17 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
584 
(... ., Čepelák Václav, Fišer Jos., Göth Ignaz, Gross H., Grus Josef, Höss Karl, Homolka Frant., Honner Jakub ...)
(... ., Gajda Rudolf, Gebauer Jan, Gibiš Hynek, Hájek Vladimír, Hauner Vilém Julius, Hlávka Karel, Hlídek ...)
Page
76 
(... . Tamtéž. Srov. Hynek Gross (ed.), Dopisy rodu Rožmberského z oboru lesnictví, lovů a o zásilkách zvěřiny ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
47 
(... Kirchengeschichte Böhmens... Prag 1864-1878. Band 1~4. Gross, Hynek: Václav z Rovného, rožniberský kancléř na ...)
Page
136 
(... GRIMMICHOVÁ -POSPÍŠILOVÁ M. — GROSS H. vědu“ v Brně. - Sp. Prejudicialita v civil, řízení (1930 ...)
(... . Studienbibliothek in Olmütz (1929), Druckerei d. Klosters St. Gallen (1934). - Vídeň XII./l, Tivolig. 55. GROSS ...)
Page
137 
(... ). Weiter muß aufmerksam gemacht werden zum Beispiel auf die Schuldverschreibungen des Hynek und Smil von ...)
(... diesen Arbeiten Adalbert Battista, Matthias Pangert, František Mareš, Anton Mörath, Ignaz Gross, Dr ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
566 
(... . Vydává Hynek Gross. 1. Na Krumlove 1482, 15. Čce Vok a Petr z Rožmb. potvrzují Jírovi Petrlíkovi držení ...)
(... , 1518, 1524. Vydává Hynek Gross. • > • 1. 1450—64 úryvek register o nasazování rybníků na ...)
Page
194 
(... čas dokonce vězněm.3 Hynek Gross věnoval rožmberskému kancléři článek Václav z Rovného, rožmberský ...)
(... museum, 70, 1896, s. 81 - 112, 308-322,419-441. 4) Gross Hynek. Václav z Rovného, rožmberský kancléř na ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
1 
(... nástupce Váti. Březana, ústřední archivář schwarzenberg-ský Hynek Gross. Je-li zvykem vzpomínat! při takové ...)
(... , vděčně, s úctou a láskou. Hynek Gross narodil se jako syn hospodáře 1. července 1859 v Jindř. Hradci a ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
181 
(... . Grillová Marie, vdova po šafáři, Čes. Krumlov, Špičák 119. Gross Hynek, archivní rada v. v., Jindřichův Hradec. Gross Karel, nadlesní v. v., Třeboň, Na kopečku. Grüner Josef, hospodářský v. v., Černčice u ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
111 
(... archivářské práce Františka Teplého, při- nesl archivář Hynek Gross z Třeboně: „Č. Krumlov - připravoval více ...)
(... života, s. 202. ) LA PNP, F. Teplý. Korespondence přijatá С - H. Hynek Gross - F. Teplému 4. 2.1937 ...)
Page
119 
(... , Jindřichův Hradec Hynek Gross /1859-1945/ 1.července 1859 se v Jindřichově Hradci narodil Hynek Gross ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
143 
(... podkladů z krumlovského ar- chivu. Archivář Hynek Gross svou soukro- mou pílí pořizoval si chronologická ...)
(... . Jan Muk, Hynek Gross (Nekrolog) ČSPSČ roč. 51-53 1946, str. 139 Adolf Brabec: Centrální archivář Hy ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
1,2 
(... -Čistecký ze Serlingů, L. Domečka, L. Fähnrich, Jan Felcman, Hynek Gross, Jan Heliích, J. Honza, Dr. Karel ...)
Page
43 
(... , Kamenný Újezd (okr.Č.Budějovice). 17) GROSS, Hynek - ANTL, Theodor (ed): A.XXXIV. Druhý dodavek k dopisům ...)
(... Maškovce. Kamenný újezd 1993, nepublikovaný strojopis, s. 6-7. 20) GROSS, Hynek - ANTL, Theodor: (pozn. 17 ...)
Page
141 
(... . Městské museum v J. Hradci. (Dvacetileté trváni č. 41. Gross Hynek, Výsady dané městečku Stráži nad ...)
(... u Pecaka v obci Ha-tině č. 16. Gross Hynek, Trh mezi Dúrú Khuncovn, pekařskú a Stefanem z ...)
Page
46 
(... , Oldříš. Gross Matěj, Jind. Hradec. Hanuš Matěj, Oldříš. Hofmanu Eduard, Vídeň. Holešovský Ladisl ...)
(... . Hradec. Kožich Hynek, Zirovnice. Krb Matěj, Ratiboř. Křepelka Frant., J. Hradec. Kučera Jan, Cástrov ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...