•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
218 documents  collapsed to 18Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
569 
(... , Paroubek Jan, Pelnář Josef, Pěšina Matěj, Příbram Hugo. LESNICTVÍ Anger Leopold, Barchánek V., Burket ...)
(... Jan, Iltis Hugo, Kalmancok Andrej, Karas Josef Erant., Karlický Frant., Klátik Ferdo, Kniha Frant ...)
Page
[271] 
(... Galerie Montanejli A,**:- ■ щ -■ Daniel Pešta de la Crème 18. Května-30. Června 2006 Jaroslava Brychtová Hugo Demartini Bedřich Dlouhý Věra Janoušková Běla Kolářová Stanislav Kolíbal ...)
Page
232 
(... pražský sochař Hugo Demartini.201 V rozsáhlé ko- lekci časově vymezené koncem padesátých a za- čátkem ...)
(... Sýkora, Karel Malich a Hugo Demartini byl právě Demartini tím, kdo se již ten- krát nejblíže přimkl к ...)
Page
21 
(... Roubíček, lustr, sklo, kov, 70. léta, interiér Obr. 10. Hugo Demartini, lustr, kov, 70. léta, interiér ho ...)
Page
10 
(... 10 JIŽNÍ ČECHY deník čtvrtek 16. září 2010 KULTURA www.denik.cz Odešel Hugo Demartini, mistr geometrických abstrakcí Studená - Hugo Demartini, který se celý život věnoval geometrické abstrakci, zemřel 14 ...)
Page
4 
(... . Zpráva o činnosti »Svazu« a odborném školství. Ref. starosta »Svazu« p. Hugo Demartini. 2. Zpráva o cel ...)
(... . Skolkem zahájen valný sjezd. Za čestného předsedu zvolen jednohlas- ně p. Hugon Demartini z Prahy. Pan ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
496 
(... . Philadelphia. May 1895. — Hlasy z vých. Cech č. 16. — Velké požáry. Sepsal a vlastním nákladem vydal Hugo Demartini. Čistý výnos věnován fondu ku podporování onemocně lých členů sboru dobrovolných hasičů v ...)
Page
(III) 
(... , Jizera (Malá Skála) 426. Bitek Alois, Venuše 143. Boettinger Hugo, Šárka 5. — Podobizna ...)
(... . — Podobizna dámy 463. čumpelík Jan, Portrét 63. Demartini Eduard, Jitro v přírodě 23. — Před zrcadlem ...)
Page
5 
(... prodávaly. Kaje. tán Demartini, potomek přistěhovalé ital- ské rodiny De Martinů provozuje již od roku ...)
(... mýdel a lahvičky ele- gantního tvaru aromatických voňavek od fy Demartini. bývají se zálibou přijímány ...)
Page
3 
(... , Hugo Graf Lavaulx IR 75, Alexander Krenedits IR 28 beim IR 51, Ad. Lavante IR 28 und Gustav Ludikar IR 75; zuLeutnanten die Kadetten (Offiziersstellvertreter): Emil Schebesta IR 91, Hugo Berchtold IR 91 ...)
Page
(7) 
(... beze srážky. Objednávky pfijlniá generální zástupce pro lia- koiisko-l"hersko pan Hugo Demartini ...)
Page
4 
(... , Hugo Graf Lavaulx IR 75, Leopold Streb IR 11, Alexander Sirene bits IR 28, Adalbert L av ante IR 28 ...)
(... und Johann Demartini, beide des IR 11. * Zum November-Avancement in der t k. Landwehr. Der Kaiser hat ...)
Page
39 
(... akkla- I mací takto : Ředitelem pan Hugo Karlík, regisseurem pan Jan Sula, jednatelem pan Čeněk Beránek ...)
(... Praze po přikladu jiných velkých měst jako Paříže, Londýna, Petrohradu, New Yorku pan Jan Demartini v ...)
Page
11 
(... výtvar- níků takových jmen jako Václav Boštík, Hugo Demartini, Jiří Kolář, Radek Kratina, Stanislav ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
11 
(... představuje více než dvacítka výtvarníků takových jmen jako Václav Boštík, Hugo Demartini, Jiří Kolář, Radek ...)
Page
7 
(... . Sokcates nelegendárnl je po sedm* načti letech opět první vydanou Fl- Hugo Demartini: Reliéf a ...)
Page
6 
(... l Svědek Hugo Petzelik, major justiční služby Porota v Komárně "budila 24. září oba | v ...)
(... operní škola O. Minoříkové- Demartini, Lažanského nám. 9. Tel. 36^?rlV- véSi v-p^Sn č^et ...)
Page
3 
(... 86. XXXVIII. JIHOČESKÉ LISTY Strana 3. DEMARTINI ŽLOUTKOVĚ1 0 - MYDL© . OSVĚŽÍ A ZJEMNI ...)
(... i", podle románu K. V. Raise. V hl. úlohách L. Baarová a Hugo Haas. „V říši divů”, loutková scéna ...)