•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
9286 documents  collapsed to 157Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
526 
(... . čp. 1167. SÝKORA František PhDr., prof. - * 2. III. 1883 Tehov u Vlašimě. - Ch. Marie roz ...)
(... SYKA A. — SÝKORA V. v Nár. radě у Paříži a první diplomatický zástupce Prozatímní čsl. vlády v ...)
Page
491 
(... Sýkora Lifková frena: Knihy plné problémov. Zlatý máj 3 1959 č. 4 s. 170-172. Pazourek Vlad ...)
(... . František SWIDZINSKI (* 12. 12. 1913 v Bolestrašicích v Polsku). B) Jednotlivá díla. Krutá lhostejnost. P ...)
Page
174 
(... 105 Starý J. a syn 106 Starý Václav 73 Stašek František 57, 93, 125 Státní městští lékaři 113 ...)
(... 102 Stefan František 62, 76 Stegmann J. % - Steinbauerová M. 68 Steinháusel Jan 108 Steinmůller ...)
Page
39 
(... předměstí František Jelínek, Jan Hurdome, Vavřinec Mašek, Matěj Sýkora, Bartoloměj sládek, sirotci ...)
(... největší škodu Václav Fiala, Tomáš Hessl, Ondřej Macakarin, Pavel Jílek, Karel Stožieký, Jakub Sýkora ...)
Page
349 
(... — 79 Sušice: děkan Petr Matěj (1869) — 15 Sušil, František: Evangelium sv. Matouše — 62 Svatá Hora ...)
(... ) — 69 Swatha, Victor — 205; 244 Sýkora Velvarský, Ján (1662) — překlad Schuppiova Salomona — 116 ...)
Page
188 
(... nájemce Matěj Sýkora (majitel Beneda) valchu soukenickou a mlýnec Jakuba Křeeh-kého zdržováním vody. Při komisi se zjistilo, že Sýkora na práh, kdež voda do vantroků svůj střik má, kus dřeva při-platoval, u ...)
Page
570 
(... , Kaucký Jiří, Kaván Frant., Klenková Jar., Knížek Emanuel, Kobliha František, Köhler Jan, Kohout Alois ...)
(... , Kubin Alfred, Kubín Jaroslav Krist., Kubín Otakar, Kudělka Josef, Kupka František* Kuřil Vlastimil ...)
Page
450 
(... kalif 15. 11. 1958 I - 180 Kaláb, Josef: Není nad Ferdu 12. 1. 1957 I - 801 Pavlíček, František: Proměny červen 1962 II - 173 Pavlíček, František: Příhody velké- ho vyprávěče 17. 5. 1959 II - 172 ...)
Page
164 
(... František 129, Jan 101, Leopold 54, 101. Stanzl Jan 110. St. Brno, 144. statue P. Marie 38, 45. stavitelé ...)
(... , Václav 109. Stejskal František 140, Jan 141, Lidmila 140. Steyskal Matouš 128. Stipsitz, pluk 13 ...)
Page
170 
(... -Moučková Anna 116. Solní ulice 71, 82. 98. Solničky Hynek (Ignác) 50,65,66,68,69. Souhrada František 152 ...)
(... . Starý rynk 65, 77. Stehno František 41, 43, 49—51, 58,65, 66, 69, 75-77, 153, Marie 66, duch. 70 ...)
Page
136 
(... ČSD v Praze. Sýkora František, Ing., Č. Budějovice, vrch. revisní komisař min. financí v Praze ...)
(... , JUDr., Milevsko, úřednice presidia ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Brabec František, Suché Vrbné ...)
Page
279 
(... . Ing. Pavel Cerha, profesor I. st. průmyslové školy, Č. Budějovice. Ing. František Čech, vrch. zem ...)
(... . Václav Javůrek, těch. rada staveb, telegr. úřadu, Č. Budějovice. Ing. František Jerhot, vrch. těch. rada ...)
Page
257 
(... , 5548, 5549, 5550, 5551,5560 Svojše, Jaroslav 4500 Sýkora, Bohumil 3628 Šafránek, J. 2658 Šanda ...)
(... , „ 4614> Šestauber, František 2437 257 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
123 
(... . Tito prodali dvůr r. 1683 panu Sýkorovi z Lacinova za 620 zl. Nový vlastník Sýkora byl dlužníkem ...)
(... Homoli svatební smlouvou František Schumman, hejtman volyňský, manžel dcery jeho, a týž prodal dvůr r ...)
Page
312 
(... neobmezeným a bylo ustaveno prvé ředitelstvo, které tvo- řili: Dr. Václav Sýkora, Prokop Chroustovský a Karel ...)
(... výboru, František Veselý, statkář, Jan Aleš, hřebenář, Ant. Blažej, truhlář, Štěpán Brynda, malíř písma ...)
Page
51 
(... , 29, 44; S. Ferdinand Vilém 14, 15, 32, 44; S. František Leopold 32; S. Jan Joachim 24, 44, 47; S ...)
(... Mikuláš 4. Svoboda Adam 7, 9, 24, 25; František 44; Jan 2; Lorenc 5. Svolávání konšelů 19 ; obce 6, 19 ...)
Page
22 
(... E. N. — Emanuela NoheJlová-Prátová F. O. — František Graus F. S. — František Smahel H. B. — Hynek ...)
(... J. Př. — Jaroslav Pošvář J. Pu. — Jaroslav Purš J. Sý. — Jaroslav Sýkora J. V. — Jaroslav Vanlš ...)
Page
280 
(... , 48, 99 Josef 42, 59, V, VII sakristie 96 Salaba František 180, 182 Martin 175 Matěj 115, 174, 180 ...)
(... Břehách 4 na Nepomuku 4 na struhách 4 Planov 78 Předhájek 4, 78 Rozov 78 Sýkora 9, 78 u Šternberka 4 ...)
Page
(II) 
(... vlastivědný pracovník 61 Dýk V., O. Oliva: Doc. ing. dr. těch. František Volf se dožil 75 let . 100 Hejny ...)
(... stavu introdukce dřevin, které tvořily lesy ve třetihorách Sýkora T.: Provodínská pahorkatina u České ...)
Page
588 
(... vicearchivář Schwar- zenberský 348-351. Svétecký František Ant. země- měřič 536. voň Svieten ...)
(... na Kumbursku 28. Svozná viz Zvozno. Sýcín, Sejcín ves na Dobrovicku 230, 237. Sýkora Václav ...)

>loading more documents...