•  Title type
  • Document type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
2025 documents  collapsed to 97Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Internal part
Historik František Roubík v proměnách archivnictví Republiky Československé - Pavel Holát 
 
Page
[1d] 
(... ČESKOSLOVESNKÁ AKADEMIE VĚD Vědecký redaktor doc. dr. František Roubík, člen korespondent ČSAV ...)
Page
261 
(... (dále komise) - Václav Chaloupecký a Karel Stloukal. Již v úvodním referátu byl Roubík nucen konstatovat ...)
(... : předseda Josef Šus ta, místopředsedové Bedřich Jenšovský a František Hrubý, jednatel Bedřich Mendl a ...)
Page
125 
(... Augustin, Jindř, Hradec, - Hrubý Vladislav, Kardaš, Rečice - Jaroš František, Třeboň - Jílek Jan, Soběslav, - Kurkan _ Alois, Stínava - Kasper Jan, Písek -Kopkan Rudolf, Soběslav - Kovářík František, Čemeševice ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
249 
(... šího, jímž byl až do roku 1688. Poté působil od roku 1689 jako radní. František Roubík uvádí ...)
(... - 1151 F. Roubík, Královští rychtáři, s. 84. V lednu roku 1706 je uváděn jako jeden z radních. SOkA ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
255 
(... Psíková, Jiřina 62, 5199 Rada, František 744, 760, 774, 786, 828, 1783, 2433, 2436, 4416, 4832, 4966 ...)
(... , 208, 812, 827, 1578, 1706, 1865, 2553, 2639, 3270, 4025, 5248 Reitinger, František 456, 721, 724 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
50 
(... 103 s. [Ref, viz u hesla: Strejček Ferdinand С LB 2. s. 460]. Roubík František: Sv. Čech a jeho doba ...)
(... . 3. Jirásek Alois: Dopisy 1871—1927. P., 1965 s. 119—120. [Dopis z 12. 7. 1905]. František Jaroslav ...)
Page
353 
(... .................320 Radecký Ferdinand František . . 320 Radounka............... 23, 58, 196 Radouň ...)
(... ..........................53 Rosička................ 20, 36, 49 z Rožmberka Petr Vok .... 39 Roubík Fr., Dr ...)
Page
149 
(... , 1967, s. 25-47; Roubík, František: Kpočátkům královského města Domažlic. In: Acta regionalia 1970-1971 ...)
(... -nouškovec, Jiří - Frýda, František: Počátky města Stříbra, Sborník Okresního muzea v Tachově 18, 1983, s. 3 ...)
Page
124 
(... . Remta František. Hluboká n. Vit., ředitel měšť. školy v Suchém Vrbném. Roubík Tomáš, Lhota, ředitel ...)
(... Třída Vllb. Třídní: Jan 7iová\. Matouš František, Hartmanice, vrch. pošt. tajemník, náměstek ...)
Page
688 
(... . 912 Roleček, Jaromír 4412 Rosenbaum, Karol 2001, 3332, 3743, 4404, 4588 Rott 745 Roubík, František 987, 1641 Ruiber, Karel 5507 Rumler, Josef 1193, 1962*, 3347* Rus, Jarka 4914 Rusinský, Milan ...)
Page
379 
(... XIV. Nusle, Riegrovo n. 7. ROUBÍK František PhDr., archivář mi- nisterstva vnitra. - * 31. VII ...)
(... František, odborný učitel měšť. škol, redaktor. - 18. VII. 1890 Kožlany. - O. František. - C. Ředitel ...)
Page
457 
(... - vo n. 7. ROUBÍK František PhDr., odb. rada archivu min. vnitra, doc. hist, vlastivědy Čs. státu na ...)
(... . ROUBÍK Václav Ing., odb. předn. min. veř. prací a zplnomoc. ministr. - * 12. XII. 1872 Praha. - Č. Byl ...)
Page
221 
(... . Při stanovení edičních zásad bylo přihlédnuto k příručce František ROUBÍK, Pravidla pro vydávání ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
211 
(... nebojácnost, po něm následoval Adam František. Tvrdá neústupnost vrchnosti podráždila otupělou mysl měšťanů ...)
(... poštovní spojení z Vídně do Plzně a Chebu opět přes naše město. (Dr. Roubík.) 211 ...)
Page
382 
(... Jan (Chlum u Třeboně) - M12 (212) z Fünfkirchenu Jan František (Chlum u Třeboně) --M12 (212) z ...)
(... (Zvíkov) - 020 (320) z Hirschbergu páni (Landštejn) - A24-1 (118) z Hlavatec Jindřich Roubík (Netolice ...)
Page
574 
(... Jindřichem z Hradce, o nebezpečí z Němec ................... 153 V Netolicích 1. Dec. 1474 Roubík ...)
(... [1474] Roubík purkrabí Krumlovskému: slibuje vérnosť Rosenberkům. . . 155 [1474] Jindřich (nebo ...)
Page
(X) 
(... — Timoteus Pokora — Josef Pollšenský — JiřlRadlmský — František Roubík — Jiří Spěváček — Jiří Svoboda ...)
(... . B. — František Bokes J. B. — Jan Burian J.-C. • — Jaroslav César 'B. Č. — Bohumil Černý J.Č ...)
Page
254 
(... 254 Roubík, František: Mapa okolí Prahy z roku 1835 (Geodetický a kartografický obzor, 1972) Roubík, František — Kuchař, Karel — H 1 a v s a, Václav: Plán Prahy z roku 1816. 1972 Vojtíšek, Václav ...)
Page
[b] 
(... OBSAH Strana František Roubík Spory jihočeských měst o směr obchodních cest ve 14. až 17 ...)
(... 393 Prof. František Navrátil, Č. Krumlov, pracoviště Státního archívu Doc. dr. František Roubík ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...