•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
631 documents  collapsed to 54Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
449 
(... . REMEŠ Antonín, poslanec soc. dem. - * 18. XII. 1876 Sázava. - Č. Je činný v sa- mosprávě a v družstevnictví. Psal články z oboru národohosp. a finančního. - Plzeň, U Svépomoci 1665. REMEŠ Bedřich ...)
Page
130 
(... Rok 1913. Třída Vila. Třídní: František FJovotný. Beránek Otakar, Husinec, majitel továrny na ...)
(... , Chlumec n. Cidl., profesor v Kroměříži. Effenberger Josef, Č. Budějovice, neudáno. Formánek František, Č ...)
Page
573 
(... Augustin, Prokůpek Adolf, Rapoš Milo, Rasocha Frant., Raušar František, Riccoboni Giovanni, Roubík Václav ...)
(... , Winter Josef. OTOLARYNGOLOGIE Ninger František, Záviška Pavel. OVOCNICTVÍ Kalkus Josef, Kamenický ...)
Page
278 
(... 278 R Raab Ignác 96 Račina 16 Rada František 73, 189, 212 Tomáš 194, 212 Václav 190 Radová ...)
(... Ratajská Kateřina 140 Rattay Antonín 127, 115. 138 František 16, 113, 115 Jakub 126, 127, 132 Ratayová ...)
Page
VI 
(... Reinhardt,Volker327 Remeš, Friedrich W. 594 Renner, Gerfaaid 798 Reuth,RalphGeorgl75 Rill,Bernd581 ...)
(... , Arnold 594 Surga, Leopold 382 Svátek, František 809 Svatoš, Martin 582 Svobodný, Petr 569 Szymafiski ...)
Page
65 
(... Josef z Trhových Svinů. Prexler Antonín z Číhaně. Remeš Josef ze Žíšova. flelioř František z Dol ...)
(...  65 Dudárek Bohumil z Chlumce n. Cidl. Effenberger Josef z Č. Budějovic. Formánek František z C ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
83 
(... . okresního soudu v Plánici....... . — Josef Reisich, doktor lékařství v Praze — František Remeš ...)
(... .... — František Reich, důchodenský písař v Nasevrkách . ......... — Jan Reich, podstarší v ...)
Page
(1) 
(... ) ......218 •T. František Simon: Bre-tofiská stařena (pův. lept — 1) — : Zničená Remeš (pův. dřevoryt ...)
(... ) •František Horký: Miku- láiský chrám na Malé straně (pův. lept — 8) — : - Staroměstské náměstí ...)
Page
99 
(... . Lidověda a P. František Doucha. Pilný spisovatel P. Fr. Doucha, dnes už hodně zapomenutý, působil ...)
(... . ") Citováno podle Remeše, 1. c. 84, dále tato para/doxon, jak praví Gallaš (Remeš, 1. c. 84) „učenějším a ...)
Page
895 [589] 
(... . František Remeš, studující techniky v Praze 5 zl. — p. Josef Pýcha, rolník v Dřevčicích 10 zl. — p. František J. Zoubek, studující VIII. gymnasiální třídy v Hradci Králové 10 zl. — p# František Částek ...)
Page
67 
(... Remeš František Sedláková Ivana Sedláková Lea Drtina Stanislav Duda Vojtěch Gabryšová Oldřiška ...)
Page
VII (96g) 
(... N vn Pavla Jan, farář na Krásné Hoře. Pavlík František, farář v Dlažko vících. Pečenka Jan B ...)
(... Ferdinand, kněz řádu kazatelského a farář v Zlatníkách. Peichl August. Peichl František, c. kr ...)
Page
(5) 
(... . května t. r. byl porotním soudem v No- vém Jičíne na Moravě odsouzen František Remeš, svobodný čeledín ...)
(... hlavě její shledány rány kladivem. Jako podezřelý z vraždy zatčen byl Četnictvem čeledín František ...)
Page
91 
(... Rakooskff. Viz C. 734. Mořic Remeš. Viz č. 410. 1843. Bartoi Jaromír, Soupis písemné pozůstalosti ...)
(... . František Sekanina. Viz č. 1148. Jaroslav Schaller. Viz C. 887. Zdeněk Schmoranz. Viz C. 1523. 1845 ...)
Page
[153b] 
(... 3- SVAZEK Adolf Gajdoš, Z polské moderní poe- sie „Zbór Czartaka'......153 František Střížovský ...)
(... Jaroslav Vyplel, Z ruské poesie . . 199 Zdeněk Spilka, Cypřiše.....201 Dr. M. Remeš, Příborští rodáci ...)
Page
51 
(... Pokorný František, Ločenice 83, z lb 17/18, 2b 18, stavbyvedoucí, Chlum. Vála František, Palivo 92, t lb 17/18, 2b 18, trať mistr, Perečín. Zítek František, Besednice 91, z P/lb 16/18, 2b 18 z. m ...)
Page
45 
(... 32. Pouba Tomáš z Nov. Zámků (Maď.) 33. Remeš František z Veselí n. Luž. 34. Rošický Jaroslav z ...)
(... František z Vodňan 38. Slomek Josef z Olešnice 39. (Stellnerová Vlastimila z N. Vsi) 40. *Studík Adolf ze ...)
Page
1 
(... zpravodajem je posl. s. Remeš. Jeho vývody k rozpočtu pronesené vzbudily mimořádnou pozornost veřejnosti. Uveřejňujeme stručný výtah jeho referátu: Soudr. Remeš nejdříve prohlásil, že ač náš rozpočet na rok 1933 je ...)
Page
[166f] 
(... . František Sušil, Antal Stašek. — 43. Pštros, Jericho, Kocel. — — 44. Bůh, církev, vlast. — 45. Kouřim ...)
(... . Praha, Remeš, ambra, heron, Ašant. — 68. Robert Scott. - 69. Hořovice. — 70. Lot, kos, lotos. — 71 ...)
Page
102 
(... 273 Rákoczi Jiří, kníže transylvánský 270 Remeš Mořic, olomoucký lékař a paleon- tolog 287 Richard ...)
(... Jiří 254 Szakalcz František 270 Szakalczová Alžběta 270 Šlechta Křivoklátský Jan 181 Šťávka Jan ...)

>loading more documents...