•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
417 documents  collapsed to 20Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
220 (II) 
(... Záruba B.: Voda a život v poušti . 47 Výročí Baruš V.: František Tenra pai níkem ..... Baruš ...)
(... ...... 60 Losos B.: Doc. RNDr. František Ku- bíček, CSc., padesátníkem . . 180 Minář J.: K padesátým ...)
Page
90 
(... — 90 *Hlavín Vincenc, Hrejkovice. Homolka Petr, Plavo. Hrubéčký František, Budičovice. Janeček František, Vitín. "Jindra Otakar, Počátky. * Jirák Alois, Cernovice. LJirsa Václav, Libětice. *Kasanda ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
22 
(... oživili hudebními vstupy pražské kapely Motovidlo. Do František Niedl, předseda jihočeské Obce ...)
(... Walter Kohl a Rudolf Habringer. Foto Hynek Kllmek Také František Niedl za jihočeskou Obec spisovatelů ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
4 
(... učitelka Petra Červená, František Jíra, Adam Pokorný, Marek Niedl, Linda Zedníková, Magdaléna Peterková ...)
Page
27 
(... Josef z Hluboké n. Vit. —: 4. Dvořák František z Vestce. — 5. Fiedler Jiří z Hluboké n. Vit. — 6. Fišer ...)
(... František Z Borovan. — 14. Chromý Jaroslav z Hluboké n. Vít. — 15. Janda Jan z Č. Budějovic, -i— 16. Kaska ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
7 
(... Prozaik František Niedl je autor, který na sebe upozor- nil jako na vážný příslib na- ší literatuře ...)
(... SCHELOVS František NIEDL Z prací, ke kterým má au- tor mimořádný vztah, uvádí pitoreskní povídku Císař ...)
Page
8 
(... . 23. ledna Jarmila Mafrečková, dcera dělníkai. 27. ledna, František Niedl z Bavorovic. 28. ledna Marie ...)
(... přes 70 roků dosáhlo 10, přes 80 roků 11. Nejstarší z mužů byl František Peterka., výměnkář z Jaironic ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
(4) 
(... - lých Hor. Zemřelí v Budějovicích od 15. d» 30. května 1866. 15. května. Niedl Mátě), nádennik, 23 r ...)
(... . 22. Vladíka František, knížecí Svarcenberk- ský důchodní na odpočinku. 73 r., ochrnu- tím plic. 22 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
1 
(... Vlastimil Niedl. ":inní!!!iii!i!U!U!!!!!i!i!iii!m!j<ím^im!a!nimimnn»s!nii!Hm!iuiuuiímM!i!(T JAK I ...)
(... Krebs a operátora nadpraporčík Vlas- timil Niedl. Krátce po dvaadvacáté ho- dině dostávají depeši ...)
Page
[4] 
(... "?c l< Památníku internacionalismu přednesl projev předseda KV Svazarmu plk. František Smejkal. Poté ...)
(... . Dalším zajímavým hostem večera byl dnes už dobře známý „hadař" J. Niedl, ředitel ZDŠ v Chlumu u Tř. I on ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[6] 
(... . BUDĚJOVICÍCH, 12. července 1906. Karel Niedl, vnuk. 591 ir Pravá lf IN A přírodní. Ocet vinný fftT o "bé ...)
(... re všech slozích ve relikém výběru, nejsolidnější výroby nabízí co nejlevněji František Mleškan ...)
Page
8 
(... krátce po našem příjezdu. Kapitán Růna, nadprapor-čík Niedl a podpraporčík Petřík. „Cesťák“ je v žargonu ...)
(... , Jaroslav Mácha a František Toman, spočítali ských žen. „Plánujeme rozvoz i pro domovy důchodců — a to ...)
Page
24 
(... jméno vítěze v žákovské kategorii," shrnuje první ročník soutěže František Niedl z Obce spisovatelů ...)
Page
1 
(... . • • • VYTRVALOU PRACÍ DO NOVÉ EVROPY František Kněz Nedělní slavnost odměňování zemědělských a lesních dělníků v ...)
(... již tehdy honosilo slavnými odchovanci, v jejichž čele byl dávný primus František Ladislav Čelakovský ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
76 
(... v cizích /iiiiieh" pan Jindřich Niedl a „O ée-ském průmyslu na jubilcmi výstave pudle díla sto let ...)
(... 70 r. Ratiboř. František Šta-uiy 2 r. Vorlov. Vojtéška Uystřická 17 r. Jindř. Hradec ...)
Page
[4] 
(... František Nápravník, který již v osmnácti letech při své závodní činnosti v prvním mužstvu začal se ...)
(... podělili o vítězství v jednotlivých kategoriích: žáci mladší Niedl ZDŠ Ševětín a Šte- fan ZDŠ Veselí II ...)
Page
5 
(... . 60 kr. — VIII. Armcnbezirk: František Francko 5 fl.; Frank. Blažek, Menschik, Neubauer je 1 fl.; Joh ...)
(... kr.; Karolina Niedl, Marie Samsony je 50 kr. Summa 1 fl. 70 kr. — Im XI. Armenbezirk : Karl Dick ...)
Page
[4] 
(... minulosti. Naposledy se touto problematikou zabýval archivář František Teplý, který však nevyčerpal veškerý ...)
(... , pestrost, pohyb, pátrám po jeho významu v přírodě.“ Ale to již polemizuje Jiří Niedl v knize Pouště ...)
Page
(5) 
(... 8. srpna; usedl. čís. 12 v Střodoklukách (Smíchov), 26. června; niedl. č. 16 v Kostnicích (Benešov ...)
(... let na vadu srdeční. Pačeg Josef, nádennik, 66 let na raka v žaludku. Vrátný František, tiskař, 60 ...)
Page
4 
(... SPOLEČENSKÁ KRONIKA Nilife ■ Dnes, 29. 11. 1982 oslaví SO. naro- zeniny soudruh FRANTIŠEK ...)
(... . ...... NIEDL: PODIVUHODNÁ SETKANÍ Tři desítky drobných vzpomínkových črt jihočeského entomolo- ga. Pro ...)