•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
10559 documents  collapsed to 187Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
34 
(... Antonín, Palata František, Šíma František, Marek Josef, Kovařík Josef: italští: Uhlík František, Oudes Václav, Tejml František, Žíla František, Žíla Václav. | Ostružno;: Ruští: Václav Motl, Tomáš Kokeš, Jan ...)
Page
427 
(... , květen, str. 78—84. Viz: 748, 806, 1075, 1479, 2853a. MAREK Josef Viz: 850. MAREŠ František Viz: 4654. MAREŠ Jan BENHART František: К uměleckému vývoji Jana Mareše. Nový život 1953, č. 9, str. 1122 ...)
Page
601 
(... Budovec Václav: Procházka František Serafínský Buk A. K.. spr. A. K. Buk Buřič Jiří: Hájek Jiří ...)
(... Červený J.: Macek Antonín Čížek Norbert: Gellner František Čížek Robert: Gellner František Č. J ...)
Page
11 
(... ., Archivář Jan Lintner. 15, 1978, l,s. 41-42./1909-1977/. 71. vpch -, Archivář PhDr. h. c. František Mareš. 8, 1971, 3, s. 168-169. 72. vpch -, PhDr. František Mareš. 17, 1980, 3, s. 202. 73. vpch -, PhDr ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
111 
(... František, Pražské před- městí 259, T 525 Elektrotechnici Bernard Bohuslav, Ing., třída Dr Ed. Beneše 18 ...)
(... . Polan, Sku- herského 72, T 351 Horský František, Dr Stejskala Charvát František, třída 5. květ- na 3 ...)
Page
1012 
(... 1012 Langer František 454 (464) Lazecký František 458 (464) Leda 459 (464) Leden Eugen 461 Leger Karel 461 (464) Lesař František 467 (464) Lešehrad Emanuel 468 (464) Lev Vojtěch 470 Liberté V ...)
Page
323 
(... ). - Praha XII. 1074. MAREŠ František, ředitel obch. akade- mie. - * 4. XI. 1884 Praha. - Č. Básník a ...)
(... mu (1929). - Plzeň, Náměstí Dr. V. Pe- táka č. 31. MAREŠ František, profesor, škol. rada, ředitel ...)
Page
48 
(... 1885. Mareš, František: Václav Březan. Vzpomínka Zivotopisná. Časopis Musea král. Českého, 52, 1878, 93. Mareš, František: Literární působení kláštera třeboňskélio. Časopis Musea král. Českého, 70 ...)
Page
263 
(... . Čsl. z. akad., Masar. akad. práce, železnič. rada atd. - Jindřichův Hradec. MAREŠ František PhDr. h ...)
(... .); PhDr. h. c. univ. Karlovy. - Třeboň. MAREŠ František, prof. Karl. univ. v. v. - * 20. X. 1857 ...)
Page
279 
(... , Jihočeský sborník historický 38, 1969, s. 181-191. 411 K jeho osobě František Mareš, Vácslav Břežan ...)
(... Heermann's Rosenbergische Chronik, Praha 1897. K rukopisu František Mareš, Norbert Heerman a Václav Břežan ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
178 
(... ). » Latzel František, lékárník (1896). >. Lebeda Josef, stavitel (1900). Paní Lencová Fanny, vdova po soukromém úředníku (1896). Pan Libora Václav, c. k. rada zemského soudu (1889). » © Lipl František ...)
Page
31 
(... ) Všeobecně o životě a díle. Mareš Michal: Kamil Berdych. Literární noviny 15 1946 s. 104- 105. — Doplněk ...)
(... Králově Dvoře u Berouna, f 7. 3. 1941 v Praze). A) Všeobecně o životě a díle. Hampl František: Matka. O ...)
Page
264 
(... Musikhistoriographie seit der Studie Rožmberská kapela des schwarzenbergischen Archivars František Mareš (1894) bis ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
422 
(... , Jar.) 1960 111 - 157 Mareš, Jaroslav: Komediantská po- hádka (libreto к baletu Miloše Vacka) 1959 ...)
(... : Svatební košile (balet - na motivy Erbena, K. J.) 1955 III - 107 Pavlíček, František: Labyrint srdce ...)
Page
158 
(... ! Karel 104. Marek, voskář 116. Marengo, bojiště 8. Mareš 125, František 43, švec 130. Marhona (Marhoun ...)
(... ) Antonín 99, František 99, Jan 99, Josef 99, 101, Kašpar 126, Matěj 99, Václav 101, Alžběta 99, Markéta 99 ...)
Page
76 
(... hájení stavovských zájmů archivářů. Předsedou byl symbolicky zvolen nestor českých archivářů František Mareš z Třeboně, místopředsedou se stal Gustav Friedrich a 1. jednatelem byl zvolen Jaroslav Prokeš. Po ...)
Page
119 
(... František, Stříbřec, zemřel 4. 2. 1911, jako adjunkt st. drah a přednosta stanice v Omlenicích. Pfauser ...)
(... jako inspektor šekového úřadu v Praze. Cífka František, Opatovice, vrch. úč. ředitel poštovní ...)
Page
42 
(... věnoval František Mareš.37 Vylíčení svého posmrtného osudu se páni zlaté pětilisté růže dočkali v knize ...)
(... patřil Hynek Gross, Ondřej Franta, Jan Muk a František Teplý.39 Množství příspěvků, otištěných v ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
206 
(... , Karel Kuna, Řehoř Huttar, Tomáš Nedvěd jinak Kracavý, František Diouhoška, Jiří Čech, Václav Huttar, Jan ...)
(... , Vlach, -1699-1713-.8) Rybáři po živnostensku pracujícími byli roku 1379: Maršik, Mareš, Mikeš, Kříž ...)
Page
28 
(... . Mareš Jan, říd. učitel, 1 zl. Sbírka při svatbě p. Bicana 3 zl. 50 kr. Bývalý realista 5 zl. Sl. obec ...)
(... . Bürger František, farář, 20 zl. Lomnice n. L. Sl. městská rada 25 zl. „ občanská záložna 10 zl ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58

>loading more documents...