• Accessibility
From: 
 Until: 
a
155 documents  collapsed to 23Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
20 
(... . professor. Latina Řečtina Němčina IV. IV. I., IV. 18 Třídní ve IV. tř. 6. František Klapálek, c. k ...)
(... . Třídní v I. tř. 9. František Javorský, c. k. supplující učitel. Latina Čeština Němčina II. II., IV. II ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
1107 
(... VZPOMÍNKY František Hieke-Stoj Za války na Středním východě Po kapitulaci Jugoslávie odejel ...)
(... byl později zorganizován československý pěší pra- por 11 — východní — velitelem byl pplk. K. Klapálek ...)
Page
29 
(... . František Oupor, Stráž n. Než. (J.JJradad) 24. Vlastimil Slavík, J. Hradec 25. Eliška Spaziererová, Jindř ...)
(... . Dimitiiji Klapálek, Ljubljana, Jugoslávie (J. Hradec) 6. Josef Kovář, Jindř. Hradec (Roseč) ! 7. Petruška ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
73 
(... . Entomolog František Klapálek. In: VSÚO,7, Ústí nad Orlici 1996, s. 17-22. Práce gymnaziálního profesora ...)
Page
217 
(... Pplk. František Bürger zde hodnotí organizaci českobudějovické CPO veskrze pozitivně a stejně tak je ...)
(... poloviny září 1938. Naproti tomu mjr. František Bouša soudil, že při případném útoku na město by logicky ...)
Page
3 
(... městě,“ dodává Petra Šebestíková. Připomenuti budou armádní generál Karel Klapálek a letci nadporučík František Křečan a poručík Jaroslav Vondrášek, kteří zahynuli při cvičném letu před 91 letyuHrdějovic ...)
Page
515 
(... Jiří 1486,2962, - l 2967,3522 ' Klečel František HatouS 3420 Klačko H. 574 Kladiva Jaroslav 5367, 5658,8683: 7241 Kladivová Vlasta;8903 Klanica Zdeněk 2217, 2228 Klánský Josef 9171 Klapálek ...)
Page
[5] 
(... v I / Psal se rok 1821. Jaroslav Klapálek se stává ve svých třiadvaceti letech úředníkem ...)
(... - ganizační strukturu, jména spojek a pomocníků zíraly jen dvě osoby, jednou z' reich byl Jaroslav Klapálek ...)
Page
165 
(... . In: OL 1993, č. 4, str. 11; František Moravec. In: OL 1993, ě. 6, str. 11; К únorovým manévrům ...)
(... 25. 5. 1993, str. 11; Muž se srdcem vojáka (armádní generál Karel Klapálek). In: ČL-R 11. 6. 1993 ...)
Page
30 
(... . František Kolár. Karel Šimanovský. — L. N. Tolstoj: Kavkazský zajatec. Kozáci. (Přel. B. Prusík.) — Iv. S ...)
(... . Klapálek: Ze života hmyzu. — F. V. Krejčí: Zrození basníka. Umělecké dílo v literatuře a jeho výchovná moc ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
143 
(... Praze sešel středoškolský profesor František Klapá- lek (1863 - 1919) se skupinkou blízkých přá- tel ...)
(... Společnost stále rozvíjela svoji čin- nost. Prof. Klapálek dovedl správně ovlivnit a podchytit talenty ...)
Page
48 
(... Otakara Mokrého. ---- Dělnická kolej. Črta z návštěvy Londýna. Podává František Klapálek. — Příchod ...)
Page
4 
(... , skvost, vázané 14 kor. 1 ' •• ; Ze života hmyzu. Napsal prof. Klapálek. Bohatě illustr. K 7-—V váz. K ...)
(... FRANTIŠEK MEŠKÁN Stálá výstava úplně zařízených ložnic, :: jídelen a salonů. : :
Page
111 
(... František Klapálek, gymn. professor. — Studie o plank-touu. Dr. E. Sekera — 0 změnách zeměpisné šířce ...)
Page
[5] 
(... František Klapálek. Vychází v sešitech o jednom archu textu a jedné skvostné tabuli za cenu 20 kr. Dosud ...)
(... František Antonín. Pro tyto své přestupky odsouzen byl na 14 dní do vězení. . Prase oběsilo zloděje ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
3 
(... . Klapálek proslovem, v němž zdůraznil, že nutno jest, aby ti, kteří zůstali v říši, byli pomocní státu v ...)
(... pan předseda prof. dr. Klapálek vřelou výzvou, aby úřadnictvo, pokud může, přispělo státu k šťastné ...)
Page
[1] 
(... , dr. inž. Štěpán Ben- da, doc. dr. František Kovárna, dr. Vratislav Bušek, Oldřich Ko- jecký ...)
(... kterém promluvil arm. generál Karel Klapálek o vo- jenské části prvního a druhého odboje a poslanec ...)
Page
6 
(... - nerálmajorové letectva, pů- sobící ve slavné 311. stíhací peruti v Anglii, František Pe- řina a Stanislav ...)
(... praporu, kde byl naším velitelem ge- nerál, tehdy podplukovník, Klapálek. V té době se už v TIPY PRO ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
6 
(... letectva, působící ve slavné 311. stíhací peruti v Anglii, František Peřina a Stanislav Hlučka, k pomyslné ...)
(... praporu, kde byl naším velitelem generál, tehdy podplukovník, Klapálek. V té době se už v v Africe ...)
Page
6 
(... něj- Ínovéjéí literatury a vlastni zknienosti podává prcf. František Klapálek. Vycházi v sešitech J ...)

>loading more documents...