•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
1487 documents  collapsed to 92Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
169 
(... sfarosta (1865—1868), P. Jindřich Hausner, děkan v Blatné, náměstek, František Fontán z Blatné, František Šavrda ze Sedlice, Josef Hammer z Blatné, František Steiner z Blatné a Josef sv. pán Battaglia z ...)
Page
131 
(... , Bělíce - Keller František, Dašice - Klíma Viktor, Vídeň - Kluzák Jan, Zvěrotice - Kroupa Josef, Soběslav ...)
(... Vojtěch, Pravíkov - Martínek Antonín, Vorlov - Mafha Ludvík, Příbraz - Novák František, Vrbčany - Pátek ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
614 
(... 465 Kamarýt Josef Vlastimil 65, 184 Kamenář Jan 577 Kamenický František Jaroslav: Vacek František ...)
(... Michajlovič 111 Karas František 185 Karásek Antonín: Karásek ze Lvovic Jiří Karásek ze Lvovic Jiří 371, 404 ...)
Page
71 
(... ) Jílek Frant., insp. elektrárny (1924) „Jurásek Ant., katecheta (1917) Kačer František, ředitel měst ...)
(... (1915) „ Keller Jindř., Dr. inž., tech. rada (1924) ,„ Klusáček Karel, vrch. ber. správce v. v. (1900 ...)
Page
559 
(... , Hruban Mořic, Hurych Otakar, Ivanka Milan, Jahn Bedř., Janda Josef, Keller Jan V., Klouda Ant., Kohn ...)
(... František, Veselý František, Voreí Frant., Wahl Veleslav, Wien-Claudi Fr., Záhořík Karel, Zátka August ...)
Page
66 
(... společnosti druhé půle 17. a počátku 18. věku.4 zde s. 16-20; Václav Bůžek - Katrin Keller - Eva Kovalská ...)
(... výjimky jako Adam Pavel Slavata, Gundakar z Liechtensteinu, Jan Adam z Ques-tenberku či František Václav z ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
344 
(... .3 11 MZA Brno, G 140 - RA Ditrichštejnů, inv. č. 1180, kart. 319. 2) František Roubík, Pravidla ...)
(... Zeitalters (1597-1611, 1647-1653), Wien 2003; Katrin Keller - Martin Scheutz - Harald Tersch (edd.), Einmal ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
163 
(... Rejstřík osobní a věcný. 163 Ješke Antonín, Františka 69. ježovský z Lub, František 10 ...)
(... . Karták Jan 147. Karvánek Tomáš 133. Kášek Melichar 1 34. Kašnic Jan 155. Kašpar František 54 ...)
Page
267 
(... madridském dvoře. Především jeho přičině- ním se František Josef z Lamberku, nej starší syn Jana Maxmiliána ...)
(... ze 4. 2. 1663. K. Keller - A. Catalano (edd.). Die Diarien VII, s. 307; Srov také dopis Adama ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
51 
(... . (L. Ganghofer, P. Keller, G. Hermann). - Brno, Bartošo- va 6/III. BUBELOVÁ Ludmila, úřed. Měst ...)
(... (1924), Pohár (1931), Služka (1932). - Praha XII., Vinohradské nám., divadlo. BUBEN František ...)
Page
VI 
(... Sezima Karel: Z literatury překladové. — Gottfried Keller: Lidé seld ...)
(... Stepán; Cassius: Vrabec v hrsti 122 — František Kovárna: Malířství ornamentální a obrazné ...)
Page
(III) 
(... . 130. Kalousek Josef, č. 48, str. 578. Kott František, napsal P. S. č. 43, str. 518. Matteucci ...)
(... '; Girardin Emil, č. 10; Giraud Charles, č. 32 ; ilildebraiidt J. M., é. 32; Hilmar František, č. 11 ...)
Page
61 
(... . Keller Ed. z Währingu (Dol. Rak.) Kotek František z Kolenec. Kürbis Leopold z Vídně. Kuta František ze Strakonic. Maňas Jan z Vídně. Neitr František ze Zahrádky. Nepil Ludvík z Cernovic. Neudörfl Josef z ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
103 
(... František Švestka and “his” roses Herbarium instituti botanici universitatis : Brno. (ČSR ...)
(... /^'г ’'žŕív-'' ,9x4/?. X. Fig. 2. Labels with František Švestka’s characteristic handwriting ...)
Page
729 
(... 729 11) p František Richter, fabrikant. 12) p. K. L. Kriegl, fabrikant. 13) p. Antonín Keller, c. k. radní a jub. vicepurkmistr. 14) p. Dr. Jakub Doudlebský ze Šterneku, zemský advokát. 15 ...)
Page
48 
(... . Hradec. Doškář František, Kumžak. Fantl Josef, Jindř. Hradec. Gotthard Em.. Jindř.Hradec. Keller Ed ...)
(... Severin, Deštná. Fantl Rudolf, J. Hradec. Fridrich Frant., Strmilov. Goliáš Max., Praha. Hopsák František ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
20 
(... Hrstka: Gottfried Keller, Romeo u. Julia auf dem Dorfe. — Jan Komzák: Karl Ginzkey, Brigitte und Regine ...)
(... Keller, Kleider machen Leute. Třída VHI.b. a) Společná četba: H. v. Kleist: Der zerbrochene Krug. Gustav ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
8 
(... - ce 1938 navštívil moje rodiče rad- nický režisér Jan Keller a požádal je. aby mi dovolili ...)
(... ). Jeho pokračovate- lem byl pak právě Jan Keller. Já tenkrát studoval na reálném gymná- ziu v ...)
Page
54 
(... 1959-60 Abrhóm Vratislav Balcárková Jana Bartošová Ludmila Bartůněk Luděk Beňo František ...)
(... Havelková Věroslava Heger František Hostýnek Jiří Kadlecová Eva Kesslerová Květoslava Kišta Herbert ...)
Page
514 
(... Kalas Julius 7030,7031 Kalensky P. }888 Kál** Stanislav 5375 Kaleeny František 3641, 6274 ...)
(... Kalousek František 2228. 6495 . . Kalus Jaromír 525.1132, „1136,1143-,6046,6124 ...)

>loading more documents...