•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
10414 documents  collapsed to 169Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
1010 
(... Abigail Hedvika 270 * Horal Josef 271 Horečka František 271 (272) Horký Karel 273 (272) Hornov ...)
(... František 288 Hrubín František 288 (272) Hrubý Tomáš 291 Hruška Emmerich Alois 291 Hruška Jan František ...)
Page
667 
(... Chlup, Otokar Chudoba, František Jabůrková, Jožka Jahn, Metoděj Jahoda, Josef Jakub, Jiří viz ...)
(... Jonáš, Karel Jonášová-Hájková, Stanislava Jung, Václav Alois Jungmann, Milan Kadlec, Josef Kainar ...)
Page
176 
(... František, malíř pokojů (1885). Kadlec Ferdinand, c. k. poštovní kontrolor (1897). Kadlec Jan, obchodník a ...)
(... majitel domu (1872). Chott Rudolf, technický úředník firmy Jan Chott (1899). Chodora František ...)
Page
163 
(... dělnic- ké 111 Jakost, V. Vimmer Janák František 96 Janát Karel 80 Janátová Anna 88 Janda F'rantišek 104 ...)
(... 102 Jandová Kristína 80 Jandová Otilie 107 Jandová Stanislava 70 Janeček Ludvík 100 Janek František 76 ...)
Page
122 
(... Seznam interních zkoušenců maturitních v 1. 1871-1927. 1871. Dudák František, Libotin - Emr František, Žirovnice - Fantyš František, Stráž - Filip Tomáš, Štěpoklasy - Flonsa Josef, Kranicko - Koliha ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
31 
(... SEZNAM LEGIONÁŘŮ Z OBCÍ ZE SUŠICKA. Bílenice: Ruští: Kalný Václav (padl), Kadlec Josef (padl), Kašák Václav, Kopáček František, Míka Václav. Budětice: Ruští: Důst. zástupce Duda Václav, Řezanka ...)
Page
219 
(... KAČENOVÁ-HÁJKOVÁ S. — KADLEC J. ký ústav vojen. - Vyzn. Důstoj. Akad. franc. - Pralia XIX ...)
(... III. 71. KAČÍREK František JUDr., ředitel Vít- kovického horního a hutního těžířstva. - * 29. VIII ...)
Page
600 
(... : Saida František X. A. Dur: Kadlec Svatopluk adv: Veselý Adolf — äg: Träger Josef AJN: Aida Jan A. K. Buk: Kubka František — ala: Halas František Alexandr: Kainar Josef Alexej: Rusinský Milan Alfa ...)
Page
548 
(... — Kadlečík Bohumil NOVÁK Rich. — Malý František NOVÁK-ROHATECKY Frant. — Novák František NOVIC Ivan ...)
(... — Hánek Viktor OLEŠKIN -— Lakomý František OLIVA M. — Pernica Martin OLŠANSKÝ Jar. —• Obrátil Karel Jar ...)
Page
135 
(... deštníky fy Barcal v Praze. Jůzek Josef, Vodňany, obchodvedoucí v Praze. Kadlec František, Hluboká ...)
(... , Ing., Jičín, techn. komisař ČSD v Nymburce. Žádný František, Ing., Nýdek, techn. úředník a. s. Asap v ...)
Page
137 
(... Bohdan, majitel realit, Francko František, majitel realit, Fromm Václav, úředník dráhy, Grossmann ...)
(... . Horažďovský Rudolf, odb. lékař, JUDr. Hromada František, I. tajemník obchodní a průmyslové komory, JUDr ...)
Page
9 
(... ) Vavřina Urbánek kovárna Antonín Kadlec František Třeštík Vojtěch Pouzar Josef Ambrož Kniha pozemková ...)
Page
155 
(... Rejstřík osobní a věcný. 155 Jelínek František 100, Jan 140, (Střebský) 122, Josef 99, 100, 108 ...)
(... 115, František 115, 116, Jakub 115, Martin 115, Anna 115. enšík Josef 119. eřábek Jan 54. _ eremiáš ...)
Page
407 
(... Smažík Jan SLEZÁK (vl. jm. František Schuster, * 13. 12. 1885 v Chrudimi). B) Jednotlivá díla ...)
(... ]: Monumentální historická freska. Lid. de- mokracie 16. 7. 1948 s. 4. František SMAŽÍK (* 21. 11. 1904 v Praze ...)
Page
17 
(... Baldessari-Plumlovská František BAKULE (* 17. 5. 1877 v Lidmovicích u Vodňan, f 15. 1. 1957 v ...)
(... . 5 s. 150-151. zdk: Sedmdesátka F. Bakuleho. Svob. slovo 20. 5. 1947 s. 4. František Bakule ...)
Page
71 
(... , František Dlouhý, advokát a majitel domu, Jan Fejtek, ob- " chodník, Bohdan Francko, průmyslník a majitel realit, prof. Josef Honzík, ©. k, školní inspektor, Jan Kadlec, majitel pekařského velkozávodu, F. Patzák ...)
Page
165 
(... malířství pokojů i písma začal provo- zovati František Urban, čp. 281, pak čp. 7. 15. O 8. hodině ranní ...)
(... podporou na poradnu činí 23.599.62 Kč a jednatelem nově zvolen MUDr. František Wůnsch. 27. Zemřel truhlář ...)
Page
464 
(... str. 785 Jedlička, Benjamiin I str. 785 Jedlička, Ivan M. I str. 785-786 J e с h, František I str ...)
(... . 386-387 Jílek, František I str. 791 Jílek, Václav I str. 792 Jilemnická, Růžena III str. 227-228 ...)
Page
69 
(... . František Xaver Jiřík. 15, 1978, 1, s. 59. /1867-1947, Třebějice u Soběslavi/. 1463. Votava, K., Čestmír ...)
(... . Jaroslav Kadlec. 8, 1971,2, s. 100./60 let/. 1465. Podlešák, J, Za Zdeňkem Kalis-tou. 19, 1982, 4, s. 253 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
99 
(... působili chronologicky orientalista Rudolf Dvořák (do roku 1920), právní historik Karel Kadlec (do 1928 ...)
(... ), právník a národohospodář František Fiedler (1923-1925), právní historik Kamil Henner (1925-28), historik ...)

>loading more documents...