•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
4750 documents  collapsed to 131Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
118 
(... Křesálková, Jitka I 676 III 733 Křesťan, František II 124, 794 Křesťan, Rudolf II 528, 771 Křička ...)
(... II 129, 162 III 270, 485 Kříž, Vlad. III 506 Křížek, Jaroslav III 11, 74, 141, 1423 Křížek ...)
Page
667 
(... , Petr Kříž, František Václav Kříž, Ivan Kříž, Karel Křížek, František Kubálek, Josef Kubín, Josef ...)
(... Chlup, Otokar Chudoba, František Jabůrková, Jožka Jahn, Metoděj Jahoda, Josef Jakub, Jiří viz ...)
Page
16 
(... . František Křížek, CSc. -65 let. 11, 1974, s. 18. /Ředitel muzea v Dačicích/. 200. Bílek, J., Zemřel František Křížek. 30, 1993, 3, s. 188. /Rodák z Dačic/. 16 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
290 
(... politických důvodů se jím nestal ani po roce 1945. 105 František KŘÍŽEK, K počátkům římského mincovnictví, Numismatický sborník 3, 1956, s. 5-63. 106 Jan BOUZEK, František Křížek zemřel, LF 116, 1993, s. 48. 107 Jana ...)
Page
262 
(... něm byl zvolen Josef Křížek, hostinský v Blatné. V roce 1902 podal Hlávka František výpověď, poněvadž ...)
(... První dozorčí výbor tvořili: ! Předseda Vojtěch Najberk ze Sedlice, členové: Jan Hrbek, František ...)
Page
104 
(... František, supi. g., Č. B. LŘ 1909/10 g. v Příbrami 102. Křížek Alexandr, supi. Pmf 1884/5 g. v Jičíně ...)
Page
173 
(... Frič byl uvědomen. Krejčí František Waldhauser potřebuje dceru Josefu doma, neboť je vdovec a nemůže si držet hospodyni za 80 zl. František Jilek jest obtížen více dětmi, poslal Annu na službu. Franc Rokůsek ...)
Page
349 
(... , 1948 132 s. (1. vyd. 1927). Květoslav František SEDLAČEK (* 2. 11. 1911 v Praze). A) Všeobecně o ...)
(... František: Luisiana se probouzí. Nový život 1952 s. 1716-1720. Siktanc Karel: Lidé by snad šli proti zdi ...)
Page
154 
(... J. Hlaváčka z Prahy. Stavbu provedl stavitel Křížek z Vodnan a náklad činil 340.000 Kč. 10 ...)
(... . Budějovicích. 13. Státní obecná škola ve Velkých Skalenách u Něm. Benešova. Stavbu provedl František Stašek ...)
Page
134 
(... 1915. Benýšek Stanislav, Vídeň - Bubník František, Chlebov - Bubník Vojtěch, Chlebov -Foerster ...)
(... - Líkař Fr., Mažice - Liška Jan, Merklín - Machula Josef, Nedvědice -Mixa Frant., Svinky - Novák František ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
567 
(... Adolf Lud., Kroupa František, Křížek Ota, Lifka Boh., Lipš František, Malý Jar., Mansfeld Bedřich ...)
(... ., Haurowitz Felix, Hellert Kurt, Herites Jaromír, Herles František, Herzka Adolf, Heyrovský Jar., Holluta ...)
Page
26 
(... Beneš Třebízský Katolické noviny 10 1958 č. 42 s. 3. Jílek František: Čech a Třebízský v Litni u Karlštejna. [Fe- jeton o jejich pobytu.] Lid. demokracie 20. 2. 1966 s. 5. Křížek Vlad.: V. Beneš Třebízský ...)
Page
450 
(... Dom. Mergl, od něhož jej koupil 1833 František Bubna. Od r. 1834 držel jej J. Rataj a za jeho ...)
(... Švarcův a Burghausrův, pak následovali 1839 V. Křížek, 1850 A. Hezoučký a 1860 J. Štětina. Od r. 1881 ...)
Page
277 
(... KŘIŽ P. — KUBÁLEK J. KŘÍŽ František Y., učitel, spisovatel. - * 26. II. 1900 Šumice Viničné u ...)
(... (1928), Eva (1929), Srdnatá Ma- rina (1934). - Brno, Hroznová 41. KŘÍŽEK Ota JUDr. a PhDr., přednosta ...)
Page
126 
(... Bendl-Stránický (1832-1870), poslanec českého sněmu František Blahovec (1864-1942), malíř Alois Boháč (1885-1945), sochař a restaurátor Josef Boháč (1890-1978) a představitel naivního malířství František ...)
Page
[271] 
(... OBSAH Články: František Křížek, K počátkům římského mincovnictví............. 5 (Legenda ...)
(... Králové/. r. 1886................ 202 František Křížek, Nález grošů v BrandlínČ, okres Dačice ...)
collections

Found in collection

vc:122ee9a6-161e-4fa5-9194-dae040ab50c7
Page
(1) 
(... ČESKOSLOVENSKÝ ČASOPIS HISTORICKÝ Vydává Ostav československých a světových dějin ČSAV. Řídl JurlJ Křížek s redakční radou: Jozef Bobok, Samuel Cambel, Jaroslav César, Josef Haubelt, František ...)
Page
(III) 
(... OBSAH ČLÁNKY Strana Bena, Leopold: In margine Spinozy...........112, 218 1/ Fajfr, František ...)
(... myslitele........385 Král, Josef: Lir.dner-eubiotik.............97 Linhart, František: Problémy filozofie ...)
Page
46 
(... od počátku 19. století. Roku 1806 vypracoval František Josef G.erst-ner statut reálné školy. Reálky ...)
(... středního, Praha 1898, s. 108. 142 První reálné gymnázium v Čechách založil Václav Křížek roku 1862 v ...)
Page
(III) 
(... . 130. Kalousek Josef, č. 48, str. 578. Kott František, napsal P. S. č. 43, str. 518. Matteucci ...)
(... '; Girardin Emil, č. 10; Giraud Charles, č. 32 ; ilildebraiidt J. M., é. 32; Hilmar František, č. 11 ...)

>loading more documents...