•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
3432 documents  collapsed to 120Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
394 
(... Bez starosti.] JANOVSKÝ Jaroslav: Schematičnost hry Město na pomezí. Divadlo 3, 1952, č. 1, leden, str. 49—51. KROLMUS Václav Viz: 845, 3783. KROPÁČ František [KROPÁČ František:] Rozhovor s ...)
Page
445 
(... Holková, Marie: Popelka 1945 I - 314 Hrubín. František: Jak květinky přezimovaly 18. 2. 1946 1-361 Hrubín, František: Sněhurka, zví- řátka a sedm mužíčků 13. 1. 1948 I - 361 Hrubín, František: Šípková ...)
Page
188 
(... . Vlt. (1893). Melzer Karel, zámečnický mistr (1892). Nedbal František, c. k. berní oficiál na Hluboké ...)
(... Vendelín, biskupský notář a farář ve Štěkné (1889). Zelenka František, průvodčí vlaků c. k. stát. drah ...)
Page
1010 
(... Janek Dalibor 303 Janoušek Jaroslav 304 Janovský Jaroslav 304 Janský Emanuel 305 Jaroš František S ...)
(... Abigail Hedvika 270 * Horal Josef 271 Horečka František 271 (272) Horký Karel 273 (272) Hornov ...)
Page
120 
(... , mandlovna prádla Janovský Tomáš, Valcha 23, prá- delna a žehlírna Kochta František, Pekárenská 103 ...)
(... 104 Řemesla a pod. Pekaři Bambule František, Hroznová 32 Bareš Jam, tř. Dr Ed. Beneše 45 ...)
Page
141 
(... starostův: JUDr. Tůma Karel, advokát. Členové výboru: Beránek František, továrník. F e n z 1 Karel, ředitel ...)
(... , advokát. Janovský Tomáš, mistr truhlářský. Ing. Matyáš Stanislav, spolumajitel technické kanceláře inž. St ...)
Page
131 
(... Vojtěch, Pravíkov - Martínek Antonín, Vorlov - Mafha Ludvík, Příbraz - Novák František, Vrbčany - Pátek ...)
(... , Vlastiboř - Hurych Tomáš, Roseč - lilek Emanuel, Malovice - Janovský Karel, Mysl-kovice - Koloušek Břetislav ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
263 
(... SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ. Josef Janovský. P“ válce prusko-rakouské, tedy asi v létech ...)
(... a sice: František Masák jako starosta obce byl spolu sta- rosfťou sboru. Jan Prokop, místopředseda ...)
Page
545 
(... — Obenberger Jaroslav HORÁK A. — Procházka Adolf Gustav HORÁK F. S. — Fiala František HORÁK Pavel — Sedláček ...)
(... Antonín HORVATH Karel — Hůla Břetislav HORYMÍR — Řezáč Antonín, Zahálka Čeněk HORICKY Jan — Janovský ...)
Page
639 
(... — Loubal Emil ELEF — Loubal František ELMUR J. — Rammel Josef ELPE — Padevét Ladislav ELPL Mirek — Elpl ...)
(... EN'SPENGER — Chlumecký Václav EP Dr. — Polák Emerich EPE — Parchomenková Eliška Dr. -ER Merta František ...)
Page
XXXIII 
(... Janovský z Soutic Adam Vítha ze Rzavého f 1596 Jan Lukavský z Lukavicc 1607 2. Apolona Brtnická z ...)
(... _______________________________________________J_____________ FERDINAND ANNA DOROTA ALŽBĚTA KATEŘINA VERONIKA FERDINAND f j. 1703 FRANTIŠEK f 1713 FRANTIŠKA ...)
Page
154 
(... . Hrdina Jiří 107, 108. Hrdlička František 99, Jan 110, sládek 84. hřebčínu stanice 27. hřebenář 92 ...)
(... . Hubner Valentin 144. hudba kostelní 65. hudebnici 95. Humhej František 139, Jakub 139, lan 139, 140 ...)
Page
124 
(... Třída Vllb. Třídní: Jan 7iová\. Matouš František, Hartmanice, vrch. pošt. tajemník, náměstek ...)
(... ., Bavorov, majitel barvírny a čistírny prádla v Praze. FJovotný František, Ing., Chlumec, ředitel měst ...)
Page
147 
(... zahrady v Hluboké nad Vltavou. 30, 1993, 4, s. 284- 287 + bibl. /Vrchní lesní správce František Janovský ...)
(... . 2. 1912/. 3396. -vpch-, Český fysik PhDr. František Houdek. 14, 1977, 2, s. 127. 3397. Bílek, J ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
786 
(... . demokracie 3. 10. 1964 s. 5. František JECH (* 22. 2. 1884 v Donově u Veselí n. L., t 20. 7. 1960 v Mor ...)
(... č. 2 s. 63. — Karel Hausenblas, Plamen 2 1960 č. 5 s. 128. — ius [= Jiří Janovský], Zeměd. noviny ...)
Page
424 
(... Duchovskoje 23. srpna 1918 a pohřben tamtéž. Rozk. č. 183 § 6. CHROMÝ FRANTIŠEK čís. os. 59547, střelec 8 ...)
(... . července 1918. JANOVSKÝ LUDVIK čís. os. 21016, střelec 5. roty, nar. 23. srpna 1896 Čes. Skalice, okr ...)
Page
54 
(... ). LITERATURA F. Götz v dosi, ke hrám Neústupní (I960) a Moje teta, tvoje teta (1960). J. Janovský v Di ...)
(... Kalafové). jop František Cajthaml-Liberté (vl. jm. František Cajthaml) 30. 3. 1868 Suchomasty и Berouna ...)
Page
162 
(... , 44.52,141,143,144,149. Hradský Vít 131. Hrachovina František 45. Hrdlička Tomáš 68, 69, Václav 132. Hrnčíř Jeroným 130 ...)
(... . Chlein Jan 127, Václav 128. Chlumčanský Václav, arcibiskup 57. Chlumec, místo 32. Chlup František 90 ...)
Page
333 
(... . 1948 s. 5. (Matěj Kopecký v beletrii). Janovský Jaroslav: Velký komediant. Hra pro ml. o 3 d. P ...)
(... :] Kunský J.: Čeští cesto- vatelé. Díl 2. P., 1961 s. 125-129. 1 obr. Pražák František: Josef Kořenský ...)
Page
157 
(... Dr. Hezký Josef, advokát, Čes. Budějovice. Hiebl František, c. k. místodržitelský rada, Čes. Budějovice. Hložková Setina, za dámský spolek Ludmila, Čes. Budějovice. Dr. Horaždovský František, lékař ...)

>loading more documents...