•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
60288 documents  collapsed to 235Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
63 
(... ., 1961 s. 301-307. Šimonovský Rudolf: František Cech-Vyšata. Lidé a země 4 1955 č. 2 e. 68-71. 4 obr. 1 ...)
(... .] Rudé právo 2. 10. 1955. (Sv. Čech v beletristickém zpracování). Martínek Vojtěch: Tichý samotář. [Obs ...)
Page
458 
(... Čech-Vyšata, Frant. III str. 63 Čejka, Josef (Rodomil) III str. 63-64 Čelakovský, František Ladislav ...)
(... , Helena I str. 669 Čárek, Jan I str. 149-151 Čečetka, František I str. 151-152 Čech. Emerich I str. 669 ...)
Page
876 
(... Tými 876 Běhounek, Paclt, Čech-Vyšata, Majerová), mluví tu dělníci i řemeslníci, obchodníci ...)
(... “, pro mládež vlastivědný „Český domov“ (’39-40) a spoluřídil „Společen- skou školu“. František Unger ...)
Page
[30b] 
(... à Emil F. Biuian Miloslav Biiľeš František Bnriánek Vojtech Cách Josef Čapek Karel čapek I Karel M. Čapek Chod Jan Čárek Svatopluk Čech ...)
Page
663 
(... Bozděch, Emanuel Brandi, Vincenc Cornova, Ignác Čech, Svatopluk Celakovský, František Ladislav Čermák, Jiří František Červenka, Jan Ditrich, Josef Pavel Václav Dlask, Jan Dobner, Gelasius Dobrovský ...)
Page
120 
(... 104 Řemesla a pod. Pekaři Bambule František, Hroznová 32 Bareš Jam, tř. Dr Ed. Beneše 45 ...)
(... Antonín, tř. Rudé armády 22, L 1192. Brouček František, Jirovcova ul. Brožka František, Jirovcova 34 ...)
Page
128 
(... - Fučík František, Kloužovice - Hendrych František, Litomyšl - Houska Alois, Ledenice - Jezdinský Bedřich ...)
(... , Čižice - Klee Rudolf, Soběslav - Kodet Frant., Malé Kyňovíce - Košatka František, Horo-Ostrovec - Kotlaba ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
638 
(... — Návara Vincenc BRATR Ivan — šnobr Jan BROD Alan — šabršula Jan BROD Egid — Sadecký František BRODECKÝ ...)
(... BROJNICKÝ Alex. — Alexander Jindřich V. 'BROMAN Zdeněk — Tichý František Dr. BROUČEK — Vlček Frank Josef ...)
Page
122 
(... ., Řehoř Huttar -1686-, Tomáš Ign. Nedvěd jinak Kracavý (-1682-) -1686-1713-21-, František Jakub Dlouhoška 1661-86-1735-80 I., Jiří Joannes Čech -1686-Ý1728, Václav Huttar -1686- 1735- j*80 1., Jan František ...)
Page
570 
(... , Kaucký Jiří, Kaván Frant., Klenková Jar., Knížek Emanuel, Kobliha František, Köhler Jan, Kohout Alois ...)
(... , Kubin Alfred, Kubín Jaroslav Krist., Kubín Otakar, Kudělka Josef, Kupka František* Kuřil Vlastimil ...)
Page
270 
(... Rus" se František Brauner projevil jako velmi horlivý zastánce sblížení Čechů s Ruskem a pronesl zde ...)
(... Život za cara v ruském obsazení. Do této proruské kampaně přispěl i František Brauner několika články ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
279 
(... přinesla růže do Čech. Podle legendy byl Vítek prvním rodovým předkem, který opustil rodný kraj a přesídlil do Čech. Podle hry Rosa Novodomensis se o přemístění růže naopak zasloužila bohyně Venuše. Cílem ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
146 
(... částí.20 Tím vším se odlišovala i sociální struktura obyvatelstva jihozápadních Čech, charakteristickým ...)
(... , Zemězpytný vývoj j oblasti republiky Československé, Bmo 1921; František DVOŘAČEK, Soupisy obyvatelstva v ...)
Page
7 
(... II. z Hradce (1549-1596), jedné z významných osobností stavovské společnosti předbělohorských Čech ...)
(... Čech poskytlo hlavní rodové sídlo hradeckých Vítkovců ideální a inspirující prostředí vědeckému ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
127 
(... Martin Nováček. František Stulík. nejprve v obchodě Klavíkově, potom v Štýrském Hradci, ve Vídni ...)
(... Budějovic, kde již roku 1846 byl zapsán. Jako uvědomělý Čech účastnil se ruchu r. 1848, byl členem odbočky ...)
Page
134 
(... úředník v Č. Budějovicích. Outlý František, Nové Strašecí, celní úředník v Ml. Boleslavi. Panoch Jan ...)
(... . Skočdopole Jaroslav, Velešín, zemřel. Smrž František, Litoradlice, vrch. adjunkt ČSD v Trenčanské Teplé ...)
Page
206 
(... , Karel Kuna, Řehoř Huttar, Tomáš Nedvěd jinak Kracavý, František Diouhoška, Jiří Čech, Václav Huttar, Jan ...)
(... Nedvěd, Pavel Čepička, syn Janův, Vilém Čech, Jan Kaňka od roku 1674, Kašpar Hutter, Jan Diouhoška, Jiří ...)
Page
13 
(... (1772—1848). £- Lukáš Bernard Schneidr zanechal rukopisnou kroniku P Č. Budějovic (+ 1780), -František ...)
(... E. Voptěch rytíř Lanna, velkoprůmyslník (+ 1866), F. František Schuselka. publicista (+ 1889). P ...)
Page
67 
(... Husová (1857-1945). 14, 1977, 3, s. 238. 1403. Růžička, M.O., František Lego (1848-1911). 9, 1972, 2, s ...)
(... ., Zemřela Zora Soukupová. 18, 1981, 2, s. 125 + bibl. /Č. Budějovice/. 1409. Růžička, M.O., František ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
25 
(... významný krajinný prvek většiny oblastí jižních Čech, Písecko nevyjímaje. Nepřekvapí proto, že již ...)
(... zachraňovat archeologické nálezy, byl písecký krajský hejtman František Karel Miltner (1797-1874; obr. 19 ...)

>loading more documents...