•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
1518 documents  collapsed to 57Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
132 
(... laciné: Proti kostelu č. 71. (papírník Klimeš nyní) koupil Ant. Vondráček od Fr. Řídkého za 378 zl., č ...)
(... všední den. Městský úřad jest takto obsazen: purkmistrem zůstává Filip Kellner, prvním radním Jan Weber ...)
Page
644 
(... . SMETANA Joe — Vančura Antonín SMÍCHOVSKÝ-SDLČK — Sedláček Václav SMIRNOV F. A. — župka Filip Cyril ...)
(... — Seidlová Vilma SOKYTA J. — Klimeš Josef SOMMER-BATĚK Alexander — Batěk Ale- xander SONKA — Sonnenschein ...)
Page
393 
(... Polkendorfu (127) 213-216, 217, 220. Fikar, Václav 273 ; Mates z Purk- štodlu 225. Filip, z Levého Hradce 253; z Luženic v Domažlicích 86; ze Stránky 374, 375; z Tisové 19; ze Zdelova 122. Filip, Petr ...)
Page
(II) 
(... Jan. (S podobiznou), č. 8, str.'67. Klimeš Josef. (S vyobrazením), č. 7, str. 60. Kníže Krystian Annaltskv. (S podobiznou), č. 37, str. 299. Kodym Stan. Filip dr. (S podobiznou), č. 11, str. 9(1. Korvin ...)
Page
187 
(... připomenutí. Filip Matěj Klimeš Narodil se 5. září 1809 v domě čp. 25 do rodiny rolníka Jakuba Klimeše a ...)
(... OSOBNOSTI PĚT KNĚŽÍ Z JEDNÉ VESNICE (KLIMEŠ, BUMBA, BRATŘI SPONAROVÉ A KROIHER Z ROJŠÍNA) Mezi ...)
Page
4 
(... , Filip Vačkář, Miroslav Ladislav -trenér, Jiří Lerch, Patrik Červený, Pavel Jusufi, Jakub Klimeš. Zleva ...)
(... Kössl, Jan Rezek - trenér, Rudolf Otepka - trenér, Jakub Píša, Filip Holub, Daniel Lerch, Daniel Konečný ...)
Page
33 
(... Filip Kolár a Radim Klimeš (cena 10.- Kčs) sobota 16.2. 10.00 Kniha džungle středa 20.2. 17.00 Paleček ...)
Page
[151] 
(... . Filip Klimeš, prozatímní knihownik kanonie Te- plské; — p.- Josef Štětka, Dr. lékařstwí w Kutné hoře ...)
(... : nadjmenowaný přispíwající aud, p. Filip Klimeš, 58 kusů hadce (Serpentin) po jedné straně leštěného, z okolí ...)
Page
105 
(... . Kovář, Jan Klimeš, Jan Ta raba, Václ. Čihák, Václ. Doležal, Leop. Bílek, Ant. Brabec, Fil. Klimeš, Vojt ...)
(... Zika po 6 kr.; pp. Frt. Brabec, Jos. Obereiter, Filip Strouf, Filip Bílek, Jan Beer, Václ. Mrázek a ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
47 
(... . • ......... —■ Filip Klimeš, oud řádu premonstrátského a bibliotekář v klášteře Tepelském . . 1005 — Vojtěch ...)
Page
76 
(... František z Budějovic. Klecan Rudolf z Ounic. Klimeš Theodor z Týna nad Vit. Kocmoud Stanislav z Budějovic ...)
(... Jan z Dolních Slověnic. Pernegr Josef ze Strunkovic. Pernekr Josef z Velešína. Pinter Filip ze ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
44 
(... interkal. tamtéž. Matěj Bendík, kaplan v Brloze, za kaplana v Mrákově. Václav Klimeš, neomysta, za prozat ...)
(... nejdříve mši sv. Dne 17. března důst. p. Filip Sclineedorfer, děkan v Kaplic^ biskupský vikář střídnictví ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
25 
(... KYTICE SEVEROMORAVSKÝCH POVĚSTÍ. Texty edičně připravil Zdeněk Filip, který se již dříve podílel na ...)
(... málo nebo úplně neznámé (František Poštulka, Josef Klimeš, Vlastimil Ambrož, Adolf Lang a další ...)
Page
24 
(... Burdová, Petr Vondrys a Filip Rulder. Zúčastnilo se 55 předškolních dětí. Mladí hokejbalisté svedou přímý ...)
(... - všichni 30 bodů. Obstál, i když v Rusku tahal po ledě kolo od náklaďáku Hokejový legionář Michal Klimeš ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
35 
(... Mladého, 18. Josef Kalvoda ze Stráže, 19. Jan Klimeš z Kamenného Újezda, 20. Karel Klimeš z Vodňan, 21 ...)
(... Bavorova, 16* Václav Kasa! z Horusic, 17. František Klíma, 18.* Filip Komárek z Vodňan, 197 Emil Kubát z ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
160 
(... ), Květoslava H a u b e r t o- vá (SOA Plzeň, pob. Žlutíce) Archivář Filip Klimeš, Jana Krmášková (SOA Plzeň ...)
Page
IV (388) 
(... IV Klášterský Alois, farář v Říčanech. Klička Josef, měšťan v Praze. Klimeš Filip, knihovník kanonie Teplské. Kmínek M., obchodník v Plzni. Knejsl Antonín, obchodník v Novém Bydžově. Knihovna ...)
Page
[22] 
(... Michal Klimeš 31. 7. 1979 dres č. 31 v extralize 1 gól a 7 zápasů Luboš Rob 5. 8. 1970 dres č. 11 v ...)
(... 22. 3. 1976 dres č. 13 v extralize 13 gólů a 102 zápasů Filip Turek 24. 5. 1972 dres č. 8 v ...)
Page
44 
(... . čapko Gustav, Svědkové dávné minulosti. RP 18. IV. 1964, s. 4. [Vý- stava Velká Morava.] 420. Filip ...)
(... zápas 47,1964, č. 32—33, s. 4. [Červenec—září 1964. Vladislavský sál.] 426. Klimeš Ivan, Velká ...)
Page
13 
(... Protivína (Hluboká nad Vit.). 11. Filip Jaroslav z Č. Budějovic. 12. Filip Ludvík z Č. Budějovic. 13. *Fried ...)
(... . 10. Kahovec Drahomír z Nového Vráta (Č. Budějovice). 11. Klimeš František z Chotýčan. 12. Krásný ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...