•  Title type
  • Document type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
406 documents  collapsed to 48Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Monograph
Kreslení na měšťanské a střední škole. 
Pitter, Emil, 1887-1943
Monograph
Kreslení na měšťanské a střední škole. 
Pitter, Emil, 1887-1943
Page
73 
(... Emil Pitter: Rodina. bohužel krátkého působení na Kladně, kde osobnost jeho žije ve vděčné paměti všech, kdož čerpati mohli z ušlechtilých a bohatých jeho zdrojů učitelských a z jeho naprosté ...)
Page
75 
(... ) 3 Paní Pešek Cyril, štábní kapitán (1950) Pisinger Václav, major (1930) Pitter Emil, profesor ...)
(... (1951) Pelikán Emil, plukov. duch. v. v. (1927) Pejhovský Frant., obchodník (1912) Perek Jan, tajemník ...)
Page
178 
(... -, Malíř a pedagog Emil Pitter. 15, 1978, l,s. 44. /1887-1943/. 4150. Kábová, H., Říkali mu rychlý Mánes ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
578 
(... , Peťko Koloman, Rauchberg Heinr., Remeš Ant., Riedl Karel, Roos Emil, Rot- nágl Jos., Rýpl Celestýn ...)
(... , Nečasová Marie, Nedoma Václav, Novák Vilém, Pitter Přemysl, Popovič Dimitrij, Repka Josef, Zmavc Ivan ...)
Page
[48b] 
(... VIZ UPRAVIL PROFESOR EMIL PITTER TISKL K. FIALA VČ.BUDÉJOVICÍCH ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
57 
(... , Emil Pitter, Dr. Rudolf Stejskal. - Odpověd- ný redaktor: Josef Bartuška, Čes. Budějovice, třída Čsl ...)
(... Emil Pitter. Vychází v pátek ve lhůtách třínedělních mimo prázdniny. - Roční předplatné 12 Kč, číslo ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
254 
(... funkcionářů a členů a obrazové přílohy. J. Bílek e Svatopluk Civiš, Emil Pitter České Budějovice 1978, 67 ...)
(... oblasti scéno- grafie, užité grafiky, divadla aj. Cen- né jsou dokumentární přílohy díla: Emil Pitter v ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
148 
(... Prof. Emil Pitter: Boubínský prales. Většina našich čtenářů bude asi překvapena tímto obrázkem. Jest to černá reprodukce barevného obrazu známého akad. malíře jihočeshého, profesora st. pedagogia v ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[41] 
(... . Výstavní sály Obch. akademie, 16. III. až 31. III. 1930. 14. Č. Budějovice. »Emil Pitter«. Beseda, 13. IV ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
22 
(... . supplující učitel, těsnopis 3 5 Viz čís. 23. 36 Josef Masopust, učitel obecné školy, zpěv 3 6 — — Emil Pitter, c. k. supplující učitel, kreslení 1 2 Viz čís. 25. — Jaroslav Škorpil, c. k. supplující učitel ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
18 
(... skutečným učitelem při c. k. reálce v České Třebové. Supplující učitel a assistent Emil Pitter, přijav ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
13 
(... spojil dva ztracené sourozence. Lidské torpédo Emil Pitter Vzpomínka k 110. výročí narození ...)
(... výchovy u nás. Emil Pitter se narodil 14. května 1887 v Lišově jako čtvrtý z pěti dětí. Již za studií na ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
44 
(... pedaspg Emil Pitter (1887 - 1943) Před 90 roky se 14. května 1887 narodil v Lišově Emil Pitter, profesor ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
20 
(... Mynář z Prahy (Č. Budějovice). — 6. Jaroslav Pikous ze Ševětína. — 7. *Emil Pitter Z Č. Budějovic. — 8 ...)
(... Z č. Budějovic. —■ 3. Karel Bílek z Č. Budějovic. — 4. *Jiří Blažek z Rožnova. — 5. Emil Borčioký z ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
14 
(... členů redakce: Kde je pohyb, vzruch a čistý vítr, tam se všude najde Emil Pitter. Kdo se slavným stal ...)
(... působili R. Lander, M. Mühlstein, E. Pitter, B. Hrušková-Vacková, J. Jandal, J. Mleziva, F. Řežáb, K ...)
Page
7 
(... Mu P. Marie Porn; i J, Hradci Ph. Mg. A. Pitter dřivé Tb. Šmolka. Sklad všech druhu léčiv ...)
(... Václavská ul. 49-11. Emil Kohn Havlíčkova 169-1. II P. T. členům nemoc pokladen d ovci ují si ...)
Page
43 
(... skupinou jihočeských výtvarníků, v jehož čele stojí akad. malíř prof. Emil Pitter. Macháčkův divadelní ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
20 
(... Čechách, 41, 1972, 93—98. 396 CIVÍŠ SVATOPLUK, Emil Pitter, Česká Budějovice 1978. 47, 1978, 254 (J ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...