•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
303 documents  collapsed to 21Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
53 
(... Vesce mne upozornil a zavezl mne tam před pěti lety (1927) můj zlatý Mistr Edmund Chválovský, kdysi ...)
(... divadla. Mistr Chvalovský, jemuž je dnes 92 let, připravil mi znamenitě půdu ve Vescích, svolal všecky, o ...)
Page
166 
(... ./1880-1954/. 3868. Tecl, R., Smetanovský režisér Edmund Chvalovský. 27, 1990, I, s. 16-28 +obr./1839 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
577 
(... Karel, Hlavatý Frant., Honzl Jindř., Chvalovský Edmund, Innemann Svatopluk, Jauris Joža, Jičínský ...)
(... Václav, Pšenka Rudolf Jaromír, Ptáček Frant., Rádi Otto, Rafajová Marie, Reimer-Ironside Edmund ...)
Page
648 
(... . III. 1934. Chvalovský Edmund, herec, 1. X. 1934. Chytil Karel PhDr., univ. prof., 2. VII. 1934 ...)
Page
(V) 
(... •|- Chmel Antonín 548 Chvalovský Edmund 47 Ibsen Henrik 215 -j- Imiš Th. Dr. Hcndrich Jaroměř 81 ...)
(... Edmund 403 Komarov Visarion Visarionovič 405 t Kosmák Vácslav 237 Košťál Antonín 453 t Kounicová, rodem ...)
Page
98 
(... OBSAH Úvod 1 ČLÁNKY Rudolf Berka Vodnánské 'rybníkářství 2 Jan Kočnar Tvrz Pasovary - k její historii a držitelům 7 Rudolf Tecl Smetanovský režisér Edmund Chvalovský (1839-1934) 16 MATERIÁLY ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
(411) 
(... . Jindřiška Slavinská. Ladislav Edmund Chvalovský. Ferdinand J. Koubek. J ...)
Page
33 
(... Národního divadla pan Adolf Čech a re- gisseur pan Edmund Chvalovský. Á bilo to jubileum p ětatřicetileté ...)
(... Edmund Čhvalovskv, dlouholetý regisseur Národního našeho divadla. Edmund Chvalovský pochází ze staro ...)
Page
65 
(... . J. D.: K. Jar. Erben v Soběslavi. Zvěsti 1911, str. 114—5. M. Š.: M. Edmund Chvalovský. Zvěsti 1934 ...)
(... Soběslavi (1902). J. Národopis: E. Chvalovský: Masopustní mumraj v Soběslavi. Zvěsti 1933, čís. 2—3. z ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
283 
(... roku 1420. JSH, 59, 1990, s. 97-103. Smetanovský režisér Edmund Chvalovský (1839-1934). VHK JCM, 27 ...)
Page
313 
(... - sopustě, jehož se dočkalo tehdejší Prozatímní di- vadlo. Poslal ji výboru uměleckého kabaretu p. Edmund Chvalovský, bývalý vynika- jící člen a režisér Národního divadla, jenž žije na odpočinku v Soběslavi ...)
Page
36 
(... ruce s celým ensemblem: pan Edmund Chvalovský jako režisér, pan Adolf Čech jako kapelník. Režiséru ...)
(... význam jejich působnosti a jejich zásluhy. Pan Edmund Chvalovský jest ovšem nejen režisérem: vstoupil ...)
Page
189 
(... 189 Tecl, Rudolf (SOkA Tábor): - Smetanovský režisér Edmund Chvalovský (1839-1934). In: Výběr, 27, 1990, str. 16-28; - Drobný doplněk do listáře roku 1420. In: JSH, 59, 1990, str. 97-103; - O ...)
Page
12 
(... činným. V Soběslavi dožil se 26. července 90. roku věku p. Edmund Chvalovský, býv. režisér a herec ...)
(... ochotnického spolku „Chvalovský“. Bohaté vzpomínky uložil do zajímavých „Pamětí“, jež jsou 1 kusem historie ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
(1) 
(... počítá s válkou v dohledné době za všech okolnosti. Nejstarší český herec Edmund Chvalovský, Příští týden měl promluvit clo rozhlasu neetor českého herectva, Edmund Chvaioveký, o tom. jak režíroval ...)
Page
23 
(... , studentů i řemeslníků, v níž byli Edmund Chvalovský, Mikuláš Bole- slavský i pozdější herci z povolání ...)
Page
5 
(... divadla. Jinak se Chvalovský Jako penzista dal v Soběslavi do práce s ochotníky. Umělecky prohluboval jejich Je- vištní práci a tehdejší spolek se právem po něm nazval „Chva- lovský". Chvalovský, 1 když ...)
Page
[3] 
(... přišel režisér Edmund Chvalovský a při- vedl ochotnické divadlo k rozkvětu (nastudoval r. 1909 první ...)
Page
2 
(... -hluchnut, tedy r. 1878. Edmund Chvalovský píše ve svých vzpomínkách o »Hubičce« toto: »Hubička« hned při ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
2 
(... vrchní režisér pražského Národního divadla Edmund Chvalovský, prožil svůj odpočinek v Soběslavi; zemřel ...)

>loading more documents...