•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
666 documents  collapsed to 54Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
1 
(... PAVELLAŠKA — BOHUMIL DOBIÁŠ -© OBRAZ A SOCHA ...)
Page
132 
(... , ředitel tužkárny »Nár. podniku<, JUDr. Gothard Votruba, c. k. soudní adjunkt; Bohumil Zelenka, učitel ...)
(... 1901. přednášel prof. Bohdan Dobiáš »O poesii J. V. Sládka«, v druhém dne 29. března 1901 měl přednášku ...)
Page
60 
(... Weingart - Josef Dobiáš - Milada Paulová (red.), Z dějin východní Evropy a Slovanstva. Sborník věnovaný ...)
(... připravil M. Ďurčanský, in: Bohumil Jiroušek - Josef Bitími - Dagmar Bliimlová (red.), Jaroslav Goll a jeho ...)
Page
565 
(... , Hervert Antonín, Hlavica Emil, Hodek Josef, Homola Karel, Hrabal Arnošt, Hradečný Bohumil, Chvála Alois ...)
(... ., Daniševič Stan., Dobiáš Jos., Dolenský Ant., Domečka L., Donek Edm., Dorazil Otakar, Doro- šenko Dmytro ...)
Page
64 
(... . 5. Siktanc Karel: O novou social, poezii. Umělecký měsíčník D 50 s. 228. Karásek Bohumil ...)
(... , čest ducha znamená vytvořit dílo. Kultura 1958 č. 15 s. 1. Taufer Jiří a Dobiáš Václav: Sbohem ...)
Page
676 
(... , 5418 Černá, Marie Ludmila 561 Černík, Artuš 2393, 5153 Černohorský, Karel 1278, 4395 Černý, Bohumil ...)
(... Dlouhý, Jindřich 1824, 4411 Dlouhý, Ladislav 1307 Dobeš, Karel 2564, 3932, 4663—4, 5534 Dobiáš ...)
Page
373 
(... (210) Ditters Karl - viz. von Dittersdorf Karl Ditters Dobiáš Bohumil st. (Bechyně) - Ml (182) Dobiáš ...)
(... (Lnáře) - 010 (300) Bůžek Karel (Nové Hrady) - M21 (232) Bydžovský Bohumil (Veselí n. Luž.) - M18 (226 ...)
Page
(X) 
(... poslu- . chačů fil. hist. fakulty KU (F. Smahel) 618 J. A. — Jaroslav Adam B. B. — Bohumil Baďura F. B. — František Bokes J. B. — Jan Burian J.-C. • — Jaroslav César 'B. Č. — Bohumil Černý J.Č ...)
Page
694 
(... , item Hanoušek, item Brožová, item Velek, item Marek, item Václav, item Dobiáš, item Baték, item Vinař ...)
(... Loukohořany, zejména lidé tito: item Matěj, item Průša, item Jiřík, item Bohumil, item Škovrd, item Charpík ...)
Page
[103] 
(... BOHUMIL DOBIÁŠ: Madona (majolika). ...)
Page
18 
(... Bohumil Dobiáš ml. (Bechyněj — Klaun na koni — šamotová hlína. Z prací jihočeských výtvarníků na členské výstavě 1961. íliliiiIBP ■ ...)
Page
25 
(... školního roku 1905—06 vstoupil do sboru učitelského za supplujícího učitele Bohdan Dobiáš, za supplující ...)
(... . 2. Za učitele nepovinného předmětu Stenografie byl ustanoven Bohumil Hobzek, suppl. professor c. k ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
237 
(... Pelhřimovska, 8, 1997, s. 48-59. Cardová, Jaroslava - Kolajová, Kristýna: Josef Dobiáš - profesor starověkých dějin a historik Pelhřimova. In: Blüml, Josef - Bliimlová, Dagmar - Jiroušek, Bohumil a kol.: Jihočeši v ...)
Page
46 
(... 46 Povolný Josef ze Stropešína M. Rokos z Roszinfeldu Bohumil z Pelhřimova. "Rosol František z Votic; Zahálka Josef z Křemešníka. "Dobiáš Josef z Pelhřimova. Doležal Petr z Nové Vsi (Mor.) Dvořák ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
220 
(... zvířat člověku"/. J.Bílek M.Kudma; Bohumil Dobiáš /In: Výtvarná kultura,2, 1979, str.40-6/ , Bohumil Dobiáš je významným představitelem současného sochařství at jako tvůrce /realizované práce na sídlištích ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
75 
(... svého rodiště. “52 Josef Dobiáš rozvrhl dějiny Pelhřimova do třech dílů: doba předhusitská až 1415 ...)
(... dějin. Chybí pohled širšího záběru. V případě dějin Pelhřimova se Josef Dobiáš kloní ke kulturnímu ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[188a] 
(... Dobiáš; F. Matiášeki Zprávy: Celostátní archivní porada v Praze (Čestmír Hladík) První zasedání ...)
(... ministerstva paliv (Bohumil Kut) /.omřel archivář Лап Hennor, nositel vyznamenání „Za vynikající práci" (bii ...)
Page
38 
(... n. V. Dobiáš Emil z Bukovce. Hausman Otakar ze Semel-kovic. Honzovic Karel z Báčova na Moravě ...)
(... Ladislav z Přiši-masů-Břežan. Hrabě Bohumil z Kladna. *Hubaí Karel z Písku. *Hušek Josef z V. Barchova ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
4 
(... : Tampier Karel, obchodník. Účetní: Mr. Ph. Bohutínský Jaroslav. Novinář: MUDr. Růžička Bohumil, Operateur ...)
(... , statkář. Vydra Ferdinand, sochař. Náhradníci: Dobiáš Bohdan, prof. lycea. Falout Václav, c. k ...)
Page
II (16b) 
(... Konicích na Moravě. Dlabač Jan, Dr. lék. v Nymburce. Dobiáš Ferd., c. k. úředník v Prachaticích ...)
(... . Ehrenberger Josef, farář na Skuhrově u Rychnova. Eiselt Bohumil, Dr. lék. v Praze. Eiselt Jindřich, barvíř ...)

>loading more documents...