•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
2174 documents  collapsed to 97Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
485 
(... jako disertaci pod názvem Friedrich Fürst von Schwarzenberg. Sein Leben und Werk na vídeňské ...)
(... Schwarzenberka do širšího kontextu kultury 19. století. Ve výčtu jmen, s nimiž se Bedřich ze Schwarzenberku ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
350 
(... , František SCHWARZENBERG, Jindřich SKOPEC, Vojtěch SMETANA, Julius STOKLASA, Viktor Vse-volod STRATONOV ...)
(... , František WEYR, Bedřich WIŠKOVSKÝ, František ZAHRADNICKÝ, Vladimír ZÁKREJS, Sergej ZAVADSKIJ, Otakar ZICH st ...)
Page
118 
(... uzavřeném území. Schůze té súčastnilo se 12 poslanců a to Dr. Zátka, Dr. Bedřich princ Schwarzenberg, A. J ...)
(... . března 1897. do- bytého. Této oslavy súčastnil se také náš poslanec-vítěz Dr. Bedřich prince ...)
Page
176 
(... . 59, 60, 111. Schwarzenberg 19, 58, 80, 87. 88. Dr. Bedřich Schwarzenberg 70, 71, 78, 108, 153, 156 ...)
(... , 58. Olomouc 139. Osvald Jan 90. Otakarova ul. 151. Pabstmann posl. 53. Dr. Pacák Bedřich 54 ...)
Page
98 
(... ; 19. března české vítězství při volbě do říšské rady, zvolen dr. Bedřich Schwarzenberg většinou 237 ...)
Page
283 
(... Vilemína z Öttingen-Wallersteinu, z matčiny pak Bedřich Karel Kinský a hraběnka Sofie z Mensdorff-Pouilly ...)
(... princ Schwarzenberg se narodil Čechem (stejně jako Němcem). Narodil se však v Čechách jako příslušník ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
167 
(... . listopadu 1899, podával poslanee za naše město na říšské radě dr Bedřich prine Schwar- zemberg zprávu o své ...)
(... kandidát dr Bedřich prime Sehwar- aenborg. : Roku 1901 vykonána volba do rady říšské, které poprve Němci ...)
Page
485 
(... sv. Jiří a j. - Hluboká n. Vit. SCHWARZENBERG Bedřich JUDr., vel- kostatkář. - * 30. X. 1862 Orlík ...)
(... . Přispívá do růz. čas. - Ps. M. Z. - Rumanová, p. Rišnovce. SCHWARZENBERG Adolf JUDr., vel- kostatkář ...)
Page
49 
(... 44 2 hromádky, princ dr. Bedřich Schwarzenberg na jednu, Wunderlich na druhou. Češi i Němci žár ...)
(... v komisi té. Zde měl prine Schwarzenberg většinu pro sebe.. Vítězství úplné záviselo ještě od ...)
Page
402 
(... zl. lva nasavského, rytíř bavor. řádu sv. Jiří a j. - Hluboká n/Vlt. SCHWARZENBERG Bedřich JUDr ...)
(... . SCHWARZENBERG Adolf JUDr., vel- kostatkář. - * 18. VIII. 1890 Hluboká n/Vlt. - R. Jan Nepomuk kníže ze ...)
Page
74 
(... Bedřich Budinský. Zemědělské školy jižních Čech. Sledujeme-li vývoj zemědělského školství v ...)
(... na zdatné revírníky. Asi roku 1845 škola zanikla. Mezitím založil r. 1801 kníže Adolf Schwarzenberg v ...)
Page
287 
(... , 60, 51 Schüller Max 96 Schüsselkorb Ant. 86 Schwandle Porfyrius 74 Schwarzenberg Bedřich 8, 12, 19 ...)
Page
(V) 
(... . 248 Schwarzenberg princ JUDr. Bedřich 121 Skirmunt Zvgmunt 403 Slavík prof. Dr. Alfred 619 Smetana ...)
(... , Sofie Podlipská 311 Wachsmann Bedřich ml., Diplom 107. Madonna 198 Weerts Jean Josepb, Noc 9 ...)
Page
590 
(... jazyk vytržen 175. Schurtberga viz Schwertberg. Schwarzenberg, Schwarzenburg vojevůdce 88, 124 ...)
(... . Sedlnický (lat. Sednicius) hejt- man zemský Opavský 269 ; Albrecht 263 ; Bedřich z Chol- tic ...)
Page
202 
(... Schwarzenberg, a s městysem Bolligen, které je součástí švýcarského Bernu. Mezi hlubockou výrobou má veliký ...)
(... provedl dne 16. května 1847 kardinál Bedřich Schwarzenberk, což připomínají desky na stranách lodi. V ...)
Page
[64c] 
(... Kardinál Bedřich kníže Schwarzenberg, arcibiskup pražský, navléká nově zvolenému papeži Lvu XIII. rybářský prsten v Sixtinské kapli v Římě 19. února 1878 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
73 
(... Tradice VĚSTNÍK SVAZU ČESKÝCH ÚŘEDNÍKŮ A ZŘÍZENCŮ KNÍŽETE ZE SCHWARZENBERKU Číslo 3 4. (10-12). V BUDĚJOVICÍCH. ČERVENEC-PROSINEC 1936 f JUDr. Bedřich Schwarzenberg 1936 Podle obrazu Orty ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
11 
(... . V kuratoriu rolnické školy písecké zasedají toho času následující pánové: a) J. J. JUDr. Bedřich kníže ze Schwarzenberg a, majitel panství Tochovic, jakožto zástupce rady zemědělské pro království ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
74 
(... B.A., JUDr. Bedřich Schwarzenberg, Tradice 3, 1936, s. 314. K veřejné činnosti Bedřicha ze ...)
(... Veřejnou činnost zahájil princ Bedřich ze Schwarzenberku ve svých 22 letech působením v ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
511 
(... nelze určit) a Schwarzenberg je pouze vlastnoručně opravoval neb doplňoval a opa- třil podpisem neb ...)
(... Schwarzenberg im Feldzuge Napoleons I. gegen Russland. In: Mittei- lungen des k. d. Kriegsarchivs in Wien ...)

>loading more documents...