•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
56 documents  collapsed to 18Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
573 
(... Slabsku 288. Bedřich Jan v Haclové 19. Beerwolf Petr v Kozárovicích 294. Bejslavice, Velislavice ...)
(... , 530-4, 556-7. Bernartice čsl. 283. Bernau žtc. ves 502. Berneck, Pernekh ves u Xěm. Rychnova 46 ...)
Page
212 
(... Pardubicích. Dále přispěli k archivu musejnímu pp.: Bedřich Bernau, účetní cukrovaru v Radonicích u Kadaně ...)
Page
97 
(... továrna Maxe Jaspera, Bernau u Berlína. Ivdyby v některých lékárnách nebyly na skladě, lze je obdržeti ...)
(... Bedřich Bayer a spol, Elberfeld. Europhen (chráněn patenty) nový vynikající anti- Ü) luetický rány ...)
Page
(109) 
(... ., Beneš Třebízský Václav, Bernau B., Borovský F. A., Bort Rud. J., Braun Josef, Černý V., Červenka Jan, Chalupa Fr., Dobrušky V., prof., Frida Bedřich, prof., Geisslová Irma, Herben Jan, Heyduk Ad., prof ...)
Page
63 
(... poměrech souhrnně viz Bedřich Bernau, Plaňany s okolím. Příspěvky místo- a dějepisné. Praha 1896, s. 22-24 ...)
Page
735 
(... roku 1185, kdy kníže Bedřich datuje „in Bozdiz",53] zřejmě svědčí o loveckém dvorci,54) v jehož ...)
(... . viz F. Bernau, Der polttlsche Bezirk Dauba, s. 64; týž, Die Burg Bósig in Bóhmen. Arnsdorř bei Heida ...)
Page
45 
(... tělesné výchovy do služeb státu tito obecní a obvodní lékaři: MUDr. Gustav Bernau pro zdravotní obvod ...)
(... . Bedřich Stern pro zdravotní obvod Planou n. Luž., MUDr. Josef Toužímský pro zdravotní obvod Milčín, MUDr ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
18 
(... jejího autora. Byl jím Bedřich (Friedrich) Bernau, vlastním jménem Přemysl Cyril Bačkora. Tento neúnavný ...)
(... . Bedřich Bernau se tímto svým dílem v Ottově nakladatelství velmi dobře uvedl. Jeho dalšími velkými pracemi ...)
Page
18 
(... . Bedřich Bernau se tímto svým dílem v Ottově nakladatelství velmi dobře uvedl. Jeho dalšími velkými pracemi ...)
(... Bedřich (Friedrich) B^rnau, vlastním jménem Přemysl Cyril Bačkora. Tento neúnavný vlastivědný pracovník ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[3] 
(... . Bartoloměje v Rakovníce 278—286. Archaeologjcké poznámky z okolí Brna 365—366. Bernau Bedřich, účetní ...)
(... Chodovy) 247 — 262. Kančík Táborský (s rytinou) 818. Konvalinka Bedřich, kandidát professury: Výskum v ...)
Page
9 
(... August Sedláček, Hrady, zámky a tvrze království Českého VII, Praha 1890, str. 219—227. 6 Bedřich Bernau ...)
(... Bedřich Dubský, Pravěk jižních Čech, Blatná 1949, str. 632, 675. 34 „Similiter plagam ad australem contra ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
226 
(... i do češtiny. Z českých autorů zabýval se kromě mnoha jiných B. Bernau v X. svazku díla „Čechy ...)
(... rozmohly a pražský arcibiskup a velmistr Jan Bedřich Valdštejn povýšil chlumskou faru na proboštství. Již ...)
Page
11 
(... Bedřich. Tehdy zajel do Bernova též velký po- čet berlínských herců, převlečených za Husity. Tehdejší ...)
(... Hussiten vor Bernau), která je, tuším, poslední hrou na řečené thema. V předmluvě praví autor, že v ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
3 
(... obrazy napsali: Bernau, Hrdina, Sloupský, Štolba, Gallat, Hladík, Kutina. Po úspěchu, jakého dílo si ...)
(... říšského poslance za město naše kandidát český dl*. Bedřich princ Schwarzenberg 1213 hlasů, kdežto ...)
Page
285 
(... zapomenuta; již r. 1879 stěžuje si Bedřich Bernau, že mimo skroviiýehřádek „Rie-grova Slovníku naučného ...)
Page
3 
(... ., krejčí, Bernau Bedřich, správce továrny a spisovatel, Melichar M., ředitel továrny, MUDr. V. Černý, obv ...)
(... pan Jan Novák, do rady pp. MUDr. V. Černý, Kryf Fr., Bernau B. a Pechhold Fr. Očekává se všeobecně ...)
Page
(3) 
(... . Strnad. — Některá hra listé v severních 6e- chácb. Sepsal Bedřich Bernau. — Cříspěvky k dějinám ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
4 
(... - lin, rada pol. správy v. v., Praha II., Vaňkova 22. Bedřich Munory, nar. 1908, odvlečen z Terezína ...)
(... koncentračního ti* bóra z Bernau. Do Prahy se téí vrátil z koncentračního tábOTa Tt Cvlkavě jeden z, našich ...)