•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
176 documents  collapsed to 23Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
836 
(... “, řídil knižnice „Standard-Library“, „Epocha“ a j. Břetislav Štorm (*21. června 1907 v Řevníčově u ...)
(... hradu. - V novelce Dobrý drak (’44) upravil Štorm starý pohádkový motiv o draku, který svým sužováním ...)
Page
571 
(... Šfovíčková Břetislav ŠTORM (* 21. 6. 1907 v Revníčově u Slaného, f H- 2. 1960 v Praze). A) Všeobecně o životě a díle. Rokyta Hugo: Břetislav Storm. Cas. Společ. přátel starož. 65 1957 č. 3 s. 163 ...)
Page
109 
(... ., Břetislav Štorm a Chrámové družstvo v Pelhřimově. 37, 2000, 3, s. 257-275 + obr. 2403. J.D., Za ...)
(... 2397. Štorm, V., Vzpomínka na ing. arch. Dobroslavu Menclo-vou. 26, 1989, 1, s. 32-33. /1904-1978 ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
[65] 
(... / +DRUH BISKl PRAŽS KRESLIL BŘETISLAV ŠTORM ...)
Page
265 
(... . 1939, Břetislav Štorm, architekt,3° LITERATURA Informační věstníky (1924-1936) a Věstníky Chrámového ...)
(... . 2950-2951 Blažíček, O. J.: Odešel Břetislav Štorm, Zprávy památkové péče 1/1960, s. 39-49 Černý, J ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[193b] 
(... . OBSAH Břetislav Štorm Obnova státního hradu Kosti. Václav Spurný Archeologická sbírka Strahovské ...)
(... Břetislav Štorm, výkresy na straně 205 a 207 Dobroslava Menclová. 11НЛ1) KOST, /. dolního niWlvořl. — ДАМОК ...)
Page
253 
(... ) Štormova výstava se konala v Českém Krumlově a v Rájci nad Svitavou. Tomáš Krejčík, Břetislav Štorm - památkář, grafik, architekt, heraldika a spisovatel. GHI, 1997, s. 36—41. Týž, Výstava „Břetislav Štorm ...)
Page
246 
(... ), T 1960. 2754. Auersperští stavitelé na Žlebech. (Břetislav Štorm, SÚPPOP Praha), NS 1959. 2755 ...)
(... . Architekt Benedikt Škvor — život a dílo. (Břetislav Štorm, Praha), NS 1959. 2765. Baltazar di Maggi de ...)
Page
455 
(... . K. P. BŘETISLAV ŠTORM: „DOBRÝ RYTlR". Povídky. Nakladatelství Vyšehrad, Praha 1946. Povídky z ...)
Page
441 
(... , spoluprac. Bře- tislav Štorm a Viktor Pleva. 3., doplň, a pozm. vyd. P., STN 1963, 37 s. 10066. Štorm Břetislav, Lednice. 2. vyd. Břeclav, ONV 1962, 26 s. Lednice. Viz č. 4071. 10067. Sedlák František, Z ...)
Page
20 
(... *emtuctví~ Erbovní knížka na rok 1936. Redigoval a znaky kreslil Břetislav Štorm. Obálka (znak Černínů ...)
(... heraldickou stránku odznaků československých řádů. Břetislav Štorm pojednává o cechovních zna- cích na ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
77 
(... i uměleckoprůmyslový výtvarník Břetislav Štorm.41 Svá díla představili společně s dalšími malíři a ...)
Page
339 
(... Aucassin a Nicoletta Z francouzštiny přeložil Hanuš Jelínek. Frontispice nakreslil Břetislav Štorm. Vydal na podzim r. 1936 Jan V. Pojer v Brně jako 33. svazek edice Atlantis. Překladatel této ...)
Page
218 
(... Joseph, str. 56. 40. Ref.: Břetislav Štorm, Znaková kni- ha stavu duchovního v zemích čes., str. 58 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
7 
(... práce s pointou," řekl Břetislav Kovařík, předseda České unie karikaturistů (ČUK). Téma prvního bienále ...)
(... , avšak textově neortodoxní, milá a hravá. Autor František Štorm je nesmírně zajímavý člověk, který má ...)
Page
6 
(... .. vyšel s tímto obsahem: Fr. St vížko vsík ý: Z nových básní. -— Břetislav Štorm: VLsv-dařství Růže. — Jan ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
8 
(... vlasti. Přeložil a doslo- vem opatřil Břetislav Štorm, obrazy nakreslil Kr.rel Slabý. - Váz. 72,- Kčs ...)
Page
5 
(... vydání připravil a poznámkami provází Josef Klik. Graf. úprava Břetislav Štorm. Stran 716, 12 příloh ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
4 
(... . Cervink: nemůže zabít divadlo, ovšem špatné, za.u» dávno, žádná škoda! Břetislav štorm napsal do 4 ...)
Page
6 
(... . KRUMLOV - Okresní muzeum: Břetislav Štorm - Heraldická kresba (do 26. 5.), Muzejní plakáty 1956 - 1995 ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522

>loading more documents...