•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
129 documents  collapsed to 27Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
101 
(... vyšlo sedm svazků a v němž v roce 1926 v druhém čísle uveřejnil Artur Brožek český překlad Mendelových ...)
Page
323 
(... pozůstalost a její význam pro badání rodo- pisné,. Univ. prof, dr, Artur Brožek má tu článek: Individualita a rodokmen. Univ. prof. dr. Karel Chytil: O rodopisu Mánesů. Dr. Oskar Mitis, býv, ředitel ...)
Page
564 
(... ., Novák Stanislav. GASTRONOMIE Čebiš Frant. GENETIKA Brožek Artur, Grosser Otto. GEODESIE Basti ...)
Page
647 
(... ., prof. techn., 13. IV. 1934. Brožek Artur Dr., univ. prof., 8. XI. 1934. Bubeníček Jindřich, ak. malíř ...)
Page
220 (II) 
(... Stehlík J.: Osmdesátiny prof. dr. Vladimíra Teyrovského . . . 140 Štěpánek L.: Artur Brožek, první ...)
Page
(IV) 
(... LITERATURA DOMÁCÍ. Beneš Edv. Dr., Stranictví (Dr. Josef Král). Odpověď E. B. ... 70, 79, 216 Brožek dr. Artur, Zušlechtění lidstva. Eugenika. (Jar. Kříženecký) . . . .321 Fischer Ot. Dr ...)
Page
68 
(... Pisku. Bartuška Antonín z Albrechtic. Bečka Tomáš z Dolního Nového Sedla. Bečvář Jan ze Semio. Brožek ...)
(... Hubenova, Steinocher Karet ze Křídy, Stránský Artur z Písku. *Sulek Augustin z Krašovic. Svoboda ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
47 
(... . Autor její, prof. Dr. Artur Brožek skromný vytýká cil svému výbornému spisku, pojednávajícímu o ...)
(... napinaVou četbu ušlechtilé tendence. *) Zušlechtění lidstva (eugenika). Napsal prof. dr. Artur Brožek ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
354 
(... —243. 7702. Bardach Artur - Herbst Stanislaw, Kultura polská w žródlach i opracowaniach. Warszawa ...)
(... onderwijs té Zamoéč en zijn invlaed op Jan Brožek. Medelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie, Klasse ...)
Page
141 
(... . Věda a uměni. (Podává Tý . . . ý.) Pan Artur Brožek, kandidát profesury na české universitě Pražské ...)
(... hmyzů vycházeli. Pan A. Brožek zřídil si pro zkou- mání vědecké zvláštní aparát, jehož pomocí může ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
4 
(... Herr Brožek, daß die mit den Gemeinden mlagen verbundenen Auslagen mit 31.740 Kronen (gegen das Vorjahr ...)
(... gesprochen, woran sich die Herren Dr. Dlouhý, Novy, Herda, iřrathta, Brožek, Švejda und Havel beteiligten ...)
Page
3 
(... Brožek je zárukou, že nejlepší sylvestrovská zábava bude v Dělnickém domě. Výborná smyčcová hudba s ...)
(... kdo. Neviditelné stíny... Artur ucítil teplý stisk ruky. Malé,něžné ruky, jaké mívají dívky v rozpuku ...)
Page
2 
(... Puss-Moth e motorem o 120 HP Z KULTURNÍHO ŽIVOTA Prof. dr. Artur Brožek padesátníkem. A. Brožek ...)
(... , Baurem, Corrensem, 1'schermakem a de Vriesem. Brožek zaměnil proto, materiál zoologický za botanický ...)
Page
4 
(... , poštovní expeditorka, 27 r. Nová- ková Terezie, manželka krejčího, 48 roků. Brožek Frant., dělník, 54 r ...)
(... . Odraženi japonského útoku na Port Artur. Z Čifu, dne 4. října. Při posledním útoku na Port Artur, který ...)
Page
5 
(... . Port Artur. Z Čifu, 9. září. (Zvi. tel.) „Nov. Kraj** sděluje ze dne 3. tm., že oddělení japonského ...)
(... Japonců na Port Artur dne 3. tm. Z Londýna, 9. září. (K.k.) Reuter. kanfrláři oznamují se z Citu ...)
Page
3 
(... známo již -z denních listů, že pan Artur C. Ringland, chci Hooverovy Americké misse pro Česko ...)
(... S. K. Písek. Poměrně velmi' pěkných výsledků docílil ve vrhu oštěpem p. Brožek a ve vrhu diskem p ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
262 
(... státní reálky v Táboře na st. reálné gymnasium v Kolíně, Dr. Artur Brožek (rodák třeboňský) a přeložen z ...)
Page
[28a] 
(... Viktor (68), Machain Evžen (70), Malý Norbert (70), Mandler Artur (69), Marha Jan (69), Markl Jaroslav ...)
(... [68/, Bažant Lumír (69), Bažant Zdeněk (69), Bielavský Jiří (69), Brožek Josef (68), Bubeník ...)
Page
2 
(... . Stejskal, Lorenc., Vazda, Brožek, Kalíšta, Pánek, Jindra a Zižka, Schválen pak návrh městské rady, dle ...)
(... . - - - ^ Dne 9. července večer Artur doma tvrdě usnul. Matka a .sestra ismutně hle- děly na jeho znetvořený ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
(15) 
(... — M. Relman: Ruská revoluce Periskop Pemkop 3 — Periskop 4 Mino sbírky O Brožek, Z. Pleskot ...)
(... katedrále Josef Kalnar — Verše Artur Lundkvlst — Okamžiky a vlny Novalls — Květinový prach Ping Sin ...)

>loading more documents...