•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
58 documents  collapsed to 13Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
7 
(... Ing. Dr. Josef Stocký: Arnošta Kopecká, česká loutkářka. (1928. Knihtiskárna „Lout- káře“ v ...)
(... Arnošta Kopecká, zdědivší tradici i loutky po svém dědu a otci, našla v našich uměleckých kruzích své ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
177 
(... (1823—1918). I. choť Albína roz. Kopecká, II. choť Barbora roz. Flachsová, III. choť Marie roz ...)
(... Matě- jových, Václav a Arnošta, přezíraly své příbuzné, třeba také dobře hráli. Přesný rodokmen ...)
Page
29 
(... dvě děti, oddané loutkářství : 1. Arnošta Kopecká, narozená asi 1842, dědička loutek po Ma- těji ...)
(... chudobinci 2. března 1927. Jeho hrob. bude rovněž označen náhrobkem. Letos 5. března zemřela Julie Kopecká ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
29 
(... . Ten měl dvě děti, oddané loutkářství: 1. Arnošta Kopecká, narozená asi 1842, dědička loutejs po Ma ...)
(... chudobinci 2. března 1927. Jeho hrob bude rovněž označen náhrobkem. Letos 5. března zemřela Julie Kopecká ...)
Page
396 
(... dialog opakoval se skoro ob den, ČESKÝ ARNOŠTA Když jsme byli s otcem naposledy u Mikulá- še Alše ...)
(... pospíchala na představení, jež pořádala v Merkuru dcera Václava Kopeckého Arnošta. A jak vroucně jsem ...)
Page
80 
(... . Záložna 5 zl., slečna Tonnerová Arnošta l zl., pan Tonner Vilém l zl., pí. Kopecká Marie l zl., pí. Soukupová Anna l zl., pí. Trojanová Arnošta 1 zl., pí. Ledecká Marie l zl., pí. Iskrová Anna l zl. — Praha ...)
Page
7 
(... Arnošta Kopecká (1842 - 1914).10 Ta je prodala Českému svazu přátel loutkového divadla. Dnes jsou ...)
(... slavného rodu Kopeckých se věnuje loutkovému divadlu i dnes - Ema Kopecká (Mnichovice), Karel Kopecký ...)
Page
[1] 
(... stoletých loutek Kopeckého, s ni- miž hrávala též jeho vnučka Arnošta. Když Arnošta Kopecká hrála v ...)
(... jsou vlastně pořád svobodná?" A Arnošta živě gestikulujíc, vykládá: „Ale kdež! Já byla dvakrát vdána ...)
Page
11 
(... číslům Arnošta Kopeckého z Dua Ernesto je dokonce položit si postupně na onu špičku celou sedmidílnou ...)
(... desetiletá Jana Kopecká, která má na starosti drezuru kyperských a kamerunských koz, šetlandských pony a ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
3 
(... při banketu byla i vnučka Mat. Ko- peckého, paní Arnošta Kriegerová-Kopecká, se svým manželem. Při ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
[2] 
(... - průmyslové Dana Stehlíková a její pomocnice, studentky milevského gymna- sia Jana Kopecká a Jana Tát ...)
(... . Arnošta Bin- tra. Litoměřickým družstev- níkům pomohou sklidit boha- tou úrodu ovoce. Na dobro- volnou ...)
Page
3 
(... . „Občanská Beseda" tovaéovská na památka pětadvacetiletého úmrtí Arnošta Fórchtgotta uspořádala tuto ...)
(... brněnskou. Prozatím jedná se o pró- ze debaté Bv. Kopecká. Při této věci došlo k mezi ...)
Page
7 
(... nedobytnosti náhradním trestem vězení v trváni 3 měsíců. Arnošta Vlka, obch. koloniál, ebožim, Kosořlce čp. 41 ...)
(... - waldová, soudr. Kopecká, dále zástupci V. odboru min. Informaci v čele s odb. přednostou V. Nezvalem ...)