•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
1902 documents  collapsed to 107Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
[544e] 
(... Antonín Rezek Fr. Lad. Rieger František J. Rubeš Miroslav Rutte (díl 2.) ...)
Page
125 
(... , Vídeň - Frajer Antonín, Račice - Průcha Jan, Rabiň - Pubal Josef, Buk - Pucholt Antonín, Mšec -Rezek ...)
(... - Kračmer Frant., Kloub -Kratochvíle Karel, Soběslav - Křepelka Josef, Soběslav - Kříž Antonín, Lažany ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
179 
(... /rakouské dě- jiny/, Antonín Rezek /rakouské dějiny/, Josef Kalousek /české dějiny/ a Josef Emler /pomocné ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
255 
(... jeho poznámky k vlastní úřední činnosti, doplněné výběrově editovanými pamětmi. Srov. Antonín Rezek ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
158 
(... . Vodička 7 V. Hupka J. Hanuš 8 Pav. koželuh Tom. Kozelský 2 Jan Rezek Jan Fišer 12 Pavel ...)
(... . Hebík 6 0. Čermák sir. Servaciovští Jan Vejvoda 5 Martinkovský Čejkovský Antonín Hurdome 16 ...)
Page
44 
(... řejnil hradecký rodák, historik a stoupenec Gollovy školy Antonín Rezek dopisy pánů zlaté a ...)
(... ze- 44) A. REZEK (ed.), Dopisy rodů hradeckého a rosenberského od roku 1450 do 1526, AČ 7, 1887, s ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
33 
(... Weber, desátník Fr. Železný, desátník Josef Švarc, Fr. Rezek, Václav Vávra, Čeněk Lísa, Frant. Kotal, Tomáš Potužník, Kotal Josef, František Kaňák, Oldřich Hansal, Antonín Švarc, Ferd. Veber, Felix Kučera ...)
Page
620 
(... Wladyslaw Stanislaw 13 Rezek Antonín 472 Rhesa Ludwig Jedemin 66 Rice Eimer 297 Rictus Jehan 169, 170 ...)
(... Prezzolini Giuseppe 581, 582 Prišvin Michajl Michajlovič 38, 522 Procházka Antonín 344 Procházka Arnošt ...)
Page
39 
(... především nejrůznější edice pamětí, korespondence či deníků -Antonín Rezek (ed.), Paměti Mikuláše Dačického ...)
(... roku 1624 do roku 1648, Praha 1897; Antonín Podlaha (ed.), Dopisy reformační komisse v Čechách z let ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
132 
(... zúčastnila téměř v plném počtu, chyběly jenom Vodňany, Beroun, Něm. Brod, Stříbro a Sušice. (Rezek, Děj. IX ...)
(... zakoupili Michal Neu-berger, Antonín Pens, Vojtěch Vávra, Šimon Miksovský, Tomáš Vondrys, Vojtěch Brašnička ...)
Page
423 
(... ] I, Praha 1865, S. 86-87. Zitat in freier deutscher Übersetzung. 14) Der Brief wurde von Antonín Rezek (ed.), Paměti Mikuláše Dačického z Heslová [Die Memoiren Mikuláš Dačickýs von Heslov] I, Praha ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
74 
(... . Antonín Rezek (1853-1909). 15, 1978, 1, s. 47. 1575. Růžička, M.O., K 130. výročí narození historika ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
240 
(... ), Historica 3-4, 1996-97, s. 51-67. 161 Jejich rozborem se zabýval Antonín Rezek, Jednání Čechův, Moravanův i ...)
collections

Found in collection

vc:3bb5b71b-4d89-412a-b793-a3e25912ec58
Page
58 
(... srovnatelný vliv ještě další univerzitní profesoři jako Antonín Rezek nebo Josef Kalousek (v Bidlově případě ...)
Page
474 
(... str. 308-309 R e y n e k, Bohuslav II str. 309 Rezek, Antonín III str. 532 R i e g e r, Frant ...)
(... , Stanislav II str. 343 Sajíc, Jan II str. 343 S a 1 a č, Antonín II str. 344 Salichová, Helena II str ...)
Page
533 
(... . Rezek. - ČI. Histor. Sociéty, Ö. histor. spol., Nebr. - Vyzn. Čs. rev. med., řád. Bílého lva. IV. tř. - 406 So. 12th Sn„ Omaha, Nebr. ŠESTÁK Antonín PhDr., prof. div. reál. gymn. v Brně a lektor vys. šk ...)
Page
(1b) 
(... professor Antonín Rezek uveřejnil v Archive Českém velikou sbírku dopisův rodů Hradeckého a Rosenberského ...)
(... .—XII.) Archivu Českého. Jakož pan Rezek v doslovu v Archive Českém XII. 111 oznámil, opatřil si on ...)
Page
[1g] 
(... )............... 48 Poeova literární theorie. (H. Jelínek)..................237 Rezek Antonín zemřel. (J. Šusta ...)
Page
[III] 
(... .......63 Don Carlos. Napsal Antonín Rezek.........76, 198, 283, 398 Obláčky. Novella od Christiana ...)
Page
(V) 
(... . MUDr. V á c s 1 a v 385 Pavlíček, JUDr. Antonín 97 Pospíšil Josef 431 ReinsbergJosef. M. Oc Ch. Dr. 121 i R e n a n Ernest 575 Képin, Ilja E. 149 Rezek, Ph. Dr. Antonín 373 Rossini Gioacchinn 176 i ...)

>loading more documents...