•  Title type
  • Accessibility
From: 
 Until: 
a
720 documents  collapsed to 55Sort by:   Alphabetically   | By relevance1 column
Page
162 
(... ) Antonín 4, 5, 52, 69, 105, 110, 123, František 27, 36, 39, 45 , 52, 105, 109, Matěj 54. komisař 14 ...)
(... Jakub 54. Reitmajer Adam 126. řemenáři 119. Renner František 109. representanti obecní 4, 9, 17, 13 ...)
Page
88 
(... Josef Renner, když dostal na ruku 100 zl. ía když ženě jeho byl popřán byt v chalupě na bráně Písecké ...)
(... vojáky přišli naši do styku. Dne 16. listopadu byli dopadeni ve Stožicíeh dva pruští uprchlíci, Antonín D ...)
Page
559 
(... Lad., Pluhař Lad., Polák Frant., Procházka Adolf, Rádi Otto, Rašín Ladislav, Ráth Aug., Renner Jan, Richter Hugo, Richter Rudolf, Rosen- zweig-Moir Jos., Růžička Heřm., Růžička Karel, Schauer Antonín ...)
Page
449 
(... . REMEŠ Antonín, poslanec soc. dem. - * 18. XII. 1876 Sázava. - Č. Je činný v sa- mosprávě a v ...)
(... ). - ČI. ČA. - Olomouc, Denisova 25. RENNER Jan JUDr., advokát a obhájce ve věcech trestních. - * 31 ...)
Page
278 
(... , 178 Václav 188 Rakousko 14 Rámy 47, 62, 65, 81, 182, 183 ranlékař 60 Rastoky 4 Rattai Antonín 117 Ratajská Kateřina 140 Rattay Antonín 127, 115. 138 František 16, 113, 115 Jakub 126, 127, 132 Ratayová ...)
Page
[5] 
(... Valentin 293 ♦Kudrna Antonín 248, 294 Lůžek Karel 380 Macháček Václ 454 Makovička Emanuel 335 Maršálek Jan ... . 91 ♦Maysl Josef 192, 223 Postřihač Antonín 78 *Randa František 249 ...)
Page
844 
(... , puškař (čp. 41) 1771 Röhner (Renner) Antonín (čp. 45) 1742—1822 Röhner Jan, puškař (čp. 41) 1734—1749 ...)
(... Jerltsch Jan, puškař (čp. 44) 1761—1789 Jung Jiří Daniel 1739 Kllegl František Antonín (čp. 39) 1774 ...)
Page
42 
(... . — Antonín Renner, lokalista v Krombachu . — Václ. Renner, kanovník kolegiátního chrámu v Mikulově ...)
(... Praze — Jan Rojek, lokalista v Bohuslavicích . — Antonín Rokos, kancelista u c, k. okres ...)
Page
32 
(... . V Jindř. Hradci, dne 21. ledna 18SS. ANTONÍN RENNER. m I 2;eto. Bayer, zu mildern, so ist es die ...)
(... RENNEROVÉ \ MARIE RENNER roz. Bayerové, byla to drahé zesnulé projevená úcta přehojným účastenstvím ...)
Page
3 
(... ptáků našel svoji pochoutku, kterou Antonín Renner každé ráno pečlivě připravoval. Jídelní lístek byl ...)
(... zadu jednopatrový, s kry- tou pavlačí, v němž bydlil Jan Renner, měšťan a mistr koželužský. Syn jeho ...)
Page
83 
(... , praktikant při c. k. tabáčním úřadě v Tolně v Uhrách . . — Antonín Renner, farář v Terezíně ...)
(... v Praze..... — Nikolaj Arkaděvič Rigelman, šlechtic ruský v Kievě........ — Antonín ...)
Page
31 
(... ; mimořádný. 12. Pollak Jindřich, Zbility, Bez-děčin; mimořádný. 13. Renner Vojtěch, Vídeň, Obla-jovice. 14 ...)
(... . Jankowski Štěpán, Varšava, král. Polské. 8. *Junek Antonín, Točná. 9. Kopač Jiří, Záhřeb, Šipak ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
29 
(... Renner Richard, odborný učitel Seydl Otto, profesor obchodní školy , 1 II 1 ll i ", 1 1 1 1 Scheiber Vilibald, býv. řed. bud. školy Ý Smetana Antonín, ředitel měšf. škol i ! 1 1 1 1 ? ? i 1 =11 ", ll ...)
Page
644 
(... zejména Karel Renner,4) který ve válečných regle- mentačních opatřeních rakouského státu viděl negaci ...)
(... - ku nazvaném „Od politikaření k socialismu"6) stručně naznačuje, jak 4) Karel Renner; Marxismus ...)
Page
[c] 
(... ..........................................................................................23 Red.: Antonín Waldhauser ...)
(... .......................................................................................103 Smrž Václav: Josef Renner ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
33 
(... provedeny 17. března a zvolen byl v I. okrsku br. Richard Renner, ve II. br. Bohumil Vančura, oba z č. Budějovic; ve III. br. V. Ha d a č z Třeboně, ve IV. br. Josef Jílek z Týna n. Vit., v V. br. Antonín Vitha ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
367 
(... středověku. Praha, 14-24. Haas, Antonín (eds.) 1954: Berní rula 27. Kraj Prácheňský I, Praha. Kolářová ...)
(... : Encyklopedie českých vesnic, d.II. Jižní Čechy. Praha. Profous, Antonín 1947: Místní jména v Čechách. Jejich ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
23 
(... , rolník v internátu 19 Renner Vojtěch Loc.liovice. III. tř. gymnas. V oj těch, velkostatkář 20 ...)
(... , Hluboká obec škola Bartoloměj, šafář 25 Vyskočil Antonín Křepenice, Sedlčany obec. škola Frant., rolník - ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
35 
(... .-III.p. Renner Antonín, Strakonice, 833-8, I.-VI. „ Filip, Strakonice, 788-90, I.-III. „ Josef ...)
(... Antonín, Třeboň, 792-6, I.-V. „ Augustin, Třeboň, 794-6, I.-III. „ František, Třeboň, 791, III ...)
collections

Found in collection

vc:3f9797b9-c04b-4924-99c9-8a9bf39a5522
Page
394 
(... , Petr Matoušek, Václav Miškovský, Jan Polák, Marie Prošková, Jan Prousek, Jan Renner, Josef Salaba, Čeněk Sameš, Karel Sellner, Antonín Sládeček, Stanislav Stuna, Josef Škoda, Karel Štětka, Josef Žák ...)

>loading more documents...